ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Siyaset Psikolojisi SKY324 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Siyaset Psikolojisi disiplininin temel kavramlarını bir araya getirir.
  2-Birey ile kitle, lider ile kitle arasındaki ilişkileri ve doğrudan kitlenin kendisini açıklamaya çalışan çeşitli yaklaşımlar hakkında çıkarımda bulunur.
  3-Siyasetin kültür, otorite, itaat, şiddet, nefret ile olan ilişkisine dair psikolojik yaklaşımları yorumlar.
  4-Siyaset Psikolojisine dair güncel yaklaşımları değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 7013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   129
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,3 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş
  2 Siyaset Bilimi ve Psikoloji
  3 Özne ve Siyaset
  4 Freud ve psikanaliz: Toplum, uygarlık, kültür ve bilinçdışı
  5 Siyaset psikolojisi ve davranışçı okul
  6 Siyaset psikolojisi ve Frankfurt okulu
  7 Kitle Sorunu ve Siyaset
  8 Ara Sınav
  9 Kültür ve Siyaset
  10 Siyasal yabancılaşma
  11 Siyasal çatışma ve sivil itaatsizlik
  12 Nefret söylemi ve siyaset
  13 Yalan ve siyaset
  14 Siyasallaşmış Kollektif Kimlik
  15 Güncel yaklaşımlar: kimlikler ve siyaset psikolojisi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğretim Görevlisi Dr.Çağlar Ezikoğlu
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1)Siyaset ve İnsan: Siyaset Psikolojisi Yazıları, Nuri Bilgin, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2005. 2)Siyaset Psikolojisi, Türker Alkan ve Doğu Ergil, Turhan Kitabevi, Ankara, 1980 3)David Patrick Houghton (2015) Siyaset Psikolojisi: Durumlar, Bireyler, Olaylar, (çev.) Hüsamettin İnaç ve Duygu Şekeroğlu, İstanbul: Bilge Kültür Sanat. 4)Sigmund Freud (2015) "Kitle Psikolojisi, (çev.) Kamuran Şipal, İstanbul: Say.
  Yardımcı Kitap Hannah Arendt (2018) Siyasette Yalan: Pentagon Belgeleri Üzerine Düşünceler, (çev.) İmge Oranlı ve Berfu Şeker, İstanbul: Sel. Theodor W. Adorno (2017) Otoritaryen Kişilik Üzerine: Niteliksel İdeoloji İncelemeleri, (çev.) Doğan Şahiner, İstanbul: Sel.
  Döküman -
  Dersin Amacı Siyaset Psikolojisi dersinin temel amacı, öğrencileri siyasetin psikolojik ve psikanalitik boyutlarını ayrıntılı bir biçimde irdelemesini sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Siyaset Psikolojisi dersinin ilk kısmında modern özne kavramı, siyasette bireyin, liderin ve kitlelerin rolünün psikolojik veya psikanalitik incelenmesi gibi başlıklar ele alınmaktadır. Dersin ikinci kısmında ise kültür eleştirisi, itaat ve otorite eleştirisi, şiddet, nefret söylemi ve siyasette yalan gibi konular üzerinde durulmaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 3
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 3
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 2
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 2
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 4
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 5
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. 3
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. 4
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 3
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 3
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 4
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster