ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kamu Politikaları SKY414 BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Farklı kamu politikası kavramsallaştırmalarını anlar
  2-Politika sorunlarını tanımlar
  3-Politika alternatifleri geliştirir ve değerlendirir
  4-Kamu süreci modellerini kavrar
  5-Çeşitli politika analiz tekniklerini kullanma bilgisine sahip olur
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   134
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,47 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kamu Politikası Nedir?
  2 Kamu Politikalarının Doğuşu
  3 Kamu Politikasına Felsefi Katkılar
  4 Kamu Politikasının Tarihçesi ve Danışmanlık Kurumu
  5 İdari Tarih ve Kamu Politikası
  6 Türkiye`de Kamu Politikası Danışmanlığı
  7 Kamu Politikası Analizcileri
  8 Ara Sınav
  9 Kamu Politikası Aktörleri
  10 Kamu Politikası Döngüsü
  11 Kamu Politikası Analizinin Faydası ve Değeri
  12 Kamu Politikası ve Kamuoyu
  13 Kamu Politikası ve Küreselleşme
  14 Kamu Politikası Alanının Sorunları ve Geleceği
  15 Genel Değerlendirme
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü YRD. DOÇ. DR. YUSUF SOYUPEK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Çevik, Hasan Hüseyin ve Demirci, Süleyman (2008) Kamu Politikası, Seçkin Yayıncılık. Kaptı, Alican (2011) Kamu Politika Süreci Teorik Perspektifler, Seçkin Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Parsons, W. (1995) Public Policy An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis, Edward Elgar. Patton, C.V. and D.S. Sawicki (1993) Basic Methods of Policy Analysis and Planning, Prentice Hall. Dye, Thomas R. (2007) Understanding Public Policy, Prentice Hall. Hill, Michael (2005) The Public Policy Process, Pearson Education Ltd.
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere kamu politikası ile ilgili temel kavramları, modelleri ve teorileri sunmaktır. Bu derste öğrencilerin kamu politikası ile ilgili kavram, aktör, süreç ve teorilere aşina olması beklenmektedir. Politika sorununun tanımlanması ve gündeme alınması, politika değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi, alternatif politikaların belirlenmesi, alternatiflerin değerlendirilmesi ve başlıca değerlendirme yöntemleri, politika kararının alınması, alınan politika kararlarının uygulamaya konması, uygulanan politikaların izlenmesi ve gözden geçirilmesi aşamaları incelenmektedir.
  Dersin İçeriği Kamu politikasının tanımlanması ve temel özellikleri, politika türleri, kamu politikası modelleri ve modellerin kullanımı, kamuda karar verme yöntemleri, kamu politikası analiz yöntemleri.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. -
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 4
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 4
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 4
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 4
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. -
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. -
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. -
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster