ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yönetim Bilimleri I SKY203 GÜZ 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yönetim biliminin kavramsal çerçevesini kavrar
  2-Yönetim düşüncelerinin gelişim seyrini kavrar
  3-Yönetim biliminin diğer bilim dalları ile ilişkisini değerlendirir
  4-Yönetim ile ilgili güncel değişiklikleri karşılaaştırır ve analiz eder
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler3021530
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   164
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,47 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yönetim biliminin kavramsal çerçevesi
  2 Klasik yönetim düşüncesi-M.Weber
  3 Klasik yönetim düşüncesi-F.Taylor
  4 Klasik yönetim düşüncesi-H.Fayol
  5 Neo Klasik Yönetim Düşüncesi
  6 Modern Yönetim Düşüncesi-Sistem yaklaşımı
  7 Modern Yönetim Düşüncesi-Durumsallık Yaklaşımı
  8 Ara Sınav
  9 Yeni Kamu Yönetimi(İşletmeciliği) Anlayışı
  10 Yeni Kamu Yönetimi(İşletmeciliği) Anlayışı
  11 Örgüt Kültürü
  12 Ağbağ Yönetimi
  13 Sosyal Sermaye
  14 Stratejik Yönetim
  15 Performans Yönetimi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Emine ÇELİKSOY
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Emine Çeliksoy

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar N.TORTOP,E.G.İSBİR,B.AYKAÇ:Yönetim Bilimi,Yargı Yayınevi,Ankara,2005.
  Yardımcı Kitap T.DERELİ:Organizasyonlarda Davranış,İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayını,1976. A.BARANSEL:Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi:Klasik ve Neo-Klasik Yönetim ve Örgüt Teorileri,Fatih matbaası,İstanbul. T.KOÇEL:İşletme Yöneticiliği,İstanbul,1998.
  Dersin Amacı Yönetim biliminin kavramsal çerçevesi ve yönetim düşüncelerinin gelişiminin anlatılması.
  Dersin İçeriği Yönetim bilimi kavramı, Klasik yönetim düşüncesi, neo klasik yönetim düşüncesi, modern yönetim düşüncesi, Yeni kamu yönetimi anlayışı, Örgüt Kültürü, Ağbağ Yönetimi, Sosyal Sermaye, Stratejik Yönetim, Performans Yönetimi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 5
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 3
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 4
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 4
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 4
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 4
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. -
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 3
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 4
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster