ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çalışma Ekonomisi I ÇEK301 GÜZ 3+0 Fakülte Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çalışma yaşamında tarafların fayda optimizasyonunu sağlayabilmelerinde hangi süreçlerin ve yöntemlerin alınması gerektiğini öğrenir.
  2-Gelir dağılımını betimler.
  3-İşgücü piyasasında sunum ve istemi çözümler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   147
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,9 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Çalışma ekonomisine giriş
  2 Ekonomik sistemin bir alt sistemi olarak Çalışma Ekonomisi
  3 Boş zaman teorisi, emek arzı ve boş zaman teorilerinin sınırlayıcıları
  4 İşgücüne katılma oranı kavram ve kararlar
  5 Türkiye?de işgücüne katılma oranının seyrinin ekonomik ve sosyal analizi
  6 Kısa dönemde emek talebi
  7 Uzun dönem emek talebi
  8 Ara Sınav
  9 Emek talebini etkileyen faktörler
  10 Emek talebi esneklikleri
  11 Türkiye?de istihdam
  12 İstihdam ve ücretler
  13 Ücret teorileri
  14 Ücretlerin belirlenmesi
  15 Ücret farklılıkları
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü ...............
  Dersi Verenler

  1-)Araştırma Görevlisi Ruhal Samanlı

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Genişletilmiş 5. Baskı, Beta Yayınları, 2009.
  Yardımcı Kitap İlker Parasız ve Melike Bildirici, Modern Emek Ekonomisi, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2002; Sabahattin Zaim, Çalışma Ekonomisi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1997,Hüseyin Akyıldız, Çalışma Ekonomisi, Alter Yayınları, Ankara, 2010;
  Döküman -
  Dersin Amacı Çalışma Ekonomisi, insanın iktisadi yaşamındaki istihdam ilişkilerinin ekonomik yönünün ele alınması, mikro ve makro iktisat teorisi araçlarından yararlanmak; iktisadi siyaset ile sosyal siyaset arasındaki irtibatı sağlanmaya çalışmaktır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çalışma yaşamını ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuksal boyutları ile analiz edebilecek düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak ve diğer bilim dalları ile yorumlayabilmek. 4
  2 Sosyal politika, iş hukuku, çalışma psikolojisi, çalışma sosyolojisi ve çalışma ilişkileri bilim dalında ileri düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak. 5
  3 Küresel ve toplumsal çerçevedeki çalışma ilişkilerinin özellikle sosyal politika, iş sağlığı, insan kaynakları sorunlarına katkı yapabilmek. 4
  4 Çalışma ilişkileri ile ilgili temel problemleri tanımlamak, modelleme ve çözme becerisi geliştirmek. 3
  5 İşsizlik ve istihdam sorunlarını diğer bilim dalları ile birlikte geniş açıdan algılayabilmek, taraflarını belirleyebilmek, çözüm üretmek ve uygulayabilmeye ilişkin analitik düşünce ve bakış açısına sahip olabilmek. 5
  6 Sosyal politikayı ulusal ve uluslararası boyutta çözümlemek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, DPT ve AB, ILO, BM, UNDP gibi kurumlarda karar alıcı ve ülkeyi temsil eden pozisyonlarda yer alabilmek, kamu politikaları oluşturmak, politikalar arası ilişkileri kurabilmek. 4
  7 Sosyal hakların evrenselliğine değer vermek, toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilincine sahip olmak. 4
  8 Lisans düzeyinde alan araştırması becerisini kazanmak, bilimsel bakış açısına sahip olmak, analitik düşünebilmek ve olgulara, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 4
  9 Sosyal güvenlik olgusu ve uygulamalarını kavrayabilmek, kısa, orta ve uzun vadeli çözümler üretebilmek, karşılaştırmalı analiz yapabilmek. 5
  10 Çalışma yaşamında barış, adalet ve düzeni sağlamak, bireysel ve toplu iş ilişkilerine ilişkin kuramsal bilgilere ve mevzuat bilgilerine sahip olmak ve sosyal diyaloga katkıda bulunmak. 4
  11 Sunulan verileri olağan dönemlerde ve kriz dönemlerinde çözümleme ve sonuçlarını yorumlama becerisine sahip olmak. 3
  12 Makro ve mikro düzeyde insan kaynağı planlamasını yapabilmek ve uygulayabilmek. 4
  13 Takım çalışması yapabilmek, kendini sözlü ve yazılı olarak düzgün ifade edebilmek. 5
  14 Mesleki ahlak ve sorumluluk bilincine sahip olabilmek. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster