ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çalışma Psikolojisi ÇEK204 BAHAR 3+0 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çalışma yaşamında yaygın psiko-sosyal riskler hakkında bilgi sahibi olur.
  2-Çalışma yaşamında yaygın psiko-sosyal riskler hakkında bilgi sahibi olur.
  3-Çalışma yaşamında yaygın psiko-sosyal riskler hakkında bilgi sahibi olur.
  4-Çalışma yaşamında bireyi olumsuz etkileyebilecek sorunlarla nasıl başa çıkabileceğini öğrenir.
  5-Çalışanlarda istenmeyen olumsuz tutum ve davranışların nasıl önlenebileceğini öğrenir.
  6-Çalışanların iş güvenliğine yönelik algı ve tutumlarını değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4014040
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6016060
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   184
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,13 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Çalışma Psikolojisiyle ilgili temel kavramlar
  2 Çalışma, İş ve Meslek Kavramları, Çalışmanın Birey Açısından Anlamı
  3 Çalışma yaşamında insanı konu alan kuramsal yaklaşımlar
  4 İş Motivasyonu ve Çalışanlar Üzerindeki Etkileri
  5 İş Hayatında Stres ve Stres Yönetimi
  6 İşyerinde Psikolojik Taciz ve Sonuçları
  7 İş güvenliği kültürü
  8 Ara Sınav
  9 Çalışma Yaşamında Çatışma ve Yönetimi
  10 Kişilik ve İş Uyumu
  11 İş Sağlığı Psikolojisi
  12 Emeklilik ve İşsizlik Psikolojisi
  13 Ergonomi
  14 Çatışma ve Çalışma Psikolojisi
  15 İşe Yönelik Tutumlar
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğretim Üyesi Barış ÖZTUNA
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Barış Öztuna

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Keser, Aşkın. Çalışma Psikolojisi, 2012; Ekin Yayınevi, Bursa
  Yardımcı Kitap Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, 6. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2011.
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, çalışma yaşamında bireyi etkileyen psiko-sosyal faktörlerin (stres, bağlıık, şiddet, kişilik, monotonluk, yorgunluk vb.) incelenmesi ve bu faktörlerin bireyin ruh ve fiziksel sağlığını olumsuz etkilemesinin önüne geçecek önlemler hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çalışma yaşamını ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuksal boyutları ile analiz edebilecek düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak ve diğer bilim dalları ile yorumlayabilmek. 4
  2 Sosyal politika, iş hukuku, çalışma psikolojisi, çalışma sosyolojisi ve çalışma ilişkileri bilim dalında ileri düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak. 5
  3 Küresel ve toplumsal çerçevedeki çalışma ilişkilerinin özellikle sosyal politika, iş sağlığı, insan kaynakları sorunlarına katkı yapabilmek. 4
  4 Çalışma ilişkileri ile ilgili temel problemleri tanımlamak, modelleme ve çözme becerisi geliştirmek. 3
  5 İşsizlik ve istihdam sorunlarını diğer bilim dalları ile birlikte geniş açıdan algılayabilmek, taraflarını belirleyebilmek, çözüm üretmek ve uygulayabilmeye ilişkin analitik düşünce ve bakış açısına sahip olabilmek. 5
  6 Sosyal politikayı ulusal ve uluslararası boyutta çözümlemek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, DPT ve AB, ILO, BM, UNDP gibi kurumlarda karar alıcı ve ülkeyi temsil eden pozisyonlarda yer alabilmek, kamu politikaları oluşturmak, politikalar arası ilişkileri kurabilmek. 4
  7 Sosyal hakların evrenselliğine değer vermek, toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilincine sahip olmak. 4
  8 Lisans düzeyinde alan araştırması becerisini kazanmak, bilimsel bakış açısına sahip olmak, analitik düşünebilmek ve olgulara, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 4
  9 Sosyal güvenlik olgusu ve uygulamalarını kavrayabilmek, kısa, orta ve uzun vadeli çözümler üretebilmek, karşılaştırmalı analiz yapabilmek. 5
  10 Çalışma yaşamında barış, adalet ve düzeni sağlamak, bireysel ve toplu iş ilişkilerine ilişkin kuramsal bilgilere ve mevzuat bilgilerine sahip olmak ve sosyal diyaloga katkıda bulunmak. 4
  11 Sunulan verileri olağan dönemlerde ve kriz dönemlerinde çözümleme ve sonuçlarını yorumlama becerisine sahip olmak. 3
  12 Makro ve mikro düzeyde insan kaynağı planlamasını yapabilmek ve uygulayabilmek. 4
  13 Takım çalışması yapabilmek, kendini sözlü ve yazılı olarak düzgün ifade edebilmek. 5
  14 Mesleki ahlak ve sorumluluk bilincine sahip olabilmek. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster