ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sinema ve Siyaset SKY422 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kültürel üretim faaliyetlerinin gelişme ve genişleme süreçleri hakkında bilgi sahibi olur
  2-Sinema ve siyaset arasındaki ilişkiyi farklı perspektiflerden ele alır.
  3-Yakın dönem dünya sineması örneklerini inceler.
  4-Siyasetin farklı fonksiyonlar üzerinden üretilmesinin imkanlılığını görür.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   124
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,13 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Derse Giriş, Konuların ve İzlenecek Materyallerin Tanıtımı
  2 Siyaset Biliminin Temel Özellikleri
  3 Sanatın Gelişimi ve Sinema
  4 Kültür Endüstrisi ve Kültürel Emperyalizm
  5 Sinema ve İdeoloji: Türk Sineması Örneği.
  6 Sinema ve İdeoloji: Dünya Sinemasından İncelemeler
  7 Sinema ve İdeoloji: Dünya Sinemasından İncelemeler
  8 Ara Sınav
  9 Sinema ve İdeoloji: Dünya Sinemasından İncelemeler
  10 Sinema ve İdeoloji: İstihbarat Filmlerinin İncelenmesi
  11 Siyaset ve Sinema: Politik Sinema İncelemesi
  12 Siyaset ve Sinema: Politik Sinema İncelemesi
  13 Siyaset ve Sinema: Toplumsal Sinema İncelemesi
  14 Siyaset ve Sinema: Toplumsal Sinema İncelemesi
  15 Kapanış Tartışması ve Değerlendirme
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör -
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Hediye Şirin Ak

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Atılgan, G. & Aytekin, A. (2015) Siyaset Bilimi, İstanbul: Yordam yayınları. Heywood, A. (2013) Siyaset, İstanbul: Adres Yayınları, 8. Baskı. Gombrich, E. H. (2007) Sanatın Öyküsü, çev: Erol Erduran& Ömer Erduran, İstanbul: Remzi Kitapevi. West, D. (2008) Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, çev: Ahmet Cevizci, İstanbul: Paradigma Yayınları. Adorno, T. (2007) Kültür Endüstrisi, İstanbul: İletişim Yayınları,. Berman, M. (2010) Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor , Çev.: Ü. Altuğ / B. Peker, İstanbul: İletişim Yayınları, 13. Baskı.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı 20. yüzyıl teknolojik gelişmeleriyle birlikte yükselen kültür endüstrisinin ve bunun dolayımlarından birisi olan sinemanın siyaset disiplini üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerini göstererek, ideolojik bir araç olarak sinema anlatısının ve içeriğinin kitleler üzerindeki etkilerini göstermeyi amaçlar.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 5
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 4
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 3
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. 3
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 4
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 5
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 5
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. 4
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. 5
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 4
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 4
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 4
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster