ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çalışma Yaşamına Giriş ÇEK103 GÜZ 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çalışma yaşamının temel kavramlarına ilişkin bilgi edinir
  2-Çalışmanın ortaya çıkışı, tarım, sanayi ve bilgi yoğun dönemlerde kavramın ifade ettikleri ile ilgili bilgi sahibi olur.
  3-Çalışmanın tarihsel süreç içerisindki değişimine ilişkin bilgi edinir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)148112
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   189
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,3 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Çalışmanın tanımı ve ortaya çıkışı
  2 Tarım yoğun dönem ve çalışma
  3 Sanayi yoğun dönem ve çalışma, Sanayi Devrimi ve çalışma bağlamında sonuçları
  4 Bilgi yoğun dönem ve çalışma, dijital çağ ve çalışma yaşamına getirdikleri
  5 Çalışma yaşamına ilişkin temel kavramlar
  6 Çalışma yaşamına ilişkin temel kavramlar
  7 Çalışma yaşamına ilişkin temel kavramlar
  8 Ara Sınav
  9 Çalışma yaşamına ilişkin temel kavramlar
  10 Çalışma yaşamına ilişkin temel kavramlar
  11 Çalışma yaşamına ilişkin temel kavramlar
  12 Çalışma yaşamına ilişkin temel kavramlar
  13 Çalışma yaşamına ilişkin temel kavramlar
  14 Çalışma yaşamına ilişkin temel kavramlar
  15 Çalışma yaşamına ilişkin temel kavramlar
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü .....................................
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Barış Öztuna

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Sosyal Politika, Kenan Ören, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2013.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders Notları
  Dersin Amacı Çalışmanın tarihsel süreç içerisinde geçirdiği devinimi anlayabilme, çalışma yaşamının temel kavramlarını ilişkin bilgi edinme.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çalışma yaşamını ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuksal boyutları ile analiz edebilecek düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak ve diğer bilim dalları ile yorumlayabilmek. 4
  2 Sosyal politika, iş hukuku, çalışma psikolojisi, çalışma sosyolojisi ve çalışma ilişkileri bilim dalında ileri düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak. 5
  3 Küresel ve toplumsal çerçevedeki çalışma ilişkilerinin özellikle sosyal politika, iş sağlığı, insan kaynakları sorunlarına katkı yapabilmek. 4
  4 Çalışma ilişkileri ile ilgili temel problemleri tanımlamak, modelleme ve çözme becerisi geliştirmek. 3
  5 İşsizlik ve istihdam sorunlarını diğer bilim dalları ile birlikte geniş açıdan algılayabilmek, taraflarını belirleyebilmek, çözüm üretmek ve uygulayabilmeye ilişkin analitik düşünce ve bakış açısına sahip olabilmek. 5
  6 Sosyal politikayı ulusal ve uluslararası boyutta çözümlemek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, DPT ve AB, ILO, BM, UNDP gibi kurumlarda karar alıcı ve ülkeyi temsil eden pozisyonlarda yer alabilmek, kamu politikaları oluşturmak, politikalar arası ilişkileri kurabilmek. 4
  7 Sosyal hakların evrenselliğine değer vermek, toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilincine sahip olmak. 4
  8 Lisans düzeyinde alan araştırması becerisini kazanmak, bilimsel bakış açısına sahip olmak, analitik düşünebilmek ve olgulara, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 4
  9 Sosyal güvenlik olgusu ve uygulamalarını kavrayabilmek, kısa, orta ve uzun vadeli çözümler üretebilmek, karşılaştırmalı analiz yapabilmek. 5
  10 Çalışma yaşamında barış, adalet ve düzeni sağlamak, bireysel ve toplu iş ilişkilerine ilişkin kuramsal bilgilere ve mevzuat bilgilerine sahip olmak ve sosyal diyaloga katkıda bulunmak. 4
  11 Sunulan verileri olağan dönemlerde ve kriz dönemlerinde çözümleme ve sonuçlarını yorumlama becerisine sahip olmak. 3
  12 Makro ve mikro düzeyde insan kaynağı planlamasını yapabilmek ve uygulayabilmek. 4
  13 Takım çalışması yapabilmek, kendini sözlü ve yazılı olarak düzgün ifade edebilmek. 5
  14 Mesleki ahlak ve sorumluluk bilincine sahip olabilmek. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster