ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Sayfa Görüntülenemiyor
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Çevre Sorunları ve Modernizm
  2 Çevre ve Ekoloji
  3 Bookchin ve Toplumsal Ekoloji
  4 Derin Ekoloji
  5 Ekolojinin diğer ideolojilerle ilişkisi (eko-sosyalizm, eko-anarşizm, eko-feminizm)
  6 Ekolojinin diğer ideolojilerle ilişkisi (eko-sosyalizm, eko-anarşizm, eko-feminizm)
  7 Siyasal Ekoloji
  8 Ara Sınav
  9 Yeşil hareketler: Almanya örneği
  10 Yeşil hareketler: Fransa örneği
  11 Yeşil hareketler: İngiltere örneği
  12 Türkiye`de yeşil hareketler
  13 Türkiye`de yeşil hareketler ve su sorunu: Hidroelektrik Santralleri
  14 Dünya`da Ekolojik örgütler ve faaliyetleri I
  15 Dünya`da Ekolojik örgütler ve faaliyetleri II
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğretim Görevlisi Dr. Burçin Demirbilek
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Burçin Demirbilek

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Önder, Tuncay. (2003). Ekoloji, Toplum ve Siyaset. Ankara, Odak yayıncılık. Bookchin, Murray. (1996). Ekolojik Bir Topluma Doğru. Ayrıntı yayınları, İstanbul Görmez, Kemal. (2018). Çevre Sorunları. Ankara, Nobel yayıncılık. Kışlalıoğlu, M. ve Berkes, F. (2010). Çevre ve Ekoloji. Ankara, Remzi Kitabevi
  Yardımcı Kitap Roussopoulos, Dimitri (2017). Politik Ekoloji: İklim Krizi ve Yeni Toplumsal Gündem. Çeviri: Fuat Dara Elhüseyni. Sümer Yayıncılık Kılıç, S. Tok, N. (2013). C?evrecilikte Yeni Bir Kimlik: Ekolojizm. Akademik I?ncelemeler Dergisi, 8(2). https://dergipark.org.tr/download/article-file/17724. Bozkır, Ö. (2018). Çevresi Anlayışın Siyasallaşması: Yeşil Siyaset ve Türkiye. USOBED Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(1), 56-69. https://dergipark.org.tr/download/article-file/495506. Göktolga, O. (2013). Yeni Siyaset ve Ekolojik Hareketler. Birey ve Toplum, 3(5). https://dergipark.org.tr/download/article-file/40786.
  Döküman -
  Dersin Amacı Genel olarak Ekoloji/Ekolojizm kavramının açıklanması, bunun çevre/çevrecilik kavramından farkının ortaya konulması ve ortaya çıkan ekolojik hareketlerin ve örgütlerin öğrenilerek bunların analiz ve kritik edilmesidir.
  Dersin İçeriği Çevre Sorunları ve Modernizm Çevre ve Ekoloji Bookchin ve Toplumsal Ekoloji Derin Ekoloji Ekolojinin diğer ideolojilerle ilişkisi (eko-sosyalizm, eko-anarşizm, eko-feminizm) Ekolojinin diğer ideolojilerle ilişkisi (eko-sosyalizm, eko-anarşizm, eko-feminizm) Siyasal Ekoloji Yeşil hareketler: Almanya örneği Yeşil hareketler: Fransa örneği Yeşil hareketler: İngiltere örneği Türkiye?de yeşil hareketler Türkiye?de yeşil hareketler ve su sorunu: Hidroelektrik Santralleri Dünya?da Ekolojik örgütler ve faaliyetleri Dünya?da Ekolojik örgütler ve faaliyetleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 3
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 4
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 4
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 3
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 3
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 4
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. 4
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 4
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 4
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. -
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster