ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Siyaset Bilimi II SKY102 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Siyaset biliminin temel kavram, kurum, yaklaşım ve teorilerini kavrar.
  2-Öğrenilen kavramları ve teorileri siyasi olayların ve problemlerin incelenmesi ve anlaşılmasında kullanır,
  3-Siyasi olgularla ilgili mantıksal argümanlar formüle edip, kurgulayabilme ve bu olguları uygulamalı ve teorik yöntemler vasıtasıyla değerlendirebilme becerisi kazanır.
  4-Disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerileri kazanır ve bunları geliştirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 302714
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Siyaset Bilimi I Konularının Ana Başlıklarını Genel Tekrar -
  2 Genel Olarak Siyasal Hayatın Aktörleri: Birey ve Siyasal Örgütler Davut Dursun, Siyaset Bilimi, Beta Yayıncılık, Sayfa: 205-250
  3 Siyasal Hayatın Aktörleri: Siyasal Partiler Davut Dursun, Siyaset Bilimi, Beta Yayıncılık, Sayfa: 253-266
  4 Siyasal Hayatın Aktörleri: Siyasal Partiler Davut Dursun, Siyaset Bilimi, Beta Yayıncılık, Sayfa: 266-288
  5 Siyasal Hayatın Aktörleri: Baskı Grupları Davut Dursun, Siyaset Bilimi, Beta Yayıncılık, Sayfa: 288-303
  6 Siyasal Hayatın Aktörleri: Kamuoyu Davut Dursun, Siyaset Bilimi, Beta Yayıncılık, Sayfa: 303-319
  7 Siyasal Hayatın Aktörleri: Bürokrasi Davut Dursun, Siyaset Bilimi, Beta Yayıncılık, Sayfa: 319-335
  8 Ara Sınav
  9 Seçim Kavramı ve Seçimler Davut Dursun, Siyaset Bilimi, Beta Yayıncılık, Sayfa: 337-350
  10 Seçim Sistemleri: Çoğunluk Sistemi Davut Dursun, Siyaset Bilimi, Beta Yayıncılık, Sayfa: 350-356
  11 Seçim Sistemleri: Nispi Temsil Sistemi Davut Dursun, Siyaset Bilimi, Beta Yayıncılık, Sayfa: 356-364
  12 İdeoloji Kavramı ve İdeolojilere Genel Bakış Ahmet Karadağ, Siyaset Bilimine Giriş, (ed.Önder Kutlu), Sayfa: 137-144
  13 Siyasal İdeolojiler: Liberalizm ve Sosyalizm Ahmet Karadağ, Siyaset Bilimine Giriş, (ed.Önder Kutlu), Sayfa: 144-158
  14 Siyasal İdeolojiler- Faşizm ve Anarşizm Ahmet Karadağ, Siyaset Bilimine Giriş, (ed.Önder Kutlu), Sayfa: 160-166
  15 Siyasal İdeolojiler- Muhafazakarlık Ahmet Karadağ, Siyaset Bilimine Giriş, (ed.Önder Kutlu), Sayfa: 158-160
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör DOÇ.DR.GÜRBÜZ ÖZDEMİR
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Gürbüz Özdemir

  Ders Yardımcıları ARŞ.GÖR. KÜBRA AŞIK
  Kaynaklar Prof.Dr.Davut Dursun, Siyaset Bilimi, Beta Yayınları, İstanbul, 2012. Prof.Dr.Onder Kutku (edit.), Siyaset Bilimine Giriş, Lisans Yayıncılık, 2012
  Yardımcı Kitap Andrew Heywood,Siyaset, Çev: B. Berat Özipek ve diğerleri, Adres Yay., Ankara, 2010.
  Dersin Amacı Siyaset Biliminin temel kavram, kurum, yaklaşım ve teorilerinin öğretilmesi, öğrenilen bilgilere dayalı siyasal olguların analizi yeteneğinin temel düzeyde kazandırılması.
  Dersin İçeriği Genel Olarak Siyasal Hayatın Aktörleri: Birey ve Siyasal Örgütler, Bireyin Siyasal Hayata Katılması, Siyasal Hayatın Aktörleri Olarak Siyasal Partiler, Siyasal Hayatın Aktörleri Olarak Baskı Grupları, Siyasal Hayatın Aktörleri Olarak Kamuoyu, Siyasal Hayatın Aktörleri Olarak Bürokrasi, Seçim Kavramı ve Seçimler, Seçim Sistemleri - Çoğunluk Sistemi, Seçim Sistemleri, Nispi Temsil Sistemi, Türkiye`de Seçimler, İdeolojiler- Liberalizm ve Sosyalizm, İdeolojiler- Faşizm ve Anarşizm, İdeolojiler- Muhafazakarlık.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 5
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 4
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 3
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 4
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 5
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 4
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 4
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 3
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 5
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster