ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  MODERNİTE DİN VE SİYASET SKY419 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Din-siyaset ilişkisi ve Türk modernleşme süreci hakkında çıkarımda bulunur.
  2-Din-siyaset ilişkisinin tarihi gelişimini değerlendirir.
  3-Laikliğin ne olduğunu ve nasıl ortaya çıktığını analiz eder.
  4-Farklı ülkelerce benimsenen laiklik uygulamalarını karşılaştırıp yorumlar.
  5-Türk laikliğinin unsurlarını, aktörlerini ve Türkiye``de din siyaset ilişkisinin tarihi ve düşünsel gelişimini analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2511010
  Proje011010
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4511212
  Diğer 30000
  Toplam İş Yükü(Saat)   140
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,67 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin ve Kaynakların Tanıtımı
  2 Din nedir? Günay Tümer, Çeşitli Yönleriyle Din, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 28, 1987
  3 Dini alan-siyasi alan-kamusal alan-şahsi alan Reyhan Sunay, Cumhuriyetçi-Liberal-Müzakereci Kamusal Alan Modelleri ve Türkiyede Kamusal Alanın Gelişimi, Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 10, sayı 3-4, 2002
  4 Siyasiler ve din - Din adamları ve siyaset Aliye Çınar, Politik Teoloji, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 15, sayı 2, 2006
  5 Hristiyanlık ve siyaset Ahmet Hikmet Eroğlu, Hıristiyanların Bölünme Sürecine Genel Bir Bakış Celal Büyük, Ortaçağ Batı Düşüncesinde Hristiyanlık-Siyaset İlişkisi Celal Büyük, Yeniçağ Batı Düşüncesinde Hristiyanlık-Siyaset İlişkisi İncil, ilgili ayetler
  6 Yahudilik ve siyaset Mustafa Alıcı, Yahudilikte Otorite Kurumları Üzerine, Tevrat, ilgili ayetler
  7 İslam ve siyaset Süleyman Uludağ, İslam Siyaset İlişkileri, Dergah Yayınları Kur?an-ı Kerim, ilgili ayetler
  8 Ara Sınav
  9 Aydınlanma ve din Mümin Köktaş, Aydınlanma, Rasyonalizm ve Din, Turkish Studies, Cilt 10, Sayı 6, 2015
  10 Sekülerizm ve Laiklik Ali Bayer, Sekülerleşme Din İlişkisi, KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 16, 2010 Yasin Yılmaz, Peter Bergerin Sekülerizm Anlayışı ve Türkiye Gözlemleri, Academia Salime Leyla Gürkan, Bir Yahudi Karşı-Geleneği Olarak Yahudi Sekülerliği, TDV İslam Araştırmaları Merkezi,
  11 Modern Dönem ve Din Tevfik Erdem, Modernleşme, Feodaliteden Küreselleşmeye Temel Kavramlar ve Süreçler, Lotus Yayınevi, 2009, ss. 99-104
  12 Post-modern dönem ve Din-I Tevfik Erdem, Postmodernizm, Feodaliteden Küreselleşmeye Temel Kavramlar ve Süreçler, Lotus Yayınevi, 2009, ss. 379-397
  13 Post-modern dönem ve Din-II Peter Berger, Sekülerizmin Gerilemesi, http://www.libertedownload.com/LD/arsiv/14/08-peter-berger-sekulerizmin-gerilemesi.pdf
  14 Din-siyaset ilişkisine dair 20. yüzyıl teorileri-I Ed. Filiz Çoban Oran, 21. Yüzyılda Din ve Uluslararası İlişkilerdeki Dönüşüm, Sentez Yay., 2017
  15 Din-siyaset ilişkisine dair 20. yüzyıl teorileri-II Ed. Filiz Çoban Oran, 21. Yüzyılda Din ve Uluslararası İlişkilerdeki Dönüşüm, Sentez Yay., 2017
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah METİN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Abdullah Metin

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 2. Hafta: Günay Tümer, ?Çeşitli Yönleriyle Din?, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 28, 1987 http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/773/9864.pdf 3. Hafta: Reyhan Sunay, ?Cumhuriyetçi-Liberal-Müzakereci Kamusal Alan Modelleri ve Türkiye?de Kamusal Alanın Gelişimi?, Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 10, sayı 3-4, 2002 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/262212 4. Hafta: Aliye Çınar, ?Politik Teoloji?, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 15, sayı 2, 2006 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/143807 5. Hafta: Ahmet Hikmet Eroğlu, Hıristiyanların Bölünme Sürecine Genel Bir Bakış http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/751/9612.pdf Günümüz Hristiyan Mezhepleri, http://www.dinlertarihi.net/dinler-tarihi/2/gunumuz-hiristiyan-mezhepleri.html Celal Büyük, ?Ortaçağ Batı Düşüncesinde Hristiyanlık-Siyaset İlişkisi? Celal Büyük, ?Yeniçağ Batı Düşüncesinde Hristiyanlık-Siyaset İlişkisi? İncil, ilgili ayetler 6. Hafta: Mustafa Alıcı, ?Yahudilikte Otorite Kurumları Üzerine?, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/324982 Tevrat, ilgili ayetler 7. Hafta: Süleyman Uludağ, İslam Siyaset İlişkileri, Dergah Yayınları Kur?an-ı Kerim, ilgili ayetler 8. Hafta: Mümin Köktaş, ?Aydınlanma, Rasyonalizm ve Din?, Turkish Studies, Cilt 10, Sayı 6, 2015 http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1229241748_33K%c3%b6kta%c5%9fM%c3%bcmin-sos-637-650.pdf 9. Hafta: Ali Bayer, ?Sekülerleşme Din İlişkisi?, KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 16, 2010 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/211786 Yasin Yılmaz, Peter Berger?in Sekülerizm Anlayışı ve Türkiye Gözlemleri, Academia Salime Leyla Gürkan, ?Bir Yahudi Karşı-Geleneği Olarak Yahudi Sekülerliği?, TDV İslam Araştırmaları Merkezi, https://insanvetoplum.org/content/6-sayilar/4-4/9-r0006/salime-leyla-gurkan.pdf 10. Hafta: Tevfik Erdem, ?Modernleşme?, Feodaliteden Küreselleşmeye Temel Kavramlar ve Süreçler, Lotus Yayınevi, 2009, ss. 99-104 11. Hafta: Tevfik Erdem, ?Postmodernizm?, Feodaliteden Küreselleşmeye Temel Kavramlar ve Süreçler, Lotus Yayınevi, 2009, ss. 379-397 12. Hafta: Peter Berger, Sekülerizmin Gerilemesi, http://www.libertedownload.com/LD/arsiv/14/08-peter-berger-sekulerizmin-gerilemesi.pdf 13. Hafta: Ed. Filiz Çoban Oran, 21. Yüzyılda Din ve Uluslararası İlişkilerdeki Dönüşüm, Sentez Yay., 2017
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Konuyla ilgili muhtelif makaleler
  Dersin Amacı Din-siyaset ilişkisi üzerine ortaya atılmış felsefi görüşleri öğretmek, din-siyaset ilişkisinin tarihi seyrini anlamak, siyasi modernleşmenin bir ürünü olarak laiklik ilkesinin ortaya çıkışını anlamak, Türkiye`de laikliğin oluşumunu ve dönüşümünü anlamak, dünyadaki farklı laiklik uygulamalarını karşılaştırmalı olarak incelemek, Türk laikliğinin muhalif ve taraf aktörlerini irdelemek.
  Dersin İçeriği Modernite, Din ve Siyaset dersi modernite öncesinde ve sonrasında din ve siyaset ilişkisine odaklanmaktadır. Dinin tanımı, dini alan ile siyasi alanın kesişimi, bu kesişim alanının din adamları/dindarlar ve siyasiler açısından değerlendirilmesi, semavi dinlerde din-siyaset ilişkisinin temel kavramları dersin birinci bölümünü oluşturmaktadır. İkinci bölümde ise moderniteyle birlikte ortaya çıkan aydınlanmacı akıl, seküler felsefe, yeni toplumsal ilişkiler, teknolojik ilerlemeler, kentleşme, yeni cemaatler, uluslararası örgütlenmeler ve yeni siyaset anlayışı ile din arasındaki ilişki tartışılacaktır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 3
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 3
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 3
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. -
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 4
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. 4
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 4
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 3
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 4
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster