ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Karşılaştırmalı Siyasal Devrimler SKY435 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Karşılaştırmalı yöntemin bilimsel bilgi üretimine katkısını araştır.
  2-Karşılaştırma stratejilerini detaylarıyla değerlendirir.
  3-Barrington Moore`un çalışması üzerinden karşılaştırmalı tarihsel analiz yanı sıra demokratik ve demokratik olmayan rejimlere giden tarihsel ve sosyolojik süreçleri analiz eder.
  4-Theda Skocpol`ün çalışması üzerinden sosyal devrimlerin karşılaştırmalı tarihsel analizini yapılandırır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje2012020
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   149
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,97 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş
  2 Karşılaştırma Siyaset: Neden ve Nasıl?
  3 Karşılaştırma Stratejileri
  4 Karşılaştırmalı Tarihsel Analiz: Barrington Moore
  5 İngiliz İç Savaşı
  6 Fransız Devrimi
  7 Amerikan İç Savaşı
  8 Ara Sınav
  9 Çin Köylü Devrimi
  10 Japonya Devrimi
  11 Sosyal Devrim ve Kuramsal Tartışmalar: Skocpol
  12 Rus Devrimi
  13 İran Devrimi
  14 Devrimlerin Karşılaştırmalı Tarihsel Analizi I
  15 Devrimlerin Karşılaştırmalı Tarihsel Analizi II
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğretim Görevlisi Dr.Çağlar Ezikoğlu
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1)Barrington Moore (2016) Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri, Ankara: İmge Yayınları 2)Theda Skocpol (2004) Devletler ve Toplumsal Devrimler, Ankara: İmge Yayınları
  Yardımcı Kitap Giovanni Sartori (1994) "Compare why and how", içinde Comparing Nations, der. Mattei Dogan ve Ali Kazancıgil, Oxford: Blackwell, s. 14-34 Mattei Dogan ve Ali Kazancıgil (1994) "Strategies in Comparative Research", içinde Comparing Nations, der. Mattei Dogan ve Ali Kazancıgil, Oxford: Blackwell, s. 1-13
  Döküman -
  Dersin Amacı Siyaset bilimi disiplini altında bir yöntem olarak karşılaştırmanın nasıl uygulanacağını, karşılaştırma stratejilerini öğretmek ve karşılaştırmalı analizin klasik sayılan çalışmalarını tartışmak.
  Dersin İçeriği Karşılaştırmalı analizin neden gerekli olduğu ve nasıl yapılabileceği tartışmasının ardından, karşılaştırma stratejileri anlatılmaktadır. Bu tartışmaların ardından Barrington Moore`un "Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri" ve Theda Skocpol`ün "Devletler ve Sosyal Devrimler" kitapları çeşitli ülke örnekleri ie birlikte ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 3
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 3
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. -
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 4
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 5
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. 2
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. 4
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 4
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 3
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 3
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster