ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Siyaset Bilimi I SKY101 GÜZ 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Siyaset biliminin temel kavram, kurum, yaklaşım ve teorilerini kavrar
  2-Öğrenilen kavramları ve teorileri siyasi olayların ve problemlerin incelenmesi ve anlaşılmasında kullanır
  3-Siyasi olgularla ilgili mantıksal argümanları formüle edip, kurgulayabilme ve bu olguları uygulamalı ve teorik yöntemler vasıtasıyla değerlendirebilme becerisi kazanır
  4-Disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerileri kazanır ve bunları geliştirir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 302714
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bilim ve Bilimsel Bilgi Davut Dursun,Siyaset Bilimi, Sayfa 17-27
  2 Bir Sosyal Bilim Olarak Siyaset Bilimi Gürbüz Özdemir, Siyaset Bilimine Giriş (ed.Önder Kutlu), Sayfa 19-26
  3 Siyaset Biliminin Serüveni Davut Dursun,Siyaset Bilimi, Sayfa 38-67
  4 Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar Gürbüz Özdemir, Siyaset Bilimine Giriş (ed.Önder Kutlu), Sayfa 26-30
  5 Siyaset Biliminin Konusu, Kapsamı, Yöntemi ve Teknikleri Gürbüz Özdemir, Siyaset Bilimine Giriş (ed.Önder Kutlu), Sayfa 30-44
  6 Siyasal Hayatı Belirleyen Temel Etkenler Ahmet Taner Kışlalı, Siyaset Bilimi
  7 İktidar Kavramı, Egemenlik ve Meşruluk Kavramlarıyla İlişkisi Davut Dursun,Siyaset Bilimi, Sayfa 93-104
  8 Ara Sınav
  9 Siyasal İktidar, Egemenlik ve Meşruluk Kavramlarıyla İlişkisi ve Sınırlandıırlması Davut Dursun,Siyaset Bilimi, Sayfa 104-138
  10 Devlet Kavramı ve Temel Nitelikleri Davut Dursun,Siyaset Bilimi, Sayfa 145-155
  11 Siyasal Rejimler ve Sistemler Hasan Hüseyin Akkaş, Siyaset Bilimine Giriş (ed.Önder Kutlu), Sayfa 107-134
  12 Demokrasi ve Temel Nitelikleri Davut Dursun,Siyaset Bilimi, Sayfa 161-181
  13 Demokrasi Modelleri Davut Dursun,Siyaset Bilimi, Sayfa 188-197
  14 Siyasal Hayatın Aktörleri: Birey Davut Dursun,Siyaset Bilimi, Sayfa 209-231
  15 Bireyin Siyasal Hayata Katılması Davut Dursun,Siyaset Bilimi, Sayfa 233-250
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Gürbüz ÖZDEMİR
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Gürbüz Özdemir

  Ders Yardımcıları Arş.Gör. Kübra Aşık
  Kaynaklar Prof.Dr.Davut Dursun, Siyaset Bilimi, Beta Yayınları, İstanbul, 2012. Prof.Dr.Onder Kutlu (edit.), Siyaset Bilimine Giriş, Lisans Yayıncılık, 2012.
  Yardımcı Kitap Prof.Dr.Taner Kışlalı, Siyaset Bilimi, İmge Yayınları, 1999. Andrew Heywood,Siyaset, Çev: B. Berat Özipek ve diğerleri, Adres Yay., Ankara, 2010.
  Dersin Amacı Siyaset Biliminin temel kavram, kurum, yaklaşım ve teorilerinin öğretilmesi, öğrenilen bilgilere dayalı siyasal olguların analizi yeteneğinin temel düzeyde kazandırılması.
  Dersin İçeriği Bilim ve Bilimsel Bilgi, Bir Sosyal Bilim Olarak Siyaset Bilimi, Siyaset Biliminin Konusu, Kapsamı, Yöntemi ve Teknikleri, Siyaset Biliminin Serüveni, Siyaset Biliminde Çağdaş Yaklaşımlar, Siyasal Hayatı Belirleyen Temel Etkenler, İktidar Kavramı, Egemenlik ve Meşruluk Kavramlarıyla İlişkisi, Siyasal İktidar, Egemenlik ve Meşruluk Kavramlarıyla İlişkisi, Devlet Kavramı ve Temel Nitelikleri, Demokrasi ve Temel Nitelikleri, Demokrasi Modelleri, Türkiye ve Demokrasi Sorunu, Siyasal Hayatın Aktörleri: Birey, Bireyin Siyasal Hayata Katılması.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 5
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 4
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 3
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 3
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 4
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 4
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 5
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 3
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 5
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster