ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sosyal Psikoloji ÇEK307 GÜZ 3+0 Fakülte Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sosyal psikoloji ile ilgili temel kavramları tanımlar.
  2-Sosyal psikoloji disiplininin psikoloji, sosyoloji ve antropoloji ile ilişkisini anlatır.
  3-Sosyal psikolojide bilimsel yöntemin temel mantığını açıklar.
  4-Sosyal psikolojide veri toplama teknikleri ve araştırma yöntemlerini örneklerle açıklar.
  5-Sosyal etki ve uyma davranışlarını tanımlamak, uyma davranışı türlerini ayırt eder.
  6-Toplum içinde yer alan bireyin davranışlarının nasıl oluştuğunu ve değiştiğini analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011818
  Proje2012828
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011818
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   120
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sosyal Psikoloji Disiplinin Tanıtımı ve Temel Kavramları
  2 Sosyal Psikolojide Araştırma Yöntemleri
  3 Sosyal Psikolojinin Temel Kuramları
  4 Sosyal Psikolojide İlişkiler Saldırganlık Benlik ve Kimlik
  5 Algılama
  6 Tutumlar ve Ön Yargı
  7 sosyal etki ve Uyma Davranışı
  8 Ara Sınav
  9 Sosyal Gruplar
  10 Bireysel ilişkiler
  11 İletişim
  12 İnsan İlişkileri
  13 Duygusal Zeka
  14 Etkileme ve Yönlendirme
  15 Liderlik
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Hasan DAĞLAR
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Hasan Dağlar

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Sosyal Psikoloji Prof. Dr. Salih GÜNEY Çiğdem Kağıtçıbaşı, Günümüzde İnsan ve İnsanlar- Sosyal Psikolojiye Giriş, Evrim Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2014.
  Yardımcı Kitap Doğan Cüceloğlu, Yeniden İnsan İnsana, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2000.
  Döküman Ders Notları
  Dersin Amacı Sosyal ve kültürel ortamda insan davranışlarının özelliklerini ve nedenlerini inceleyen sosyal psikoloji alanını tanıtmak, toplum içindeki insan davranışlarının altında yatan nedenleri sosyal psikolojik açıdan analiz etmek, karşılaşılacak sorunları doğru anlama, çözme ve yönlendirebilme becerisi kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çalışma yaşamını ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuksal boyutları ile analiz edebilecek düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak ve diğer bilim dalları ile yorumlayabilmek. 5
  2 Sosyal politika, iş hukuku, çalışma psikolojisi, çalışma sosyolojisi ve çalışma ilişkileri bilim dalında ileri düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak. 4
  3 Küresel ve toplumsal çerçevedeki çalışma ilişkilerinin özellikle sosyal politika, iş sağlığı, insan kaynakları sorunlarına katkı yapabilmek. 1
  4 Çalışma ilişkileri ile ilgili temel problemleri tanımlamak, modelleme ve çözme becerisi geliştirmek. 1
  5 İşsizlik ve istihdam sorunlarını diğer bilim dalları ile birlikte geniş açıdan algılayabilmek, taraflarını belirleyebilmek, çözüm üretmek ve uygulayabilmeye ilişkin analitik düşünce ve bakış açısına sahip olabilmek. 1
  6 Sosyal politikayı ulusal ve uluslararası boyutta çözümlemek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, DPT ve AB, ILO, BM, UNDP gibi kurumlarda karar alıcı ve ülkeyi temsil eden pozisyonlarda yer alabilmek, kamu politikaları oluşturmak, politikalar arası ilişkileri kurabilmek. 1
  7 Sosyal hakların evrenselliğine değer vermek, toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilincine sahip olmak. 4
  8 Lisans düzeyinde alan araştırması becerisini kazanmak, bilimsel bakış açısına sahip olmak, analitik düşünebilmek ve olgulara, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 4
  9 Sosyal güvenlik olgusu ve uygulamalarını kavrayabilmek, kısa, orta ve uzun vadeli çözümler üretebilmek, karşılaştırmalı analiz yapabilmek. 5
  10 Çalışma yaşamında barış, adalet ve düzeni sağlamak, bireysel ve toplu iş ilişkilerine ilişkin kuramsal bilgilere ve mevzuat bilgilerine sahip olmak ve sosyal diyaloga katkıda bulunmak. 4
  11 Sunulan verileri olağan dönemlerde ve kriz dönemlerinde çözümleme ve sonuçlarını yorumlama becerisine sahip olmak. 2
  12 Makro ve mikro düzeyde insan kaynağı planlamasını yapabilmek ve uygulayabilmek. 1
  13 Takım çalışması yapabilmek, kendini sözlü ve yazılı olarak düzgün ifade edebilmek. 5
  14 Mesleki ahlak ve sorumluluk bilincine sahip olabilmek. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster