ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İdari Yargı SKY306 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türkiye`deki idari yargı örgütünü tanır
  2-İdari yargının görevleri ve işlevlerinin inceler
  3-Hukuk devletinin gerçekleştirilmesi için idarenin yargısal denetiminin öneminin anlar
  4-İdare hukuku ve idari yargı konusundaki teorik bilgisini olay çözümlemede kullanır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   134
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,47 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yargısal denetimin amacı, yargısal denetim sistemleri ve Türkiye`de idarenin yargısal denetimi
  2 Yargısal denetimin amacı, yargısal denetim sistemleri ve Türkiye`de idarenin yargısal denetimi
  3 İdari yargının görev alanı
  4 Yargı Yolu uyuşmazlıkları ve Uyuşmazlık Mahkemesi, idari dava kavramı
  5 İptal davası
  6 İptal nedenleri
  7 Tam yargı davası
  8 Ara Sınav
  9 Tam yargı davasında sorumluluk nedenleri
  10 İdari yargılama usulünün özellikleri, idari yargıda görev ve yetki
  11 İdari davalarda taraflar, süreler
  12 Sürelerin hesaplanması, ek süreler ,
  13 Dava açılması vE sonuçları
  14 İdari yargıda taraf istekleri
  15 Kanun yolları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü YRD. DOÇ. DR. YUSUF SOYUPEK
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Özge Çelebi

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar İdari Yargı, Zehra Odyakmaz, İsmail Ercan, Ümit Kaymak, Oniki Levha Yayınları, 2015.
  Yardımcı Kitap İdari Yargılama Hukuku, Ramazan Çağlayan, Seçkin Yayınları, 2015.
  Döküman -
  Dersin Amacı Öğrencinin, İdare yargılama hukukunun temel kavramları, kaynakları, idari davalar, idari yargının işleyişi, kanun yolları, mahkeme kararlarının uygulanması konusunda bilgi sahibi olması amaçlanıyor.
  Dersin İçeriği Yargısal denetimin amacı, yargısal denetim sistemleri ve Türkiye?de idarenin yargısal denetimi, İdari yargının görev alanı, Yargı Yolu uyuşmazlıkları ve Uyuşmazlık Mahkemesi, idari dava kavramı, İptal davası, Tam yargı davası, Tam yargı davasında sorumluluk nedenleri, İdari davalarda taraflar- süreler, Kanun yolları.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. -
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 4
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 4
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. -
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 4
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 3
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 4
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. -
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster