ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Küreselleşme Sürecinde Türkiye SKY420 BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Küreselleşmenin siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel sahalarda neler ifade ettiğini anlar
  2-Türkiye`nin kuruluşundan bu yana küresel kurum ve normlarla ne tür bir ilişki içinde olduğunu, nasıl bir dönüşüm yaşadığını bilir
  3-Küreselleşmenin Türkiye`deki taraf ve karşı aktörlerini ayırt eder
  4-Küreselleşmenin dünyadaki en önemli aktörlerinden olan ABD, AB, BM ve diğer devlet ve kuruluşların süreçte ne tarz roller oynadığını bilir
  5-Özellikle Türk dini sağının son yirmi yılda demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, laiklik, serbest piyasa ekonomisi vs. gibi küresel süreç ve olgulara neden giderek daha fazla yakınlık gösterdiğini anlatır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   120
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Küreselleşme Üzerine: Siyasi Küreselleşme
  2 İktisadi Küreselleşme
  3 Sosyal ve Kültürel Küreselleşme
  4 Küreselleşmeye Gösterilen Tepki ve Yaklaşımlar
  5 Cumhuriyetin Kuruluşuna Kadar Türk ve Osmanlı Toplumunda Küreselleşme
  6 1970`lere değin Küreselleşme: Aktörler, Karşı ve Taraf Oluşumlar
  7 Türk Solu ve Küreselleşmeye Yaklaşımı
  8 Ara Sınav
  9 Türk Sağı ve Küreselleşmeye Yaklaşımı
  10 Türk Dini Sağı ve Küreselleşmeye Yaklaşımı
  11 1980`lerden itibaren meydana gelen önemli olaylar. Ekonomik Kalkınma, Siyasi Etkileşim, Batıya Bağımlılık
  12 Türk Laikliği ve Küreselleşmeye Etkisi
  13 Amerika ve Küreselleşme
  14 AB Süreci ve Küreselleşme
  15 11 Eylül ve Küreselleşme
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Ertan BEŞE
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Ertan Beşe

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Mustafa Acar, Düzleştirici ve Özgürleştirici Bir Süreç Olarak / KÜRESELLEŞME, Orion Yayınları, Ankara. Kudret Bülbül (ed.), Küreselleşme / Temel Metinler, Orion Yayınları, Ankara. Harun Gümrükçü. 2003. Küreselleşme ve Türkiye. Hamburg: Avrupa-Türkiye Araştırmaları. Erol Manisalı. 2000. Türkiye ve Küreselleşme. İstanbul: Derin Yayınları. Küreselleşme Sürecinde Türkiye: Fırsatlar ve Sorunlar Sempozyumu. 12-14 Kasım 2008. Mersin Türkiye.
  Yardımcı Kitap Alpaslan Işıklı. 1995. Küreselleşme ve Demokratikleşme. Ankara: Mülkiyeliler Birliği Vakfı. İhsan Çapçıoğlu. 2008. "Küreselleşme, Kültür ve Din," AÜİFD 2: 153-183. Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu. 27-30 Mart 2008. Antalya. Ankara: Gazi Kitabevi. Osman Ulugay. 2001. Küreselleşme Korkusu. İstanbul: Timaş Yayınları. Eric Hobsbawm. 2008. Küreselleşme, Demokrasi ve Terörizm. İstanbul: Agora Kitaplığı.
  Döküman -
  Dersin Amacı Küreselleşmenin siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel sahalarda ne manalar ihtiva ettiğini öğretmek; küreselleşmenin temel aktörlerini ve küreselleşmeye karşı gösterilen temel yaklaşımları incelemek; küreselleşmenin Türkiye`de değişik siyasi çevreler üzerinde ne tür bir etkiye sahip olduğunu araştırmak; ABD, AB ve 11 Eylül saldırıların Türkiye`deki siyasi çevrelerin küreselleşme sürecine ne tür bir etkiye sahip olduğunu incelemek
  Dersin İçeriği Küreselleşme Üzerine: Siyasi Küreselleşme, İktisadi Küreselleşme, Sosyal ve Kültürel Küreselleşme, Küreselleşmeye Gösterilen Tepki ve Yaklaşımlar, Cumhuriyetin Kuruluşuna Kadar Türk ve Osmanlı Toplumunda Küreselleşme, 1970`lere değin Küreselleşme: Aktörler, Karşı ve Taraf Oluşumlar, Türk Solu ve Küreselleşmeye Yaklaşımı, Türk Sağı ve Küreselleşmeye Yaklaşımı, Türk Dini Sağı ve Küreselleşmeye Yaklaşımı, 1980`lerden itibaren meydana gelen önemli olaylar. Ekonomik Kalkınma, Siyasi Etkileşim, Batıya Bağımlılık, Türk Laikliği ve Küreselleşmeye Etkisi, Amerika ve Küreselleşme, AB Süreci ve Küreselleşme, 11 Eylül ve Küreselleşme.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 5
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 5
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 4
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 5
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. 2
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 4
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 4
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 4
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. 4
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. 4
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 5
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 4
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 5
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster