ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk Modernleşmesi ve Modernleşme Hareketleri SKY319 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Osmanlı-Türk moderleşmesinin tarihi temelleri hakkında bilgi sahibi olur.
  2-Günümüz modernleşme sorunları ile geçmişte yaşanan sorunlar arasında ilişki kurar.
  3-Klasik dönem Osmanlı devlet yapısını açıklar.
  4-Toplumsal kaynaklardan yararlanarak çıkarımlarda bulunur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler1511515
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3511818
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   137
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,57 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Modernleşme kavramının analizi
  2 Batı-dışı toplumlarının modernleşmesi
  3 Osmanlı-Türk modernleşmesinin tarihsel serüveni
  4 Tanzimat dönemi ve modernleşme
  5 Temel Siyasal ve felsefi görüşler
  6 Osmanlıcılık ve modernleşme
  7 Batıcılık ve modernleşme
  8 Ara Sınav
  9 İslamcılık ve modernleşme
  10 Türkiye`de pozitivizm
  11 Türkiye`de Materyalizm
  12 Ziya Gökalp:Batıcı İslamcı ve Milliyetçi sentez 1
  13 Ziya Gökalp:Batıcı İslamcı ve Milliyetçi sentez 2
  14 Cumhuriyet ve modernleşmenin temel sorunları 1
  15 Cumhuriyet ve modernleşmenin temel sorunları 2
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi H. Şirin AK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Mardin, Ş. Türk Modernleşmesi, Der. T. Önder, İstanbul:İletişim Yayınları. Berkes, N. Türkiye`de Çağdaşlaşma, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
  Yardımcı Kitap Zürcher, E. V. Modernleşen Türkiye`nin Tarihi, İstanbul: İletişim Yayınları. Sarıbay, A. Y. ve Kalaycıoğlu, E. Türkiye`de Politik Değişim ve Modernleşme , İstanbul: Dora Yayıncılık.
  Döküman -
  Dersin Amacı Ders, Osmanlı döneminin son yüzyıllarından beri Türkiye`nin yaşamakta olduğu modernleşme deneyiminin modernleşme konusundaki temel tezlere ve diğer örneklere de atıfta bulunularak incelenmesini kapsamaktadır.
  Dersin İçeriği Modernleşme kavramının analizi, Osmanlı-Türk modernleşmesinin tarihsel serüveni, Tanzimat dönemi ve modernleşme, Osmanlıcılık ve modernleşme, Batıcılık ve modernleşme, İslamcılık ve modernleşme, Ziya Gökalp: Batıcı İslamcı ve Milliyetçi sentez, Cumhuriyet ve modernleşmenin temel sorunları.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 5
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 5
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 5
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 5
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 5
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. 4
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 5
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 4
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 4
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster