ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Siyaset Bilimi SKY107 GÜZ 3+0 Fak./ Üni. BD 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Siyaset Biliminin temel kavram, kurum, yaklaşım ve teorilerini öğrenir,
  2-Öğrenilen kavramları ve teorileri siyasi olayların ve problemlerin incelenmesi ve anlaşılmasında kullanır,
  3-Siyasi olgularla ilgili mantıksal argümanlar formüle edip, kurgulayabilme ve bu olguları uygulamalı ve teorik yöntemler vasıtasıyla değerlendirebilme becerisi kazanır.
  4-Disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerileri kazanır ve bunları geliştirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1511414
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5512020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   130
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,33 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bilim, Bilimsel Bilgi ve Siyaset Bilimi
  2 Siyaset Biliminin Konusu, Kapsamı, Yöntemi ve Teknikleri
  3 Siyaset Biliminin Serüveni
  4 İktidar ve Siyasal İktidar Kavramları ve Meşruluk Temelleri
  5 Devlet Kavramı ve Temel Nitelikleri
  6 Demokrasi
  7 Bayram Tatili
  8 Ara Sınav
  9 Siyasal Hayatın Aktörleri: Birey
  10 Bireyin Siyasal Hayata Katılması
  11 Siyasal Hayatın Aktörleri: Siyasal Partiler
  12 Siyasal Hayatın Aktörleri: Baskı Grupları
  13 Kamuoyu, Bürokrasi
  14 Seçim Kavramı ve Seçim Sistemleri
  15 Türkiye`de Seçimler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZGÜDEN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Hediye Şirin Ak

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Prof.Dr.Onder Kutku (edit.), Siyaset Bilimine Giriş, Lisans Yayıncılık, 2012. Prof.Dr.Davut Dursun, Siyaset Bilimi, Beta Yayınları, İstanbul, 2011.
  Yardımcı Kitap Prof.Dr.Taner Kışlalı, Siyaset Bilimi, İmge Yayınları, 1999. Andrew Heywood,Siyaset, Çev: B. Berat Özipek ve diğerleri, Adres Yay., Ankara, 2010.
  Döküman -
  Dersin Amacı Siyaset Biliminin temel kavram, kurum, yaklaşım ve teorilerinin öğretilmesi, öğrenilen bilgilere dayalı siyasal olguların analizi yeteneğinin temel düzeyde kazandırılması.
  Dersin İçeriği Bilim, Bilimsel Bilgi ve Siyaset Bilimi Siyaset Biliminin Konusu, Kapsamı, Yöntemi ve Teknikleri Siyaset Biliminin Serüveni İktidar ve Siyasal İktidar Kavramları ve Meşruluk Temelleri Devlet Kavramı ve Temel Nitelikleri Demokrasi Bayram Tatili Siyasal Hayatın Aktörleri: Birey Bireyin Siyasal Hayata Katılması Siyasal Hayatın Aktörleri: Siyasal Partiler Siyasal Hayatın Aktörleri: Baskı Grupları Kamuoyu, Bürokrasi Seçim Kavramı ve Seçim Sistemleri Türkiye?de Seçimler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 4
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 4
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 4
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 4
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 4
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. 2
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 4
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 4
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 4
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster