ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kamu Diplomasisi SKY433 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kamu Diplomasisi Kavramına dair temel yaklaşımlar ve tarihsel gelişimine dair bilgileri yorumlar.
  2-Kamu diplomasisi sürecine ilişkin kurumları ve bu kurumların dış politikadaki konumlarını ve rollerini örnekleriyle birlikte inceleyerek değerlendirir.
  3-Farklı ülke kamu diplomasi örnekleri üzerinden karşılaştırmalı analiz yapar.
  4-Türk Kamu Diplomasi çalışmalarını, araçlarını ve kurumlarını tanımlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   129
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,3 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş
  2 Kamu Diplomasisi Kavramı
  3 Kamu Diplomasisinin Araç ve Yöntemleri
  4 Kamu Diplomasisinin Tarihsel Süreci
  5 Kamu Diplomasisi Modelleri ve Uygulama Alanları
  6 Devlet Dışı Aktörler ve Kamu Diplomasisi
  7 ABD`de Kamu Diplomasisi
  8 Ara Sınav
  9 Avrupa Ülkelerinde Kamu Diplomasisi
  10 Çin ve Kamu Diplomasisi
  11 Rusya ve Kamu Diplomasisi
  12 Türkiye`de Kamu Diplomasisi I
  13 Türkiye`de Kamu Diplomasisi II
  14 Türkiye`de Nasıl Bir Kamu Diplomasisi Örgütlenmesi Gereklidir?
  15 Kamu Diplomasisinin Geleceği
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğretim Görevlisi Dr.Çağlar Ezikoğlu
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Burçin Demirbilek

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Karadag, Haluk. "Uluslararası İlişkilerde Yeni Bir Boyut: Kamu Diplomasisi." TOBB ETÜ. 2016. Erzen, Meltem Ünal. Kamu diplomasisi. Derin Yayınları, 2012. Joseph S. Nye, Jr (2017). Yumuşak Güç. BB101 Yayınları, 2. Baskı Yılmaz, A. N. Ve Kılıçoğlu, G. (2018). Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi Üzerine Akademik Analizler Nobel yayınları, 1. Basım, Eylül. Ekşi, M. (2014). Kamu Diplomasisi ve Ak Parti Dönemi Türk Dış Politikası. Siyasal Kitabevi.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Kamu ve diplomasi üzerine derin kuramsal ve kavramsal meseleleri anlamak ve tartışmaktır.
  Dersin İçeriği Bu derste kamu diplomasisinin kavramları, yaklaşımları, tarihçesi, gelişimi ve propaganda, yumuşak güç, halkla ilişkiler, kültürel diplomasi gibi diğer kavramlarla ilişkileri ve farklılıkları incelenecek, Türk ve diğer ülke kamu diplomasi örnekleri detaylarıyla tartışılacaktır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 3
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 4
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 4
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 3
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 4
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 4
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. 2
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. 3
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 2
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 4
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 3
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster