ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bürokrasi SKY309 GÜZ 2+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bürokrasi olgusunu farklı yaklaşımlar çerçevesinde tanımlar ve örnekler vererek açıklar.
  2-Bürokratik örgütlerin ortaya çıkışı ve gelişimini tarihi, kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasi faktörler çerçevesinde açıklar.
  3-Weber`in bürokrasi modelini derinlemesine analiz eder.
  4-Bürokrasinin güç kaynaklarını ortaya koyarak, bürokrasinin siyasi kişi ve kurumlarla olan ilişkilerini açıklar.
  5-Türk tarihinde bürokrasinin gelişim seyrini ve Türkiyeiye`de bürokrasinin gelişimini anlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 102816
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   112
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,73 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bürokrasi kavramı
  2 Karl Marks`ın düşüncesinde bürokrasi, liberal düşüncede bürokrasi
  3 Bürokrasi ve kapitalizm, bürokrasi ve oligarşi
  4 Weber`in bürokrasi modeli, Weber`e göre otorite, Weber?e göre bürokratik memurun nitelikleri
  5 Bürokratik örgütlenmenin teknik üstünlükleri ve olumsuz sonuçları, Weber?e göre bürokrasinin sınırlandırılması, Weber?in teorisine yöneltilen eleştiriler
  6 Bürokratikleşmeye neden olan faktörler
  7 Bürokrasinin ve siyasi kurumların güç kaynakları, bürokrasinin demokrasiye katkıları, bürokrasinin demokrasi açısından taşıdığı olumsuzluklar, bürokrasi ve demokrasinin gerekleri
  8 Ara Sınav
  9 Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bürokrasi, Türkiye?de bürokrasi-siyaset ilişkileri
  10 Bürokrasinin denetlenmesinde siyasi denetim metotları
  11 Ombudsman kurumu, yargı denetimi, baskı grupları ve kamuoyu denetimi
  12 Sivil toplum, yönetimde açıklık, piyasa mekanizması ve garantör yöntemi
  13 Yönetimde desantralizasyon
  14 Yeni yönetim anlayışı ve bürokrasi
  15 Genel Değerlendirme
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Bilal Eryılmaz, Bürokrasi ve Siyaset, Alfa Yayınları, İstanbul, 2006; Mehmet Akif Terzi, Türk Devlet Geleneğinde Bürokrasi, İstanbul, 2015
  Yardımcı Kitap Max Weber, Bürokrasi ve Otorite, İstanbul, 2005; Ludwig von Mises, Bürokrasi, İstanbul, 2013; Nuri Tortop- Burhan Aykaç- Hüseyin Yayman -M. Akif Özer, İnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel Yayınevi, Ankara,2006
  Döküman -
  Dersin Amacı Bürokrasi, gerek kamuda ve gerek özel sektörde söz konusu olan bir fenomendir. Dersin amacı, bu fenomeni teorik ve uygulama olarak irdelemek, çağdaş örgütlerin sorunlarını analiz etmek, bürokrasi ile siyasi kurumlar arasındaki güç ilişkilerini değerlendirmek, bürokrasinin olumsuzluklarını gidermek konusunda çözüm önerilerini tartışmaktır.
  Dersin İçeriği Bürokrasi kavramı Karl Marks`ın düşüncesinde bürokrasi, liberal düşüncede bürokrasi Bürokrasi ve kapitalizm, bürokrasi ve oligarşi Weber`in bürokrasi modeli, Weber`e göre otorite, Weber`e göre bürokratik memurun nitelikleri Bürokratik örgütlenmenin teknik üstünlükleri ve olumsuz sonuçları, Weber?e göre bürokrasinin sınırlandırılması, Weber`in teorisine yöneltilen eleştiriler Bürokratikleşmeye neden olan faktörler Bürokrasinin ve siyasi kurumların güç kaynakları, bürokrasinin demokrasiye katkıları, bürokrasinin demokrasi açısından taşıdığı olumsuzluklar, bürokrasi ve demokrasinin gerekleri Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bürokrasi, Türkiye?de bürokrasi-siyaset ilişkileri ARASINAV Bürokrasinin denetlenmesinde siyasi denetim metotları Ombudsman kurumu, yargı denetimi, baskı grupları ve kamuoyu denetimi Sivil toplum, yönetimde açıklık, piyasa mekanizması ve garantör yöntemi Yönetimde desantralizasyon Yeni yönetim anlayışı ve bürokrasi Genel Değerlendirme
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. -
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. -
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 3
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 4
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 4
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. -
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. -
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 3
  14 - 4
  15 - 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster