ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Oryantasyon SKY109 GÜZ 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çankırı ilinin tanır
  2-Eğitim öğretim faaliyetiyle ilgili bilgi edinir
  3-Kariyer planı yapma becerisi kazanır
  4-Çift anadal veya yan dal konusunda bilinç sahibi olur
  5-Fakültedeki ve bölümdeki sosyal aktivitelerin öğrenciler için önemini kavrar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler15000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)35000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 011414
  Toplam İş Yükü(Saat)   66
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,2 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bölüm başkanının konuşması ve tanışma, bölümün tanıtılması, akademik ve idari personelin tanıtılması, bölüm programının tanıtılması
  2 Çankırı ilinin tanıtılması
  3 Yeni gelen öğrenciler için yerleşke, ulaşım, yurtlar ve kafeteryalar hakkında bilgi
  4 Yönetmelikle ilgili maddeler: kayıtlar, ders geçme, uyarı, devam zorunluluğu vb. hususların anlatılması, laboratuarlar hakkında bilgi
  5 Stajlar hakkında bilgi, üniversiteden alınabilecek belgeler hakkında bilgi
  6 Erasmus, Mevlana ve Farabi programı hakkında bilgi
  7 Çift Anadal ve Yandal hakkında bilgi
  8 Ara Sınav
  9 Meslek odaları hakkında bilgi, kulüpler hakkında bilgi
  10 Üniversitenin sosyal ve spor etkinlikleri hakkında bilgi
  11 Kariyer mesleklerinin tanıtılması
  12 Kariyer planlaması ve konuşmacıların davet edilmesi
  13 Kariyer planlaması ve konuşmacıların davet edilmesi
  14 Kariyer planlaması ve konuşmacıların davet edilmesi
  15 Kariyer planlaması ve konuşmacıların davet edilmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd.Doç.Dr. Mehmet ÖZGÜDEN
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Gürbüz Özdemir

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Üniversite ve fakültenin hazırlamış olduğu kılavuzlar.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere Çankırı ili, bölüm ve eğitim öğretim faaliyetleri ve kariyer planlaması konusunda detaylı bilgiler vermektir.
  Dersin İçeriği Bu dersin amacı, öğrencilere Çankırı ili, bölüm ve eğitim öğretim faaliyetleri ve kariyer planlaması konusunda detaylı bilgiler vermektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 2
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 3
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 5
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. -
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. -
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. -
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. -
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. -
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. -
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. -
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster