ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bireysel İş Hukuku ÇEK206 BAHAR 3+0 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-İş hukukuna ilişkin temel kavramları öğrenir.
  2-İş hukukuna dair hukuki ihtilafları ifade eder.
  3-Mevcut iş hukuku uyuşmazlıklarına hukuki kural ve ilkeleri uygular.
  4-İş hukuku ihtilaflarını analiz eder.
  5-Bireysel iş hukuku kaynaklı sorunları çözer.
  6-Kıdem Tazminatı ve kıdem tazminatına hak kazanma koşulları hakkında bilgi sahibi olur.
  7-Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma hakkında bilgi sahibi olur.
  8-İş sözleşmesi türleri ve özelliklerini kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 4014040
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6016060
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   170
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,67 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Temel Kavramlar (iş, işçi, işveren, alt işveren, işyeri)
  2 İş Sözleşmesi tanımı, hukuki niteliği, türleri
  3 İş Kanunu kapsamı dışında kalan iş sözleşmeleri
  4 İşçinin borçları
  5 İşverenin eşit işlem yapma ve eşit işlem ödeme borçları
  6 İşverenin işçiyi gözetme borcu
  7 Çalışma süreleri
  8 Ara Sınav
  9 Dinlenme süreleri
  10 İhbar önelli fesih bildirimi
  11 İhbar önelli fesih bildiriminin sonuçları
  12 Önelsiz fesih bildirimi
  13 İş sözleşmesinin sona ermesinin hüküm ve sonuçları
  14 İş sözleşmesinin sona ermesinin hüküm ve sonuçları (kıdem tazminatının hesaplanması)
  15 Genel tekrar- Pratik çalışmaların çözülmesi
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Arş. Gör. Dr. Neslihan ÖZKERİM GÜNER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Neslihan Özkerim Güner

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar İş Kanunu Fevzi DEMİR, En Son Yargıtay Kararları Işığında İş Hukuku ve Uygulaması, İzmir, 2017.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, bireysel iş hukukunun temel prensipleri hakkında genel bir bilgi vermektir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çalışma yaşamını ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuksal boyutları ile analiz edebilecek düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak ve diğer bilim dalları ile yorumlayabilmek. 4
  2 Sosyal politika, iş hukuku, çalışma psikolojisi, çalışma sosyolojisi ve çalışma ilişkileri bilim dalında ileri düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak. 5
  3 Küresel ve toplumsal çerçevedeki çalışma ilişkilerinin özellikle sosyal politika, iş sağlığı, insan kaynakları sorunlarına katkı yapabilmek. 4
  4 Çalışma ilişkileri ile ilgili temel problemleri tanımlamak, modelleme ve çözme becerisi geliştirmek. 3
  5 İşsizlik ve istihdam sorunlarını diğer bilim dalları ile birlikte geniş açıdan algılayabilmek, taraflarını belirleyebilmek, çözüm üretmek ve uygulayabilmeye ilişkin analitik düşünce ve bakış açısına sahip olabilmek. 5
  6 Sosyal politikayı ulusal ve uluslararası boyutta çözümlemek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, DPT ve AB, ILO, BM, UNDP gibi kurumlarda karar alıcı ve ülkeyi temsil eden pozisyonlarda yer alabilmek, kamu politikaları oluşturmak, politikalar arası ilişkileri kurabilmek. 4
  7 Sosyal hakların evrenselliğine değer vermek, toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilincine sahip olmak. 4
  8 Lisans düzeyinde alan araştırması becerisini kazanmak, bilimsel bakış açısına sahip olmak, analitik düşünebilmek ve olgulara, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 4
  9 Sosyal güvenlik olgusu ve uygulamalarını kavrayabilmek, kısa, orta ve uzun vadeli çözümler üretebilmek, karşılaştırmalı analiz yapabilmek. 5
  10 Çalışma yaşamında barış, adalet ve düzeni sağlamak, bireysel ve toplu iş ilişkilerine ilişkin kuramsal bilgilere ve mevzuat bilgilerine sahip olmak ve sosyal diyaloga katkıda bulunmak. 4
  11 Sunulan verileri olağan dönemlerde ve kriz dönemlerinde çözümleme ve sonuçlarını yorumlama becerisine sahip olmak. 3
  12 Makro ve mikro düzeyde insan kaynağı planlamasını yapabilmek ve uygulayabilmek. 4
  13 Takım çalışması yapabilmek, kendini sözlü ve yazılı olarak düzgün ifade edebilmek. 5
  14 Mesleki ahlak ve sorumluluk bilincine sahip olabilmek. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster