ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Endüstri İlişkileri ÇEK104 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Endüstri ilişkilerinde temel kavramlar bilgisini tanımlar.
  2-Endüstri ilişkilerinde olgu ve ilkeleri açıklar.
  3-Kavram ve ilkeleri yeni durumlarda uygulama, ilişkilendirir.
  4-Endüstri ilişkilerinde veriler arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
  5-Endüstri ilişkilerinde kullanılan teknikten elde edilen sonuçlara göre nesneleri sınıflar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4014040
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6016060
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   156
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,2 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bilimsel bir alan olarak endüstri ilişkilerinin doğuşu ve gelişimi
  2 Endüstri İlişkilerinde kuram ve araştırma
  3 Sistem kuramı ve eleştirisi
  4 Çoğulculuk kuramı ve eleştirisi
  5 Marksist kuram ve eleştirisi
  6 Endüstri ilişkilerinin çerçevesi
  7 Küreselleşme ve Endüstri İlişkileri
  8 Ara Sınav
  9 İşçi hareketleri, Ortaya Çıkışı Anarko Sendikalizm
  10 Sendikalar, Türleri ve Oluşumları
  11 Endüstriyel çatışma
  12 İşverenler ve yönetim
  13 Devlet ve endüstri ilişkileri
  14 Toplu Pazarlık
  15 Uyuşmazlıklar, Grevler ve Arabuluculuk
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğretim Üyesi Barış ÖZTUNA
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Barış Öztuna

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Yıldırım, E. ve M. Demirkan (2007) Endüstri İlişkileri (Ders Notları) Sakarya Üniversitesi İİBY Yayını Sakarya
  Yardımcı Kitap Sosyal Politika, Kenan Ören, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2013. Ekin, N . 1994; Endüstri İlişkileri Beta Yayınları İstanbul.
  Döküman Ders Notları
  Dersin Amacı Öğrencilere disiplin ile ilgili temel bilgileri vermek, pratik hayatta uygulama için yeterli teorik bilgi kazandırmak.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çalışma yaşamını ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuksal boyutları ile analiz edebilecek düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak ve diğer bilim dalları ile yorumlayabilmek. 4
  2 Sosyal politika, iş hukuku, çalışma psikolojisi, çalışma sosyolojisi ve çalışma ilişkileri bilim dalında ileri düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak. 5
  3 Küresel ve toplumsal çerçevedeki çalışma ilişkilerinin özellikle sosyal politika, iş sağlığı, insan kaynakları sorunlarına katkı yapabilmek. 4
  4 Çalışma ilişkileri ile ilgili temel problemleri tanımlamak, modelleme ve çözme becerisi geliştirmek. 3
  5 İşsizlik ve istihdam sorunlarını diğer bilim dalları ile birlikte geniş açıdan algılayabilmek, taraflarını belirleyebilmek, çözüm üretmek ve uygulayabilmeye ilişkin analitik düşünce ve bakış açısına sahip olabilmek. 5
  6 Sosyal politikayı ulusal ve uluslararası boyutta çözümlemek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, DPT ve AB, ILO, BM, UNDP gibi kurumlarda karar alıcı ve ülkeyi temsil eden pozisyonlarda yer alabilmek, kamu politikaları oluşturmak, politikalar arası ilişkileri kurabilmek. 4
  7 Sosyal hakların evrenselliğine değer vermek, toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilincine sahip olmak. 4
  8 Lisans düzeyinde alan araştırması becerisini kazanmak, bilimsel bakış açısına sahip olmak, analitik düşünebilmek ve olgulara, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 4
  9 Sosyal güvenlik olgusu ve uygulamalarını kavrayabilmek, kısa, orta ve uzun vadeli çözümler üretebilmek, karşılaştırmalı analiz yapabilmek. 5
  10 Çalışma yaşamında barış, adalet ve düzeni sağlamak, bireysel ve toplu iş ilişkilerine ilişkin kuramsal bilgilere ve mevzuat bilgilerine sahip olmak ve sosyal diyaloga katkıda bulunmak. 4
  11 Sunulan verileri olağan dönemlerde ve kriz dönemlerinde çözümleme ve sonuçlarını yorumlama becerisine sahip olmak. 3
  12 Makro ve mikro düzeyde insan kaynağı planlamasını yapabilmek ve uygulayabilmek. 4
  13 Takım çalışması yapabilmek, kendini sözlü ve yazılı olarak düzgün ifade edebilmek. 5
  14 Mesleki ahlak ve sorumluluk bilincine sahip olabilmek. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster