ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Anayasa Yargısı SKY437 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Anayasa Yargısının varlık nedenini ve işlevlerini değerlendirir.
  2-Türk Anayasa Mahkemesinin yetki ve görevlerini analiz eder.
  3-Türk Anayasa Mahkemesinin kararlarını yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013535
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6014545
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   164
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,47 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi, 3. baskı, 2019, Bölüm 1
  2 Anayasaya uygunluk denetimi ve anayasa yargısı kavramı Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 19. basım, 2019, Bölüm 1
  3 Anayasa Yargısının işlevi Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi, 3. baskı, 2019, Bölüm 1
  4 Anayasa Yargısı modelleri Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi, 3. baskı, 2019, Bölüm 2
  5 Türkiye`de Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 19. basım, 2019, Bölüm 2. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi, 3. baskı, 2019, Bölüm 3.
  6 Anayasa Mahkemesin yapısı ve çalışma usulü Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 19. basım, 2019, Bölüm 3 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi, 3. baskı, 2019, Bölüm 4.
  7 Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 19. basım, 2019, Bölüm 4 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi, 3. baskı, 2019, Bölüm 5.
  8 Ara Sınav
  9 Anayasa mahkemesinin denetimine tabi olan normlar Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 19. basım, 2019, Bölüm 5 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi, 3. baskı, 2019, Bölüm 6.
  10 Soyut Norm Denetimi Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 19. basım, 2019, Bölüm 6 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi, 3. baskı, 2019, Bölüm 7.
  11 Somut Norm Denetimi Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 19. basım, 2019, Bölüm 7 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi, 3. baskı, 2019, Bölüm 8.
  12 Bireysel Başvuru Yolu Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 19. basım, 2019, Bölüm 8 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi, 3. baskı, 2019, Bölüm 9.
  13 Anayasa Mahkemesinin kararlarına örnekler http://kararlaryeni.anayasa.gov.tr/ https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/ https://www.anayasa.gov.tr/tr/kararlar/yuce-divan-kararlari/
  14 Anayasa Mahkemesinin kararlarının etkisi Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 19. basım, 2019, Bölüm 9. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi, 3. baskı, 2019, Bölüm 10.
  15 Anayasa Mahkemesinin meşruluğuna yönelik tartışmalar Kemal Gözler, Anayasa Yargısının Meşruluğu Sorunu, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 61-3.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi İnci ÇOBAN İNCE
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi İnci Çoban İnce

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Ekin Yayınları, Bursa, 3. baskı, 2019. Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 19. basım, 2019. Şeref İba ve Abbas Kılıç, Anayasa Yargısı Dersleri, Ankara, Turhan Kitabevi, 3. baskı, 2019.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Dersin amacı anayasaya uygunluk denetiminin Türk Anayasa Mahkemesinden hareketle kavranmasıdır.
  Dersin İçeriği Anayasa Mahkemesi`nin denetim yolları ve kararları analiz edilecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 5
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 5
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 2
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 3
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. -
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 4
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. -
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 3
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. -
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. -
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster