ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Emek Piyasaları Yönetimi ÇEK202 BAHAR 3+0 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Emek piyasası ve özellikleri ile ilgili temel bilgilere sahip olur.
  2-Emek arzı, emek talebi ve emek piyasası türlerini öğrenir.
  3-İşsizlikle Mücadelede kullanılan Aktif istihdam ve pasif istihdam politikalarını kavrar.
  4-AB?de ve Türkiye?de işsizlikle mücadelede uygulanan emek piyasası politikalarını öğrenir.
  5-Eğitim ekonomisi, entelektüel sermaye gibi kavramlarla ilgili detaylı bilgilere sahip olur.
  6-Sermaye (fiziki, beşeri, sosyal) türlerini, bunların birbirleriyle benzerliklerini ve birbirlerinden farklılıklarını öğrenir ve işletmeler ve ülke ekonomileri için önemini kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4014040
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6016060
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   184
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,13 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Emek piyasası ile ilgili temel kavramlar
  2 Emek arzı ve emek talebi ve bu arz ve talebi etkileyen faktörler
  3 Emek piyasasının özellikleri ve emek piyasası türleri
  4 İşgücü, işgücüne katılım oranını etkileyen faktörler ve işgücüne katılım oranının hesaplanması
  5 1980 sonrası emek piyasalarında yaşanan değişim ve dönüşüm
  6 Kavramsal açıdan işsizlik, Dünyada ve Türkiye?de İşsizliğin belirleyicileri, ve işsizlik türleri
  7 İşsizlikle İlgili Temel İktisadi Okullar
  8 Ara Sınav
  9 Türkiye ve AB Ülkelerinde İşsizlik Olgusu
  10 İşsizlikle Mücadelede Aktif İstihdam Politikaları
  11 İşsizlikle Mücadelede Pasif İstihdam Politikaları
  12 Türkiyede İşsizlikle İlgili Uygulanan Emek Piyasası Politikaları
  13 Eğitim Ekonomisi
  14 Sermaye Türleri, Beşeri, Sosyal ve Fiziki Sermaye
  15 Emek Piyasalarında Mobilite ve Hareketlilik Kavramı, İşçi Devir Hızı
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğretim Üyesi Barış ÖZTUNA
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Barış Öztuna

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Adnan Mahiroğulları ve Adem Korkmaz, İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları, 3. Baskı, Ekin Yayıncılık, Bursa, 2013.
  Yardımcı Kitap Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, 6. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2011.
  Döküman Ders Notları
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere emek piyasasının özellikleri, türleri, temel dinamikleri hakkında bilgi vermek ve emek piyasalarına yön veren aktif ve pasif istihdam politikalarıyla ilgili öngörülerde bulunmaktır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çalışma yaşamını ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuksal boyutları ile analiz edebilecek düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak ve diğer bilim dalları ile yorumlayabilmek. 4
  2 Sosyal politika, iş hukuku, çalışma psikolojisi, çalışma sosyolojisi ve çalışma ilişkileri bilim dalında ileri düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak. 5
  3 Küresel ve toplumsal çerçevedeki çalışma ilişkilerinin özellikle sosyal politika, iş sağlığı, insan kaynakları sorunlarına katkı yapabilmek. 4
  4 Çalışma ilişkileri ile ilgili temel problemleri tanımlamak, modelleme ve çözme becerisi geliştirmek. 3
  5 İşsizlik ve istihdam sorunlarını diğer bilim dalları ile birlikte geniş açıdan algılayabilmek, taraflarını belirleyebilmek, çözüm üretmek ve uygulayabilmeye ilişkin analitik düşünce ve bakış açısına sahip olabilmek. 5
  6 Sosyal politikayı ulusal ve uluslararası boyutta çözümlemek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, DPT ve AB, ILO, BM, UNDP gibi kurumlarda karar alıcı ve ülkeyi temsil eden pozisyonlarda yer alabilmek, kamu politikaları oluşturmak, politikalar arası ilişkileri kurabilmek. 4
  7 Sosyal hakların evrenselliğine değer vermek, toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilincine sahip olmak. 4
  8 Lisans düzeyinde alan araştırması becerisini kazanmak, bilimsel bakış açısına sahip olmak, analitik düşünebilmek ve olgulara, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 4
  9 Sosyal güvenlik olgusu ve uygulamalarını kavrayabilmek, kısa, orta ve uzun vadeli çözümler üretebilmek, karşılaştırmalı analiz yapabilmek. 5
  10 Çalışma yaşamında barış, adalet ve düzeni sağlamak, bireysel ve toplu iş ilişkilerine ilişkin kuramsal bilgilere ve mevzuat bilgilerine sahip olmak ve sosyal diyaloga katkıda bulunmak. 4
  11 Sunulan verileri olağan dönemlerde ve kriz dönemlerinde çözümleme ve sonuçlarını yorumlama becerisine sahip olmak. 3
  12 Makro ve mikro düzeyde insan kaynağı planlamasını yapabilmek ve uygulayabilmek. 4
  13 Takım çalışması yapabilmek, kendini sözlü ve yazılı olarak düzgün ifade edebilmek. 5
  14 Mesleki ahlak ve sorumluluk bilincine sahip olabilmek. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster