ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Uygulamalı Bireysel İş Hukuku ÇEK303 GÜZ 3+1 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-İşçi ve işveren kavramlarını somut olay çözümleri ile irdeler.
  2-Çalışma hayatında işçi ya da işveren olarak sahip olunacak hak ve borçlara ilişkin yargı kararlarını analiz eder.
  3-İş Hukukundan kaynaklanan tüm dava ve tazminat türlerine ilişkin olay çözümlerini analiz eder.
  4-Toplu iş ilişkileri kapsamında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları örneklere dayalı olarak analiz eder.
  5-Kamuda çalışan işçilere ilişkin bilgileri uygulama ile ilişkilendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   175
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,83 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İş Hukukunun özel hukuk içerisindeki yeri
  2 İş Hukuku kavramı
  3 İşçi kavramı, İşveren kavramı ve bu kavramlar üzerine somut olay çözümü
  4 İşveren vekili ve alt işveren kavramları ve bu kavramlar üzerine somut olay çözümü
  5 İşyeri ve işletme kavramı, İş sözleşmesi türleri ve somut olay çözümü
  6 İş sözleşmelerinin birbirlerinden farkları ve bu kavramlar üzerine somut olay çözümü
  7 İş Kanunu?nun kapsamı dışında kalan iş sözleşmeleri ve olay çözümü
  8 Ara Sınav
  9 İş sözleşmesinde işçinin hak ve borçları ve somut olay çözümü
  10 İş sözleşmesinde işverenin hak ve borçları üzerine somut olay çözümü
  11 Ücret kavramı ve ücret sistemleri ve somut olay çözümü
  12 Çalışma koşullarındaki değişiklikler ve sonuçları üzerine somut olay çözümü
  13 Çalışma süreleri, telafi çalışması, ara dinlenmesi, gece çalışması
  14 Yıllık ücretli izin ve olay incelemesi
  15 Fazla çalışma kavramı, Fazla sürelerle çalışma, olay incelemesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Barış ÖZTUNA
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Barış Öztuna

  Ders Yardımcıları İlan Edilecek
  Kaynaklar Fevzi Demir, İş Hukuku ve Uygulaması, 2014.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders Notları
  Dersin Amacı Bireysel, toplu iş ve kamu çalışma hukuku alanındaki temel kavramlar olan işçi, çırak ve stajyer, işveren, işveren temsilcileri; taşeron, iş yeri ve girişim; fesih, tazminatlar, sendika, toplu iş sözleşmesi, grev, lokavt, Uluslararası Çalışma Örgütü gibi kavramlar hakkındaki bilgilerin uygulamada kullanılmalarını sağlayabilmektir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çalışma yaşamını ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuksal boyutları ile analiz edebilecek düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak ve diğer bilim dalları ile yorumlayabilmek. 4
  2 Sosyal politika, iş hukuku, çalışma psikolojisi, çalışma sosyolojisi ve çalışma ilişkileri bilim dalında ileri düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak. 5
  3 Küresel ve toplumsal çerçevedeki çalışma ilişkilerinin özellikle sosyal politika, iş sağlığı, insan kaynakları sorunlarına katkı yapabilmek. 4
  4 Çalışma ilişkileri ile ilgili temel problemleri tanımlamak, modelleme ve çözme becerisi geliştirmek. 3
  5 İşsizlik ve istihdam sorunlarını diğer bilim dalları ile birlikte geniş açıdan algılayabilmek, taraflarını belirleyebilmek, çözüm üretmek ve uygulayabilmeye ilişkin analitik düşünce ve bakış açısına sahip olabilmek. 5
  6 Sosyal politikayı ulusal ve uluslararası boyutta çözümlemek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, DPT ve AB, ILO, BM, UNDP gibi kurumlarda karar alıcı ve ülkeyi temsil eden pozisyonlarda yer alabilmek, kamu politikaları oluşturmak, politikalar arası ilişkileri kurabilmek. 4
  7 Sosyal hakların evrenselliğine değer vermek, toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilincine sahip olmak. 4
  8 Lisans düzeyinde alan araştırması becerisini kazanmak, bilimsel bakış açısına sahip olmak, analitik düşünebilmek ve olgulara, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 4
  9 Sosyal güvenlik olgusu ve uygulamalarını kavrayabilmek, kısa, orta ve uzun vadeli çözümler üretebilmek, karşılaştırmalı analiz yapabilmek. 5
  10 Çalışma yaşamında barış, adalet ve düzeni sağlamak, bireysel ve toplu iş ilişkilerine ilişkin kuramsal bilgilere ve mevzuat bilgilerine sahip olmak ve sosyal diyaloga katkıda bulunmak. 4
  11 Sunulan verileri olağan dönemlerde ve kriz dönemlerinde çözümleme ve sonuçlarını yorumlama becerisine sahip olmak. 3
  12 Makro ve mikro düzeyde insan kaynağı planlamasını yapabilmek ve uygulayabilmek. 4
  13 Takım çalışması yapabilmek, kendini sözlü ve yazılı olarak düzgün ifade edebilmek. 4
  14 Mesleki ahlak ve sorumluluk bilincine sahip olabilmek. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster