ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tarih ve Siyaset SKY426 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tarih ve siyasetin ne anlama geldiği ve sosyal hayat içerisinde yeri ve öneminin ne olduğunu belirtir.
  2-Tarihten günümüze Türk devlet yapısı ve temel oluşumlarını değerlendirir.
  3-Türk-İslam devlet ve medeniyet tarihi hakkında bilgi sahibi olur.
  4-Çağdaş Türk ve Dünya tarihinin ana noktalarını değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   120
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tarih ve Siyaset İlişkisi
  2 Türk-İslam Tarihi ve Siyaseti
  3 Anadolu Türk Tarihi ve Dönemin Siyasi Olayları
  4 Türk-İslam Medeniyeti ve Siyaseti
  5 Osmanlı Kuruluş ve Yükselme Dönemi Siyaseti
  6 Osmanlı Duraklama ve Gerileme Dönemi
  7 Osmanlı Dağılma Dönemi
  8 Ara Sınav
  9 Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
  10 XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti-I.Dünya Savaşı
  11 Milli Mücadele Dönemi
  12 Cumhuriyetin İlk Yılları Siyaset ve Tarih
  13 Türk Dış Politikası
  14 20. Yüzyılda Türk ve Dünya Siyaseti
  15 20. Yüzyılda Türk ve Dünya Siyaseti
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Cem KARAKILIÇ
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Cem Karakılıç

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1995, İstanbul, 2014. Nesimi Yazıcı, İlk Türk İslam Devletleri Tarihi, Doğan Özlem, Tarih Felsefesi, İstanbul, 2012 İsmail Adıgüzel, Tarihin Pusulası İlber Ortaylı, Türklerin Tarihi İleber Ortaylı, Türkiye?nin Yakın Tarihi Kubilay Aysevener, Tarih Felsefesi, İstanbul, 2003
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Mezuniyet sonrası kariyer basamaklarında ilerleyecek öğrencilerin hukuk bilimi çerçevesinde doğru kariyer planlaması yapmalarına yardımcı olmayı ve kariyer ilerlemesinde çok önemli bir yeri olan hukukun etkisini göstermeyi amaçlamaktadır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 3
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 3
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 5
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. 3
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 4
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 4
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 4
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. 4
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. 4
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 5
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 5
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 4
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster