ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sosyal Güvenlik Hukuku ÇEK305 GÜZ 3+0 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sosyal Hukuk, sosyal güvenlik ve sosyal sigorta kavramlarını tanır.
  2-Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleriyle Türk sosyal güvenlik hukuku mevzuatını ana hatlarıyla karşılaştırır.
  3-Primli rejim ile primsiz rejim mevzuatını hukuksal kapsam ve koşulları bakımından değerlendirir.
  4-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun kişi bakımından kapsamını belirtir.
  5-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundaki kısa vadeli sigorta kollarının hak ve edimlerini sigortalı türlerine göre ayırt eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)148112
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   189
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,3 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sosyal Güvenlik Kavramı, Tarihsel Gelişimi
  2 Uluslararası Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri
  3 Sosyal Güvenlik Kavramı ve Temel Özellikleri
  4 Başlıca Sosyal Güvenlik Sistemleri
  5 5510 SK nun kişi bakımından kapsamı
  6 5510 SK nun iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası
  7 5510 SK nun hastalık ve analık sigortaları
  8 Ara Sınav
  9 Kısa vadeli sigorta kollarında parasal edimlere ilişkin ortak esaslar
  10 5510 SK nun Yaşlılık sigortası
  11 5510 SK nun Malullük ve Ölüm Sigortaları
  12 5510 SK nun finansman ve primler bakımından uygulanması ve müşterek hükümler
  13 Genel Sağlık Sigortasından Yararlanma Koşulları
  14 Genel Sağlık Sigortasında Sağlanan Edimler
  15 İsteğe Bağlı Sigortalılık ve Primsiz Rejim
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd.Doç.Dr. Hasan YÜKSEL
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Barış Öztuna

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar A.Can Tuncay,Öner Ekmekçi, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, Beta Yayınları Yusuf ALPER, Türkiye de Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar,
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Sosyal güvenlik kavramının, tarihsel gelişiminin ve uluslararası boyutlarının tanıtılması, Türk sosyal güvenlik sistemindeki primsiz ve primli sistemin unsurlarıyla açıklaması, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu?nun kapsam, uygulama ve finansmanın öğretilmesi.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çalışma yaşamını ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuksal boyutları ile analiz edebilecek düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak ve diğer bilim dalları ile yorumlayabilmek. 4
  2 Sosyal politika, iş hukuku, çalışma psikolojisi, çalışma sosyolojisi ve çalışma ilişkileri bilim dalında ileri düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak. 5
  3 Küresel ve toplumsal çerçevedeki çalışma ilişkilerinin özellikle sosyal politika, iş sağlığı, insan kaynakları sorunlarına katkı yapabilmek. 4
  4 Çalışma ilişkileri ile ilgili temel problemleri tanımlamak, modelleme ve çözme becerisi geliştirmek. 3
  5 İşsizlik ve istihdam sorunlarını diğer bilim dalları ile birlikte geniş açıdan algılayabilmek, taraflarını belirleyebilmek, çözüm üretmek ve uygulayabilmeye ilişkin analitik düşünce ve bakış açısına sahip olabilmek. 5
  6 Sosyal politikayı ulusal ve uluslararası boyutta çözümlemek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, DPT ve AB, ILO, BM, UNDP gibi kurumlarda karar alıcı ve ülkeyi temsil eden pozisyonlarda yer alabilmek, kamu politikaları oluşturmak, politikalar arası ilişkileri kurabilmek. 4
  7 Sosyal hakların evrenselliğine değer vermek, toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilincine sahip olmak. 4
  8 Lisans düzeyinde alan araştırması becerisini kazanmak, bilimsel bakış açısına sahip olmak, analitik düşünebilmek ve olgulara, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 4
  9 Sosyal güvenlik olgusu ve uygulamalarını kavrayabilmek, kısa, orta ve uzun vadeli çözümler üretebilmek, karşılaştırmalı analiz yapabilmek. 5
  10 Çalışma yaşamında barış, adalet ve düzeni sağlamak, bireysel ve toplu iş ilişkilerine ilişkin kuramsal bilgilere ve mevzuat bilgilerine sahip olmak ve sosyal diyaloga katkıda bulunmak. 4
  11 Sunulan verileri olağan dönemlerde ve kriz dönemlerinde çözümleme ve sonuçlarını yorumlama becerisine sahip olmak. 3
  12 Makro ve mikro düzeyde insan kaynağı planlamasını yapabilmek ve uygulayabilmek. 4
  13 Takım çalışması yapabilmek, kendini sözlü ve yazılı olarak düzgün ifade edebilmek. 5
  14 Mesleki ahlak ve sorumluluk bilincine sahip olabilmek. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster