ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk Siyasetinde Demokratikleşme SKY418 BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Demokrasiyi temel kurum ve değerleriyle birlikte bilir
  2-Türk toplumunda demokratik kurum ve ilkelerin oluşumunu ve evinimini bilir
  3-Otoriter yönetimlerden demokratik yönetimlere geçişle ilgili teorik görüşleri bilir
  4-Türk demokratikleşmesinin önemli olaylarını, aktörlerini ve dönüm noktalarını bilir
  5-Çift-kutuplu sistem, Küreselleşme ve Avrupalılaşma tecrübelerinin Türk demokratikleşmesine etkisini bilir
  6-Türk demokratikleşmesini dünyadaki diğer demokratikleşme hareketleriyle kıyaslar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje2013030
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   134
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,47 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Demokrasi ve Demokratikleşme
  2 Osmanlı`da Demokrasi Hareketleri
  3 Cumhuriyet Dönemi Demokratik Reformlar
  4 Laiklik ve Demokrasi, Erken Dönem Türkiye Örneği
  5 Tek Partili Dönem, CHP ve Başarısız Demokratikleşme Çabaları
  6 Çok Partili Dönem ve Demokrat Parti
  7 Türk Demokratikleşmesine Etki Eden Dış Faktörler (Soğuk Savaş, İki Kutuplu Sistem, Güvenlik Kaygıları?)
  8 Ara Sınav
  9 Darbeler (1961, 1971, 1980) ve Demokratikleşme Sürecindeki Yeri
  10 Siyasi Partiler ve Demokrasiye Katkıları: AP, MSP, MHP
  11 ANAP ve DYP; Özal Faktörü
  12 Küreselleşme ve Türk Demokratikleşmesi
  13 Ekonomik Kalkınma ve Türk Demokratikleşmesi
  14 Türk Dini Sağı (Siyasal İslam) ve Türk Demokratikleşmesindeki Yeri
  15 AB ve Demokratikleşme Sürecine Katkısı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğretim Görevlisi Dr.Çağlar Ezikoğlu
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Çağlar Ezikoğlu

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Feroz Ahmad. 2006. Modern Türkiye`nin Oluşumu. İstanbul : Sarmal Yayınevi. Feroz Ahmad. 1994. Demokrasi Sürecinde Türkiye. İstanbul: Hil Yayınları. Tevfik Çavdar. 1995. Türkiye`nin Demokrasi Tarihi. Ankara: İmge. A Nuri Yurdusev. 1997. Türkiye ve Avrupa: Batılılaşma, Kalkınma, Demokrasi. Ankara: İmge. Aytekin Yılmaz. 2000. Modern Demokrasi: Gelişimi ve Sorunları. Ankara: Yeni Türkiye. Tülay Özüerman. 1998. Türkiye`nin Batılılaşma ve Demokratikleşme Açmazı. İzmir: 9 Eylül Yayınları. Gülgün Erdoğan Tosun. 2001. Demokratikleşme perspektifinden devlet-sivil toplum ilişkisi. İstanbul: Alfa. Kemal Karpat. 1967. Türk Demokrasi Tarihi. İstanbul.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Tarihi bir perspektifle Türk demokratikleşmesini incelemek, demokratikleşmeyle ilgili teorik yaklaşımları öğretmek, Türk demokrasisinin felsefi ve pratik yönlerini, temel aktörlerini, olaylarını ve dönüm noktalarını öğretmek, Türk demokrasisinin oluşumunu etkileyen iç ve dış faktörleri gün yüzüne sermek.
  Dersin İçeriği Demokrasi ve Demokratikleşme, Osmanlı`da Demokrasi Hareketleri, Cumhuriyet Dönemi Demokratik Reformlar, Laiklik ve Demokrasi, Erken Dönem Türkiye Örneği, Tek Partili Dönem, CHP ve Başarısız Demokratikleşme Çabaları, Çok Partili Dönem ve Demokrat Parti, Türk Demokratikleşmesine Etki Eden Dış Faktörler (Soğuk Savaş, İki Kutuplu Sistem, Güvenlik Kaygıları), Darbeler (1961, 1971, 1980) ve Demokratikleşme Sürecindeki Yeri, Siyasi Partiler ve Demokrasiye Katkıları: AP, MSP, MHP ANAP ve DYP; Özal Faktörü, Küreselleşme ve Türk Demokratikleşmesi, Ekonomik Kalkınma ve Türk Demokratikleşmesi, Türk Dini Sağı (Siyasal İslam) ve Türk Demokratikleşmesindeki Yeri, AB ve Demokratikleşme Sürecine Katkısı.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 3
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 4
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 3
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 4
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 4
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. 4
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. 3
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 4
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 2
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 4
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster