ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sivil Toplum ve Stk`Lar SKY 209 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sivil toplum kavramının ve stk`ların tarihsel gelişimini ve içeriğini açıklar.
  2-Sivil toplum kavramını açıklar.
  3-Adına sivil toplum örgütü/kuruluşu denen pek çok oluşumu, sivil toplum kavramının batıda ne anlama geldiğine ilişkin teorik bilgiden yararlanarak değerlendirir.
  4-Demokratik bir yönetim için sivil toplum düşüncesinin ve stk`ların önemini açıklar.
  5-Türkiye`de demokrasi kültürünün gelişimi için sivil toplumun ve stk`ların önemini açıklar.
  6-İçinde yaşadığı sosyal ortamları eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 3021224
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje3013030
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   163
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,43 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin konusu ve amacı
  2 Eski Yunan ve Roma`da Sivil toplum ÇAHA, Ömer, Aşkın Devletten Sivil Topluma, Gendaş Kültür Yay., İstanbul, 2003.
  3 Doğal Hukuk Geleneği ve sivil toplum I ÇAHA, Ömer, Aşkın Devletten Sivil Topluma, Gendaş Kültür Yay., İstanbul, 2003.
  4 Doğal Hukuk Geleneği ve sivil toplum II ÇAHA, Ömer, Aşkın Devletten Sivil Topluma, Gendaş Kültür Yay., İstanbul, 2003.
  5 Klasik Ekonomi Politikçiler ve sivil toplum ÇAHA, Ömer, Aşkın Devletten Sivil Topluma, Gendaş Kültür Yay., İstanbul, 2003.
  6 Hegel ve Marx ÇAHA, Ömer, Aşkın Devletten Sivil Topluma, Gendaş Kültür Yay., İstanbul, 2003.
  7 Gramsci ve Habermas ÇAHA, Ömer, Aşkın Devletten Sivil Topluma, Gendaş Kültür Yay., İstanbul, 2003.
  8 Ara Sınav
  9 Sivil toplum ve devlet ERDOĞAN TOSUN, Gülgün, Demokratikleşme Perspektifinden Devlet-Sivil Toplum İlişkisi, Alfa Yay., İstanbul, 2001
  10 Sivil toplum ve demokrasi ilişkisi ERDOĞAN TOSUN, Gülgün, Demokratikleşme Perspektifinden Devlet-Sivil Toplum İlişkisi, Alfa Yay., İstanbul, 2001
  11 Sivil toplum kuruluşları ve sivillikleri ERDOĞAN TOSUN, Gülgün, Demokratikleşme Perspektifinden Devlet-Sivil Toplum İlişkisi, Alfa Yay., İstanbul, 2001
  12 Osmanlı döneminde sivil toplum ve STK`lar DUMAN, Fatih, "Sivil Toplum", Mümtaz`er Türköne, Siyaset Bilimi içinde, Lotus Yay., Ankara, 2007.
  13 Cumhuriyet döneminde sivil toplum ve STK`lar DUMAN, Fatih, "Sivil Toplum", Mümtaz`er Türköne, Siyaset Bilimi içinde, Lotus Yay., Ankara, 2007.
  14 Günümüzde sivil toplum kavramının anlamı ve liberalizmle ilişkisi DUMAN, Fatih, "Sivil Toplum", Mümtaz`er Türköne, Siyaset Bilimi içinde, Lotus Yay., Ankara, 2007.
  15 Günümüzde STK`ların genel değerlendirilmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör DOÇ. DR. GÜRBÜZ ÖZDEMİR
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Gürbüz Özdemir

  Ders Yardımcıları ARŞ. GÖR. KÜBRA AŞIK AKDEMİR
  Kaynaklar ÇAHA, Ömer, Aşkın Devletten Sivil Topluma, Gendaş Kültür Yay., İstanbul, 2003.
  Yardımcı Kitap DUMAN, Fatih, "Sivil Toplum", Mümtaz`er Türköne, Siyaset Bilimi içinde, Lotus Yay., Ankara, 2007. ERDOĞAN TOSUN, Gülgün, Demokratikleşme Perspektifinden Devlet-Sivil Toplum İlişkisi, Alfa Yay., İstanbul, 2001
  Dersin Amacı Dersin amacı; tarihsel bir perspektif açısından Sivil Toplum kavramının ve STK`ların bugün taşıdığı anlamı aktarmak ve teorik bilgi ışığında tarihsel olarak ve günümüz Türkiye`sinde sivil toplum düşüncesini ve STK`ları ortaya koymaktır.
  Dersin İçeriği Dersin konusu ve amacı Eski Yunan ve Roma`da Sivil toplum Doğal Hukuk Geleneği ve sivil toplum I Doğal Hukuk Geleneği ve sivil toplum II Klasik Ekonomi Politikçiler ve sivil toplum Hegel ve Marx Gramsci ve Habermas Sivil toplum ve devlet ARASINAV Sivil toplum ve demokrasi ilişkisi Sivil toplum kuruluşları ve sivillikleri Osmanlı döneminde sivil toplum ve STK`lar Cumhuriyet döneminde sivil toplum ve STK`lar Günümüzde sivil toplum kavramının anlamı ve liberalizmle ilişkisi Günümüzde STK?ların genel değerlendirilmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 3
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. -
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. 4
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 4
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. -
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 4
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. 3
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 4
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 4
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 4
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster