ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Toplumsal Cinsiyet SKY 325 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Cinsiyet ayrımcılığı hakkında eleştirel düşünce geliştirir.
  2-Toplumsal cinsiyet rollerinin temel kavramlarını tanımlar.
  3-Toplumsal cinsiyete dair temel sosyolojik kavram ve teorileri tanır ve açıklar.
  4-Toplumsal cinsiyet ile sosyal yapı ve kurumlar arasındaki ilişkiyi çözümler
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler4013030
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   168
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Toplumsal Cinsiyete Giriş: Teori ve Kavramlar
  2 Feminist Teorinin Kısa Tarihi 1
  3 Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliklerine Farklı Yaklaşımlar: Liberal Yaklaşım, Marksist Yaklaşım Ve Post Modernist Yaklaşım
  4 Feminist Teorinin Kısa Tarihi 2
  5 Toplumsal Cinsiyeti Öğrenmek ve Uygulamak
  6 Toplumsal Cinsiyet ve Kamusal Alan
  7 Toplumsal Cinsiyet ve Medya
  8 Ara Sınav
  9 Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği
  10 Masallar ve Toplumsal Cinsiyet
  11 Ailede Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği
  12 İş yaşamında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği
  13 Erkeklikler
  14 Kadına Yönelik Şiddet
  15 Değişen toplumsal cinsiyet rolleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi H. Şirin AK
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Hediye Şirin Ak

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Connel, R.W. (1987) Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics. Cambridge: Polity Press. Agacinski, S. (1998) Cinsiyetler Siyaseti. Ankara: Dost Kitabevi. Canning, Kathleen (2002) Gender, Citizenship and Subjectivities. Oxford: Blackwell. Ayşe BERKTAY HACIMİRZAOĞLU, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1999. Josephine DONOVAN, Feminist Teori, İletişim Yayınları, İstanbul, 1999. Derleyen: Sylvia Marcos, Çev: Sibel Özbudun ve arkadaşları, Bedenler, Dinler ve Toplumsal Cinsiyet, Ütopya Yayınevi, Ankara 2006.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Toplumsal cinsiyet ile sosyal yapı ve kurumlar arasındaki ilişkiyi incelemek; toplumsal cinsiyet kategorilerinin sosyolojik olarak nasıl ve ne şekillerde kurgulandığını analiz etmek. Sosyolojik kategorilerin eleştirel bir gözle incelerken, sosyal gerçekliğin cinsiyetçi yapısını algılamayı sağlayacak perspektifi oluşturmak.
  Dersin İçeriği Toplumsal Cinsiyete Giriş: Teori ve Kavramlar, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliklerine Farklı Yaklaşımlar: Liberal Yaklaşım, Marksist Yaklaşım Ve Post Modernist Yaklaşım, Feminist Teorinin Kısa Tarihi, Dünyada Ve Türkiye?de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliklerinin Görünümü, Değişen toplumsal cinsiyet rolleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme -
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. -
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 5
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 4
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 3
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 4
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 4
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 5
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. -
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. -
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster