ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  TOPLUMSAL CİNSİYET VE SİYASET SKY428 BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Toplumsal cinsiyet ve siyaset ile ilgili temel teorilere ve ana kavramlara aşinalık kazanır
  2-Cinsiyet eşitliği ile kadınların güçlendirilmesi hakkındaki temel anahtar konuları ve kritik tartışmaları kavrar
  3-Cinsiyet eşitliğine karşı çıkan ve onu savunan argümanları ve farklı siyasi kurumlarda kadının güçlendirilmesine yönelik politikaları değerlendirir
  4-Sivil toplumda ve siyasi katılımda toplumsal cinsiyetin rolünü analiz eder
  5-Toplumsal cinsiyet ve siyaset ile ilgili argümanları tartışmayı öğrenerek yaptıkları sunumlar aracılığıyla da bu argümanlar arasında ilişki kurma becerisine sahip olur
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler2021836
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   156
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,2 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin Tanıtımı: Kapsam, Önem ve Kavramlar
  2 Feminizmin Tarihçesi, Feminist Siyasal Düşünce
  3 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset
  4 Toplumsal Cinsiyet, Siyasal Katılım ve Temsil
  5 Toplumsal Cinsiyet ve Kamu Politikası
  6 Kota ve Pozitif Ayrımcılık
  7 Toplumsal Cinsiyet ve Siyasal Partiler
  8 Ara Sınav
  9 Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma
  10 Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet
  11 Makale Tartışması
  12 Sunum ve Tartışma
  13 Sunum ve Tartışma
  14 Sunum ve Tartışma
  15 Sunum ve Tartışma
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Arş. Gör. Dr. Hediye Şirin AK
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Hediye Şirin Ak

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Butler, Judith. (2008). Cinsiyet Belası, İstanbul: Metis Yayıncılık, Mutluer, N. (2008). Cinsiyet Halleri, İstanbul: Varlık Yayınları, Wedel, Heidi. (2013). Siyaset ve Cinsiyet, İstanbul: Metis Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin siyaseti feminist teorik çerçeveden algılamasını, Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset alanındaki anahtar konular hakkında ampirik verileri değerlendirmesini sağlar. Dersin amacı siyasal ilişkileri ve karar-alma süreçlerini, toplumsal cinsiyet hiyerarşisi gözünden incelemektir. Ayrıca  toplumsal cinsiyet kurgularının, siyasi ilişkileri, kurumları ve karar verme süreçlerini nasıl etkilediği tartışmaları da dersin içeriği kapsamındaki amaçlardandır.
  Dersin İçeriği Feminizmin Tarihçesi, Feminist Siyasal Düşünce, Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset, Siyasal Katılım ve Temsil, Kamu Politikası, siyasal partiler, kalkınma, Kota ve Pozitif Ayrımcılık, Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 5
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 5
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 5
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 4
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 3
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 4
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. -
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. 4
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. 3
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 5
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 5
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 5
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster