ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk Siyasal Hayatı II SKY302 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çok partili hayata geçiş ve demokrat parti dönemini değrlendirir.
  2-1960 ve 1980 darbesi gibi süreçler hakkında ve darbelerin oluşturduğu siyasi kültürü tahlil eder.
  3-1960 ve 1980 darbeleriyle başlayan ve günümüze kadar uzanan siyasi olayları değerlendirir.
  4-Türk demokrasisinin gelişimi hakkında geniş kapsamlı analiz eder.
  5-Günümüze ışık tutacak bu bilgilerin ışığında türk siyasal hayatının günceli ve geleceği ile ilgili bir projeksiyona sahibi olup, değerlendirme yapabilme becerisi kazanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   149
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,97 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Türk Siyasal Hayatında Çok Partili Hayata Kadar Gelişen Siyasal Olayların Genel Değerlendirilmesi
  2 Çok partili hayat geçiş ve Demokrat Parti dönemi
  3 Demokrat Parti Dönemi
  4 Dönemde Etkin Olan Siyasal Akımlar ve Dış Politika
  5 1960 Darbesiyle Başlayan ve 1971 Muhtırasına Kadar Devam Eden Dönem
  6 Dönemde Etkin Olan Siyasal Akımlar ve Dış Politika
  7 1971 Muhtırası, Siyasal Kargaşa ve Koalisyonlar Dönemi
  8 Ara Sınav
  9 Dönemde Etkin Olan Siyasal Akımlar ve Dış Politika
  10 1980 Darbesi ve Yeni Türkiye
  11 1980 Darbesi ve Yeni Türkiye
  12 Özallı Yıllar
  13 Özal`ın Ölümü ve Türkiye`de Kırılma Dönemi
  14 Özal Sonrası Siyasette Yeni Yapılanma ve Yeniden Koalisyonlar Dönemi
  15 Genel Değerlendirilme ve Türkiye`de Demokratikleşme Sorunu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü DOÇ.DR.Gürbüz ÖZDEMİR
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Abdullah Metin

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Yusuf Tekin/ Çağatay Okutan, Türk Siyasal Hayatı, Orion Yayınları, 2011, Ankara. Feroz ahmad, Bir Kimlik Peşinde Türkiye, İstanbul Bilgi Üni. Yay., 2010, İstanbul.
  Yardımcı Kitap Feroz Ahmad, Modern Türkiye?nin Oluşumu, Kaynak yayınları, 2011, İstanbul.
  Döküman -
  Dersin Amacı Türk Siyasal Hayatı I dersinin devamı olarak, çok partili hayata geçiş ve Demokrat Parti döneminden itibaren günümüze kadar Türk siyasal hayatının anlatılması ve bu konularla ilgili olarak analiz, karşılaştırma ve değerlendirme yapabilme yeteneğinin kazandırılması.
  Dersin İçeriği Cumhuriyetin kurulmasından itibaren başlayan Türk siyasi hayatındaki değişim ve süreklilikler ele alınacaktır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 4
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. -
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 4
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. -
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 3
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 4
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 4
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 4
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster