ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ütopyalar ve Distopyalar SKY430 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ütopyaların ve karşı ütopyaların tarihsel-toplumsal bağlamdaki anlamlarını açıklar.
  2-Ütopya ve karşı ütopyalardaki, birey-toplum ve devlet-iktidar-siyaset ilişkilerini tartışır.
  3-Ütopya ve karşı ütopyalardaki, farklı siyasal yapıları, özgürlük ve totaliteryenizm gerilimi ilişkileri bağlamında analiz eder.
  4-Günümüzdeki ve gelecekteki siyasal-yapıları, devlet ve toplum ilişkileri bağlamında analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2011515
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   154
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,13 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tanışma, Dersin İçeriği, Kapsamı ve Temel Amacı
  2 Uzak Geçmiş Mitleri, Altın Çağ, Cennet ve Gelecek Ütopyaları
  3 Ütopyaların Ortak Temaları: Siyasal ve Sosyal Eleştiri ve İdeal Toplum
  4 Platon?un İdeal/Ütopik Devleti
  5 "Ütopya" T.More
  6 "Ütopya" T.More
  7 ?Yeni Atlantis? F. Bacon
  8 Ara Sınav
  9 "Güneş Ülkesi", T. Campanella
  10 Karşı Ütopyalar, Endüstriyel Toplum Eleştirisi, Yabancılaşma ve Totalitarizm
  11 "Biz", Y. İ. Zamyatin
  12 "Cesur Yeni Dünya", A. Huxley
  13 "Bin Dokuz Yüz Seksen Dört", G. Orwell
  14 "Mülksüzler", U. K. Le Guin
  15 Ütopya, Distopya, Heterotopya ve Ütopyaların Sonu mu? Tartışma-Değerlendirme
  Ön Koşul Siyaset Bilimine Giriş Siyasal Düşünceler Tarihi I Siyasal Düşünceler Tarihi II
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr Öğretim Üyesi Mehmet ÖZGÜDEN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Özgüden

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Platon, Devlet, Sosyal Yayınlar, More, T, Ütopya, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Campanella, T, Güneş Ülkesi, Kabalcı Yayınevi, Bacon, F, Yeni Atlantis, Kabalcı Yayınevi Orwell, 1984, Can Yayınları, Biz, Y İ, Zamyatin, Versus Kitap Yayınları Bradbury,R , Fahrenheit 451, , İthaki Yayınları Huxley, A, Cesur Yeni Dünya, İthaki Yayınları Le Guin, U K, Mülksüzler, Metis
  Yardımcı Kitap Krishan Kumar (2006), Modern Zamanlarda Ütopya ve Karşı-Ütopya, çev.A. Galip, Kalkedon Yay, İstanbul,
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, siyaset felsefesinin devlet ve toplum tasarıları olan ütopyaları ve distopyaları (karşı ütopyaları), birey-toplum ve devlet-iktidar-siyaset ilişkileri ve kavramları bağlamında analiz etmektir.
  Dersin İçeriği Ütopyaların Ortak Temaları: Siyasal ve Sosyal Eleştiri ve İdeal Toplum Karşı Ütopyalar, Endüstriyel Toplum Eleştirisi, Yabancılaşma ve Totalitarizm Ütopya, Distopya, Heterotopya ve Ütopyaların Sonu mu? Tartışma-Değerlendirme
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 5
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. -
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 3
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 3
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 4
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 5
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 3
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 4
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster