ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  SANAT, TOPLUM VE SİYASET SKY417 GÜZ 3+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sanat, toplum ve siyaset alanındaki bilgilerini sentezleyerek özgün yorumlar yapar.
  2-Sanat ve siyaset gibi farklı disiplinleri arasında ilişki kurabilme becerisine sahip olur.
  3-Belirli bir dönemdeki toplumsal ve siyasal yaşamdaki ilişkileri o dönemin sanat yapıtı üzerinden analiz eder.
  4-Ekonomik ve siyasal ilişkiler içinde kültür ve sanat ürünlerinin metalaşma sürecini analiz eder.
  5-Yerel ve evrensel boyutlardaki sanat ve siyaset bağıntılarını tanımlama ve çözümleyebilme becerisini edinir.
  6-Sanat ve siyaset tarihinde ortaya çıkmış sanat türleri ve akımları ile günümüz tasarım anlayışları arasında ilişki kurar.
  7-Güncel sorunları sanat yapıtları üzerinden takip eder.
  8-Etkili iletişim becerilerini öğrenerek kendini ifade eder, fikir ve sanat eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40122
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 40133
  Kısa Sunuş (Her hafta 1-2 Kişi 15-20 dk sunuş) 2012112
  Toplam İş Yükü(Saat)   87
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,9 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin amacı, içeriği ve gerekirliklerine yönelik tanıtım ve tanışma
  2 "Yaratıcı Sanatçı"?
  3 Söylence (myth), din, büyü, bilim ve sanat ilişkisi
  4 Sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş
  5 Sanatın komik değeri ve eleştirel gücü
  6 Estetik ?değer? olarak sanat
  7 Modern estetik, modern sanat, avantguard ve kitch
  8 Ara Sınav
  9 Sanat, siyaset, eğitim ve kültür politikaları
  10 Sanat, siyaset, ekonomi, ilişkisi
  11 Kültür endüstrisi, bir meta olarak sanat yapıtı
  12 Müzeler, sanat müzeleri,
  13 Müzecilik, müzelerin ve kültürün özelleşmesi
  14 Modernlik eleştirisi olarak sanat, postmodern estetik
  15 Sanat nerede?
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Reyhan VARLI GÖRK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Fayerabend, Paul (1998) ?Yaratıcılık? Akla Veda, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, ss. 159-199. Deleuze, Gilles and Guattari, Felix (1995) ?Algılam, Duyulam, Kavram? Felsefe Nedir? Çev. Turhan Ilgaz, İstanbul: YKY, ss. 146-177.
  Yardımcı Kitap Tunalı, İsmail (1996) ?Sanatın Trajik Değeri? Estetik, İstanbul: Remzi Kitabevi, ss. 234-240. Nietzsche; Friedrich (2005) Tragedyanın doğuşu, Almanca aslından çeviren Mustafa Tüzel. İstanbul: İthaki Yayınları, ss. 17-107. *Steiner, George (2008) ?Tragedyanın Ölümü? Cogito, 54: 246-250. *Arıcı, Oğuz (2008) ?Antik Yunan Tragedyasının Metafiziği? Cogito, 54: 69-77. *Lukacs, Georg (2003) Estetik I, II, III Almancadan çeviren Ahmet Cemal, İstanbul: Payel Yayınları, (7. Bölüm ve 8. Bölüm) *Homeros, ?Önsöz? Odysseia, Türkçeye çev. Azra Erhat ve A. Kadir. İstanbul: Can Yayınları, *Homeros, ?Önsöz? İlyada, Türkçeye çev. Azra Erhat ve A. Kadir. İstanbul: Can Yayınları, ss. Vernant, Jean-Pierre (1996) ?Tanrılar Toplumu? Eski Yunanda Söylen ve Toplum, Ankara: İmge Kitabevi, ss. 95-113. Vernant, Jean-Pierre (1996) ?Sınıf Savaşımı? Eski Yunanda Söylen ve Toplum, Ankara: İmge Kitabevi, ss. 11-26. Vernant, Jean-Pierre (1996) ?Söylenin Nedenleri? Eski Yunanda Söylen ve Toplum, Ankara: İmge Kitabevi, ss. 193-249 Lukacs, Georg (2207) ?Epik ve Roman? Roman Kuramı, İstanbul: Metis Yayınları, ss. 64-76. *Ong, Walter, J. (1995) ?Dilin Sözlü Niteliği? Sözlü ve Yazılı Kültür, İngilizceden çeviren Sema Postacıoğlu Banon, İstanbul, Metis Yayınları, ss. 17-27. *Ong, Walter, J. (1995) ?Yazı Bilincin Yapısını Değiştirir? Sözlü ve Yazılı Kültür, İstanbul, Metis Yayınları, ss. 97-139. Ong, Walter, J. (1995) ?Matbaa, Mekan ve Kapanıklık? Sözlü ve Yazılı Kültür, İstanbul, Metis Yayınları, ss. 171-211. Tunalı, İsmail (1996) ?Sanatın Komik Değeri? Estetik, İstanbul: Remzi Kitabevi, ss. 240-245. *Bahtin, Mihail (2005) ?Gülmenin Tarihinde Rabelais? Rabelais ve Dünyası, çev. Çiçek Öztek, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, ss. 87-170. Bahtin, Mihail (2005) ?Rabelais?de Pazar Meydanı Dili? Rabelais ve Dünyası, çev. Çiçek Öztek, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, ss. 171-222. And, Metin (1999) ?Soytarı: Tiyatro?nun Yaşam Suyu? Sanat Dünyamız, sayı 74, ss. 127-135. Batur, Enis (1999) ?Hokkabaz? Sanat Dünyamız, sayı 74, ss. 137-146. Duru, Orhan (1999)?Muhalif Oyun Karagöz? Sanat Dünyamız, sayı 74, ss. 153-158. Akay, Ali (1997) ?Komik ile Nükte Arasındaki Adam: Nasreddin Hoca? Toplum Bilim, 6: 17-20. Başgöz, İlhan (1997) ?Nasrettin Hoca Hikayeleri? Toplum Bilim, 6: 25-47. *Tunalı, İsmail (1996) ?Estetik Değer Çözümlemesi? Estetik, İstanbul: Remzi Kitabevi, ss. 131-156. *Tunalı, İsmail (1996) ?Estetik Yargı? Estetik, İstanbul: Remzi Kitabevi, ss. 247-272. Tunalı, İsmail (1996) ?Kant?ta Yüce?nin Temellendirilmesi? Estetik, İstanbul: Remzi Kitabevi, ss. 227-234. *Kant, Immanuel (2006) ?Estetik Yargı Yetisinin Eleştirisi, (Paragraf: 43-54)? Yargı Yetisinin Eleştirisi, Almanca aslından çeviren Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınları, ss. 171-211. *Schaper, Eva (2005) ?Beğeni, Yücelik ve Deha: Doğa ve Sanat Estetiği? Cogito, sayı 41-42, ss. 154-181. *Benjamin, Walter (2010) ?Walter Benjamin?in ?Alman Romantizminde Sanat Eleştirisi Kavramı? içinde Sanatta ve Edebiyatta Eleştiri, Ali Artun (der)çevirenler Elçin Gen ve Mustafa Tüzel, İstanbul: İletişim, ss. 9-25. *Heidegger, Martin (2004) ?Metafiziğin Sonu: Nietzsche? Heidegger Kitabı içinde, Kaan H. Ökten (der) İstanbul: Agora Kitaplığı Yayınları, ss. 163-193. Heidegger, Martin (2001) Nietzsche?nin Tanrı Öldü Sözü ve Dünya Resimleri Çağı, çeviren Levent Özşar, Bursa: Asa Kitabevi *Baudelaire, Charles (2003) ?Modern Hayatın Ressamı? içinde Modern Hayatın Ressamı çev. Ali Berktay, İstanbul: İletişim, ss. 89-141. Bürger, Peter (2003) Avangard Kuram, İstanbul: İletişim, ss. *Simmel, Georg (2003) ?Modern Kültürde Çatışma? içinde Modern Kültürde Çatışma, çev. Tanıl Bora, İstanbul: İletişim, ss. 57-84. *Nalbantoğlu, Hasan Ünal, (2007) ?Alem Kitsch Olmuş, Biz N?apalım.? Toplum ve Bilim, sayı. 110, ss. 83-118. *Platon (2003) Devlet, İstanbul: Felsefe Yayınları, 7. Basım. ss. 183-280 Platon, (1998) Yasalar Nomoi Cilt 2, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, ss. 2-45 Creft, Lew, (2008) ?Sanat ve Siyaset: Sanatın Siyaseti ve Siyasetin Sanatı? içinde Sanat ve Siyaset (der) Ali Artun, İstanbul: İletişim, ss.9-48. *Öndin, Nilüfer (2003) ?Cumhuriyet Kültür Politikası ve Sanat? Sanat Dünyamız, sayı 89, ss. 144- Katoğlu, Murat (2003) ?Cumhuriyet?in İlk Yıllarında Sanat ve Kültür Hayatının Oluşumunda Kamu Yönetiminin Rolü? Sanat Dünyamız, sayı 89, ss. 178- Seçkin, Aylin (2009) ?Türkiye?deki Kültür Politikaları?nın Ekonomi Politiği? Türkiye?de Kültür Politikalarına Giriş, (der) Serhan Ada ve H. Ayça İnce, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, ss. 111-127 *Benjamin, Walter (2008) ?Teknik Olarak Kopyalanabildiği Çağda Sanat Yapıtı? Sanat/Siyaset: Kültür Çağında Sanat ve Kültürel Politika, (der) Ali Artun içinde, İstanbul: İletişim, ss.91-129. Rochlitz, Rainer (2002) ?Walter Benjamin ve Fotoğrafçılık: Deneyim ve Teknik Çoğaltılabilirlik? Fransızcadan çeviren Esra Özdoğan, Sanat Dünyamız, sayı 84, ss. 189-193. *Nalbantoğlu, Hasan Ünal (2009) ?Aura ve Ötesi? Toplum ve Bilim, sayı. 115, ss. 70-102 *Adorno, Theodor W. (2007) ?Kültür Endüstrine Genel Bir Bakış? içinde Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi, çev. Nihat Ülner, Mustafa Tüzel, Elçin Gen, İstanbul: İletişim, ss. 109-149 Adorno, Theodor W. (2003) ?Kültür Endüstrini Yeniden Düşünürken? Cogito, sayı. 36, ss. 76-84. *Horkheimer, Max (2002) ?Bireyin Yükselişi ve Düşüşü? Akıl Tutulması, İstanbul: Metis Yayınları, ss. 145-168. *Marshal, Gordon, (1999) ?Eleştirel Kuram? Sosyoloji Sözlüğü, Ankara: Bilim Sanat Yayınları *Artun, Ali (2006) ?Nadire Kabineleri? Müze ve Modernlik: Tarih Sahneleri ve Sanat Müzeleri I içinde, Ali Artun (der) İstanbul: İletişim, ss. 25-43. Artun, Ali (2006) ?Modern Müzeler, Modern Kimlikler? Müze ve Modernlik: Tarih Sahneleri ve Sanat Müzeleri I içinde, Ali Artun (der) İstanbul: İletişim, ss. 155-199. Duncan, Carol (2006) ?Sanat Müzeleri ve Yurttaşlık Ritüeli? Müze ve Eleştirel Düşünce: Tarih Sahneleri ve Sanat Müzeleri II içinde, Ali Artun (der) İstanbul: İletişim, ss. 203-223. *Özkasım, H. Ögel, S. (2005) ?Türkiye?de Müzeciliğin Gelişimi? İTÜ Dergisi/B Sosyal Bilimler (2)1: 96-102 *Barker, Emma (2006) ?Müzenin Toplumdaki Yeri: Yeni Tate Galerileri? Müze ve Eleştirel Düşünce: Tarih Sahneleri ve Sanat Müzeleri II içinde, Ali Artun (der) İstanbul: İletişim,ss. 149-181. *Wu, Chin-Tao, ?İşletme Kültürünü Kucaklama: 1980?lerden Bu Yana Sanat Kuramları? Kültürün Özelleştirilmesi: 1980?ler Sonrasında Şirketlerin Sanata Müdahalesi, İngilizceden çeviren Esin Soğancılar, İstanbul: İletişim, ss. 206-260 Wu, Chin-Tao, ?Şirketlerin Sanat Kolleksiyonları? Kültürün Özelleştirilmesi: 1980?ler Sonrasında Şirketlerin Sanata Müdahalesi, İngilizceden çeviren Esin Soğancılar, İstanbul: İletişim, ss. 336-387. Eagleton, Terry (2006) ?Polisten Postmodernisme? Estetiğin İdeolojisi, Ankara: Doruk Yayıncılık, ss. 445-511. *Varlı-Görk, Reyhan (2007) ?Özgürleşme ve Özerkleşme Yolunda Sanatın ?Zahiri Zaferi?? Türkiye?de Estetik-Aesthetics in Turkey içinde, Jale Nejdet Erzen, Pelin Yoncacı (der), Ankara: TMMOB ve SANART Ortak Yayını, ss. 415-427. *Harvey, David (2003) ?Elektronik Röprodüksiyon ve İmge Bankaları Çağında Sanat Yapıtı? Postmodernliğin Durumu, İngilizceden çeviren Sungur Savran, İstanbul: Metis Yayınları, ss. 379-385. Barker, Emma (2006) ?Postmodern Çağda Müze: Orsay Müzesi? Müze ve Eleştirel Düşünce: Tarih Sahneleri ve Sanat Müzeleri II içinde, Ali Artun (der) İstanbul: İletişim, ss. 115-147. Harvey, David, (2003) ?Postmodern Sinemada Zaman ve Mekan? Postmodernliğin Durumu, İngilizceden çeviren Sungur Savran, İstanbul: Metis Yayınları, ss. 342-358. Polat, Emrah B. (2009)?Müziğin Bir Kültür Ürünü Olarak Metalaşması? Sanat Sosyolojisi: Kuram ve Uygulama içinde (der) Ömer Naci Soykan, İstanbul: Dönence Yayınları, ss. 96-106. Heidegger, Martin (2004) ?Sanat Yapıtının Kökeni? Sanatın Felsefesi Felsefenin Sanatı, (der) Mehmet Yılmaz, çeviren Nazım Özüaydın, Ankara: Ütopya Yayınevi, ss. 113-181. *Taminiaux, Jacques, ? ?Sanat Yapıtının Kökeni?nin Kökeni? Sanatın Felsefesi Felsefenin Sanatı, (der) Mehmet Yılmaz, çeviren Nahide Yılmaz ve Nazım Özüaydın, Ankara: Ütopya Yayınevi, ss.182-203.
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu ders kapsamında öncelikle toplumda bir "sanat olgusu" olduğu kabulüyle "sanat olgusunu" oluşturan (sanatçı, sanat yapıtı/iş, toplum ve siyaset) öğeleri incenecektir. Sanat yapıtını üreten/yaratan sanatçının yetiştiği toplumsal ve siyasal alan ile sanat yapıtını deneyimleyen/tüketen sanat alımlayıcısının içinde yaşandığı toplumsal ve siyasal alanarasındaki bağıntılar aşağıda sıralanan temalar çerçevesinde incelenecektir: sanatın içerdiği ve yansıttığı iddia edilen toplumsal hakikat (truth) ile ilişkisi, sanatın bir değer olarak ekonomi ile olan ilişkisi, (sanat yapıtının çoğaltılabilirliği ve kültür endüstrisi) sanatın toplumun modernleşme süreci ile ilişkisi (modernlik eleştirisi olarak sanat) sanatın siyaset ile olan ilişkisi Bazı haftalar konuya ilişkin filmler ve belgeseller izlenecektir (Laboratuar ortamı)
  Dersin İçeriği Bu ders kapsamında öncelikle toplumda bir "sanat olgusu" olduğu kabulüyle "sanat olgusunu" oluşturan (sanatçı, sanat yapıtı/iş, toplum ve siyaset) öğeleri incenecektir. Sanat yapıtını üreten/yaratan sanatçının yetiştiği toplumsal ve siyasal alan ile sanat yapıtını deneyimleyen/tüketen sanat alımlayıcısının içinde yaşandığı toplumsal ve siyasal alanarasındaki bağıntılar aşağıda sıralanan temalar çerçevesinde incelenecektir:
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 5
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 4
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 3
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. -
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. -
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 3
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 3
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 3
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. -
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster