ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Demokrasi Kuramları SKY413 GÜZ 3+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Demokrasi kavramının tanımı, temel ilkeleri ve niteliklerini öğrenir
  2-Öncü demokrasi kuramlarını kategorize edebilir ve karakteristik özelliklerini öğrenir
  3-Modern demokrasi kuramları ile öncü demokrasi kuramları arasında ilişki kurar
  4-Demokrasi konusundaki güncel tartışmalar ve başlıca eserler hakkında bilgi sahibi olur
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler4012020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje6013030
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 0000
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   134
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,47 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Derse ait temel kavramların analizi
  2 Genel olarak demokrasi (Temel ilkeler ve nitelikler)
  3 Demokrasiye ait öncü öğretiler: "İyi Devlet Yönetimi Öğretisi", "Ilımlı Demokrasi Öğretisi" ve "Radikal Halk Egemenliği Öğretisi"
  4 Demokrasiye ait öncü öğretiler: De Tocqueville ve "Özgürlük ve Eşitlik Arasında Amaç Çatışması", "Liberal Temsili Demokrasi Kuramı" ve "Doğrudan Demokrasi Öğretisi"
  5 Korumacı Demokrasi ve Gelişmeci Demokrasi yaklaşımlardan hareketle demokrasiye ait öncü öğretilerin tekrarı ve değerlendirilmesi
  6 Modern Demokrasi Kuramları: Liberal Demokrasi
  7 Modern Demokrasi Kuramları: Halk Demokrasisi
  8 Ara Sınav
  9 Modern Demokrasi Kuramları: Sosyal Demokrasi
  10 Modern Demokrasi Kuramları: Seçkinci Demokrasi-Ekonomik Demokrasi
  11 Modern Demokrasi Kuramları: Çoğulcu Demokrasi
  12 Modern Demokrasi Kuramları: Katılımcı Demokrasi
  13 Modern Demokrasi Kuramları: Radikal Demokrasi
  14 Demokrasiler ne kadar demokratiktir? Demokratik devlet yönetiminin ölçümü
  15 Genel Değerlendirme
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Özgüden

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Prof.Dr.Davut Dursun, Siyaset Bilimi, Beta Yayınları, İstanbul, 2011.
  Yardımcı Kitap Prof.Dr.Taner Kışlalı, Siyaset Bilimi, İmge Yayınları, 1999. Schmidt, Manfred G., Demokrasi Kuramlarına Giriş, (Çev: M. Emin Köktaş), Vadi Yay., Ankara, 2002. Türköne, Mümtaz`er, Siyaset, Lotus Yayınları, Ankara, 2007. Heywood, Andrew, "Demokrasi", Liberal Düşünce, Güz, Sayı: 8, 1997.
  Döküman -
  Dersin Amacı Tarihsel süreç içerisinde demokrasi konusunda ortaya atılmış olan belli başlı teorileri eleştirel bir bakış açısıyla ele almak bu dersin temel hedefidir.
  Dersin İçeriği Bu derste belli başlı demokrasi kuramları ele alınacaktır. Derste ağırlıklı olarak modern demokrasi kuramları ele alınmakla birlikte; modern demokrasi kuramlarının zeminini teşkil eden öncü (eski) demokrasi kuramlarına da yer verilmektedir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 5
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. -
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 4
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. -
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 4
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. 3
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 4
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 4
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 4
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster