ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sosyal Politika ÇEK102 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Refah devleti ile sosyal politikanı bağlam ve yapısını anlar.
  2-Sosyal politika perspektifinde sosyal güvenlik, sağlık, eğitim ve sosyal hizmetleri kavrar.
  3-Sosyal politikada gelişmeleri ve yeni inisiyatifleri tartışır.
  4-Sosyal sorunların toplum üzerindeki etkilerini belirler.
  5-Sosyal sorunların toplum ve sosyal gruplar üzerindeki etkilerini özetler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler3011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   150
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sosyal politika bilim dalına ilişkin genel bilgiler,
  2 Sosyal politikaların tarihsel gelişimi
  3 Sosyal politikaların Türkiye`deki tarihsel gelişimi
  4 Sosyal politikanın tarafları
  5 Sosyal politikaların uluslararası boyutu ve tarafları
  6 İstihdam ve işsizlik
  7 Ücret ve Gelir dağılımı
  8 Ara Sınav
  9 Yoksulluk
  10 Sosyal güvenlik
  11 İş sağlığı ve güvenliği
  12 Sosyal dışlanma ve ayrımcılık
  13 Kadınlara, engellilere ve göçmenlere yönelik sosyal politikalar
  14 Çocuklara, gençlere, yaşlıllara ve eski hükümlülere yönelik sosyal politikalar
  15 Çalışma hayatında dezavantajlı gruplar
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Hasan DAĞLAR
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Hasan Dağlar

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Sosyal Politika, Prof. Dr. Aysen TOKOL, Prof. Dr. Yusuf Alper, Dora Yayıncılık
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Sosyal politikadaki gelişmeleri, sosyal sorunların sosyal gruplar ve toplum üzerindeki etkilerini açıklayabilme.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çalışma yaşamını ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuksal boyutları ile analiz edebilecek düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak ve diğer bilim dalları ile yorumlayabilmek. 4
  2 Sosyal politika, iş hukuku, çalışma psikolojisi, çalışma sosyolojisi ve çalışma ilişkileri bilim dalında ileri düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak. 5
  3 Küresel ve toplumsal çerçevedeki çalışma ilişkilerinin özellikle sosyal politika, iş sağlığı, insan kaynakları sorunlarına katkı yapabilmek. 4
  4 Çalışma ilişkileri ile ilgili temel problemleri tanımlamak, modelleme ve çözme becerisi geliştirmek. 3
  5 İşsizlik ve istihdam sorunlarını diğer bilim dalları ile birlikte geniş açıdan algılayabilmek, taraflarını belirleyebilmek, çözüm üretmek ve uygulayabilmeye ilişkin analitik düşünce ve bakış açısına sahip olabilmek. 5
  6 Sosyal politikayı ulusal ve uluslararası boyutta çözümlemek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, DPT ve AB, ILO, BM, UNDP gibi kurumlarda karar alıcı ve ülkeyi temsil eden pozisyonlarda yer alabilmek, kamu politikaları oluşturmak, politikalar arası ilişkileri kurabilmek. 2
  7 Sosyal hakların evrenselliğine değer vermek, toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilincine sahip olmak. 2
  8 Lisans düzeyinde alan araştırması becerisini kazanmak, bilimsel bakış açısına sahip olmak, analitik düşünebilmek ve olgulara, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 2
  9 Sosyal güvenlik olgusu ve uygulamalarını kavrayabilmek, kısa, orta ve uzun vadeli çözümler üretebilmek, karşılaştırmalı analiz yapabilmek. 5
  10 Çalışma yaşamında barış, adalet ve düzeni sağlamak, bireysel ve toplu iş ilişkilerine ilişkin kuramsal bilgilere ve mevzuat bilgilerine sahip olmak ve sosyal diyaloga katkıda bulunmak. 4
  11 Sunulan verileri olağan dönemlerde ve kriz dönemlerinde çözümleme ve sonuçlarını yorumlama becerisine sahip olmak. 3
  12 Makro ve mikro düzeyde insan kaynağı planlamasını yapabilmek ve uygulayabilmek. 2
  13 Takım çalışması yapabilmek, kendini sözlü ve yazılı olarak düzgün ifade edebilmek. 3
  14 Mesleki ahlak ve sorumluluk bilincine sahip olabilmek. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster