ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ceza Muhakemesi Hukuku SKY431 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ceza muhakemesi hukukunu ve işleyişini analiz eder.
  2-Ceza muhakemesi kurallarının uygulama alanına karar verir.
  3-Soruşturma ve kovuşturma aşamalarını ve delillerin toplanma sürecini değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)20480
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   157
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,23 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş: Ceza muhakemesi hukukunun gayesi, görevi, temel özellikleri, kaynakları, yorumu
  2 Ceza muhakemesi yasalarının zaman, kişi ve yer yönünden uygulanması
  3 Ceza muhakemesi şartları
  4 Soruşturma evresinin işlevi ve özellikleri suç şüphesi, şüphenin öğrenilmesi yolları, soruşturma evresinin özellikleri
  5 Soruşturma evresinin süjeleri iddia makamı (savcı, kolluk, savcı kolluk ilişkileri)
  6 Savunma makamı şüpheli, sanık, hakları, yükümlülükleri
  7 Müdafii, hak, yetki ve yükümlülükleri
  8 Ara Sınav
  9 Soruşturma evresinde delillerin toplanması beyan delili (şüpheli ve sanık beyanı, tanık beyanı, tanığın hakları)
  10 Belge ve belirti delilleri
  11 Koruma tedbirleri yakalama, gözaltı, tutuklama, adli kontrol
  12 Arama, elkoyma, iletişimin denetlenmesi
  13 Teknik araçla izleme ve koruma tedbirleri nedeniyle tazminat
  14 Soruşturmadan sonuç çıkartılması: İddianame düzenlenmesi, takipsizlik kararı, uzlaşma
  15 Iddianamenin değerlendirilmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Zeynep ERHAN BULUT
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Zeynep Erhan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar CENTEL/ZAFER, CEZA MUHAKEMESI HUKUKU, 14. BASKI, ISTANBUL, 2017.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bir hukuk devletinde ceza yargılamasının hangi ilkeler çerçevesinde nasıl yapıldığını öğretmek ve Ceza muhakemesinin soruşturma evresine katılan süjelerin hak, yetki, görev ve yükümlülüklerini göstermektir.
  Dersin İçeriği Bu dersin içeriğini ceza muhakemesinin amacı, işlevi, bu hukuk dalının kaynakları, kaynakların yorumu, ceza muhakemesi kurallarının yer, zaman ve kişi bakımından uygulanması, muhakeme şartları, soruşturma evresinin işlevi ve özellikleri, soruşturma evresinin süjeleri, soruşturma evresinde delillerin toplanması, koruma tedbirleri ve soruşturmadan sonuç çıkartılması konuları oluşturmaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 1
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 4
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. -
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. -
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. -
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 4
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 4
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 4
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 4
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster