ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ceza Hukuku SKY434 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ceza hukuku ilkelerini kategorize eder.
  2-Türkiye`deki ceza yargısını açıklar.
  3-Ceza hukukunun ilkelerini pratik sorunların çözümüne uygular .
  4-Ceza hukuku hakkında eleştirel düşünce geliştirir.
  5-Türk Ceza Kanunu ve işleyişini yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   110
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,67 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Suç ve yaptırım hukukuna giriş
  2 Türk Ceza Kanunu`nun uygulama alanı: Zaman bakımından uygulama, yer bakımından uygulama, kişi bakımından uygulama
  3 Suç genel teorisi: kovuşturma şartları ve şahsi cezasızlık sebepleri
  4 Suçun unsularına giriş: suçun kanuni unsuru (tipiklik)
  5 Suçun unsularına giriş: maddi unsur (fiil), hareket, netice ve nedensellik bağı
  6 Suçun manevi unsurları: kast ve taksir
  7 Hukuka aykırılık unsuru: hukuka uygun emrin yerine getirilmesi, kanun hükmünün icrası
  8 Ara Sınav
  9 Hukuka aykırılık unsuru: Meşru savunma, hakkın kullanılması ve rıza
  10 Kusurluluk: kusur yeteneği, kusur yeteneğini etkileyen etkileyen sebepler
  11 Kusurluluğu etkileyen sebepler: hukuka aykırı ve bağlayıcı emir, zorunluluk hali, kaza ve tesadüf, cebir, şiddet, korkutma ve tehdit
  12 Kusurluluğu etkileyen sebepler: haksız tahrik, yanılma
  13 Ceza sorumluluğunu kaldıran sebeplerde sınırın aşılması
  14 Suçun özel beliriş şekilleri: teşebbüs, suçluların çokluğu
  15 Suçun özel beliriş şekilleri: suçların içtimai
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep ERHAN BULUT
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Nevzat Toroslu ve Haluk Toroslu, Ceza Hukuku Genel Kısım, Savaş Yayınevi
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin Türk ceza hukuku hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak, suç teşkil eden eylemleri tanımlamak ve cezasızlık hallerini öğreterek uygulama alanı yaratmak
  Dersin İçeriği Ceza hukukuna giriş, Türk ceza hukuku genel hükümler ve Türk Ceza Kanunu`nun uygulama alanı
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 1
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 3
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 3
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. -
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. -
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 4
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. 5
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. -
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 3
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 4
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster