ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Siyasal İletişim ve Analiz SKY432 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Siyasal iletişimle ilgili kavramları ve kuramsal yaklaşımları yorumlar.
  2-Siyasal iletişim ve siyasal pazarlama kavramları arasında neden sonuç ilişkisi kurar.
  3-Siyasal iletişimin politik meşruiyeti sağlamadaki rolünü tanımlar.
  4-Seçmenin oy verme davranışı üzerinde etkili olabilecek unsurları kategorize eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011414
  Proje2011515
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012424
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   123
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,1 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Siyasal iletişimi tanımlama biçimleri. Siyaset ve iletişim arasındaki ilişkiler.
  2 Siyasal iletişimin temel aktörleri.
  3 Siyasal İletişim Türleri.
  4 Politik meşruiyetin sağlanmasında siyasal iletişimin rolü.
  5 Günümüzde politik konuşma ve politik konuşma üzerinde medyanın rolü.
  6 Siyasal kampanyaların işlevleri.
  7 Siyasal Pazarlama I
  8 Ara Sınav
  9 Siyasal Pazarlama II
  10 Siyasal Reklamcılık.
  11 Sivil İtaatsizlik.
  12 Yeni Toplumsal Hareketler.
  13 Siyasal İletişim Kampanyaları
  14 Dünyada ve Türkiye`de Siyasal İletişim Kampanyalarının Analizi I
  15 Dünyada ve Türkiye`de Siyasal İletişim Kampanyalarının Analizi II
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Hediye Şirin AK
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Çağlar Ezikoğlu

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Köker, E. (2007). Politikanın İletişimi, İletişimin Politikası, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara Aziz, Aysel, Siyasal İletişim, Ankara: Nobel Yayınları, 2007. Tokgöz,Oya. Siyasal İletişim Anlamak, Ankara: İmge Kitabevi, 2008.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Siyasal iletişim ve siyasal pazarlama çalışmaları ile modern yönetimlerde lobicilik kavramı özellikleri ve dünya örneklerinin aktarılması ve bu bağlamda yaratıcı, demokratik tartışma ortamı sağlanması bu dersin amacını oluşturmaktadır.
  Dersin İçeriği Siyasal iletişimi tanımlama biçimleri, Siyaset ve iletişim arasındaki ilişkiler, Günümüzde politik konuşma ve politik konuşma üzerinde medyanın rolü, Siyasal Pazarlama, Siyasal Reklamcılık, Siyasal İletişim Kampanyaları, Dünyada ve Türkiye`de Siyasal İletişim Kampanyalarının Analizi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 3
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 3
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 5
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 4
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 4
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 5
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 4
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 3
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 4
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. -
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster