ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Siyasal Düşünceler Tarihi I SKY201 GÜZ 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Batıdaki siyasal düşüncenin seyrini, eski yunan`dan başlayarak tarihsel toplumsal bir bağlam içinde analiz eder
  2-Başta devlet olmak üzere her türden iktidar ilişkilerini kavrar ve analiz eder
  3-Toplumsal siyasal yapı ve kurumlarla, siyasal düşünceler arasındaki ilişkileri kavrar
  4-Batı`daki siyasal düşünce geleneğine hakim olan temel kavrar ve değerlendirir
  5-Siyasal düşünce geleneği içinde yer alan farklı kuram ve kavramlarla, dünyada ve ülkemizde yaşanan siyasal gelişmeler arasındaki bağlantıyı kurar ve analiz eder
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   153
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,1 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tanışma, Dersin İçeriği, Kapsamı ve Temel Amacı
  2 Eski Yunan`da Toplumsal Yapı ve Demokrasi
  3 Eski Yunan`da Doğa Felsefecileri ve Siyasal Görüşleri
  4 Sofist Düşünce
  5 Sokrates`in Bilgi Teorisi, Siyaset ve Ahlak Felsefesi
  6 Platon`un Bilgi Teorisi ve Siyaset Felsefesi
  7 Platon`un İdeal/Ütopik Devleti
  8 Ara Sınav
  9 Aristo`nun Bilgi Teorisi ve Siyaset Felsefesi
  10 Aristo`ya Göre Kurulabilir En İyi Yönetim
  11 Roma İmparatorluğunda Siyasal Düşünce
  12 Orta Çağ Toplumsal ve Siyasal Düzeninin Temel Özellikleri
  13 Orta Çağ Siyaset Felsefesi
  14 Orta Çağ Siyaset Felsefesi
  15 Reform Hareketi ve Siyasal Düşünce
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Mehmet ÖZGÜDEN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Özgüden

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar ALAEDDİN ŞENEL, Batı`da Siyasal Düşünceler Tarihi. METE TUNÇAY, Batı`da Siyasal Düşünceler Tarihi-Seçme Metinler 3 Cilt
  Yardımcı Kitap AYFERİ GÖZE, Batı`da Siyasal Düşünceler Tarihi ve Siyasal Sistemler MURAT SARICA, 100 Soruda Siyasal Düşünceler Tarihi. MEHMET ALİ AĞAOĞULLARI, Sokrates`ten Jakobenlere Batı`da Siyasal Düşünceler.
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, siyasal iktidar kavramı üzerinden yönetilen ve yönetilen ilişkilerinin siyasal düşünceye nasıl yansıdığı ve bunun tarihsel-toplumsal koşullara göre ne gibi dönüşümlere uğradığını anlamak ve açıklayabilmektir.
  Dersin İçeriği Eski Yunan`da Toplumsal Yapı ve Demokrasi, Eski Yunan`da Doğa Felsefecileri ve Siyasal Görüşleri, Sofist Düşünce, Sokrates`in Bilgi Teorisi, Siyaset ve Ahlak Felsefesi, Platon`un Bilgi Teorisi ve Siyaset Felsefesi, Platon`un İdeal/Ütopik Devleti, Aristo`nun Bilgi Teorisi ve Siyaset Felsefesi, Aristo`ya Göre Kurulabilir En İyi Yönetim, Roma İmparatorluğunda Siyasal Düşünce, Orta Çağ Toplumsal ve Siyasal Düzeninin Temel Özellikleri, Orta Çağ Siyaset Felsefesi, Reform Hareketi ve Siyasal Düşünce
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 4
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 4
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 3
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 3
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 5
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. 3
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 4
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 2
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 4
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster