ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çalışma Ekonomisi II ÇEK302 BAHAR 3+0 Fakülte Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-İşgücü piyasasını ve işleyişini anlatır.
  2-İşgücü piyasasında sunum ve istemi çözümler.
  3-İşsizliğin gerekçelerini ve çözüm yollarını gösterir.
  4-Ücret ve oluşumunu saptar.
  5-Gelir dağılımını betimler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6016060
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   156
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,2 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Emek mobilitesinin ekonomik analizi
  2 Sendikaların ekonomik analizi
  3 Sendikaların faaliyetleri
  4 Sendikaların ücretler, verimlilik ve firma karlılığı üzerindeki etkileri
  5 Kamu ve iş piyasaları
  6 Emek verimliliği
  7 İşsizlik olgusu kavramlar ve türleri
  8 Ara Sınav
  9 Türkiye?de işsizlik olgusunun değerlendirilmesi
  10 İşsizlikle mücadelede izlenen politikalar
  11 Enflasyon ücret ilişkisi
  12 Enflasyonun emek piyasaları üzerine etkilerinin değerlendirilmesi
  13 Enflasyon ve istihdam yaklaşımına teorik ve güncel gelişmelere bakış
  14 Gelir Dağılımı
  15 Gelir Dağılımında Yaşanan Gelişmeler
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet YURTSEVEN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Yurtseven

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Genişletilmiş 5. Baskı, Beta Yayınları, 2009.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Çalışma Ekonomisi, insanın iktisadi yaşamındaki istihdam ilişkilerinin ekonomik yönünü ele alır. Bunun içinde mikro ve makro iktisat teorisi araçlarından yararlanılır. İktisadi siyaset ile sosyal siyaset arasındaki irtibatı sağlanmaya çalışılır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çalışma yaşamını ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuksal boyutları ile analiz edebilecek düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak ve diğer bilim dalları ile yorumlayabilmek. 5
  2 Sosyal politika, iş hukuku, çalışma psikolojisi, çalışma sosyolojisi ve çalışma ilişkileri bilim dalında ileri düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak. 4
  3 Küresel ve toplumsal çerçevedeki çalışma ilişkilerinin özellikle sosyal politika, iş sağlığı, insan kaynakları sorunlarına katkı yapabilmek. 4
  4 Çalışma ilişkileri ile ilgili temel problemleri tanımlamak, modelleme ve çözme becerisi geliştirmek. 5
  5 İşsizlik ve istihdam sorunlarını diğer bilim dalları ile birlikte geniş açıdan algılayabilmek, taraflarını belirleyebilmek, çözüm üretmek ve uygulayabilmeye ilişkin analitik düşünce ve bakış açısına sahip olabilmek. 5
  6 Sosyal politikayı ulusal ve uluslararası boyutta çözümlemek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, DPT ve AB, ILO, BM, UNDP gibi kurumlarda karar alıcı ve ülkeyi temsil eden pozisyonlarda yer alabilmek, kamu politikaları oluşturmak, politikalar arası ilişkileri kurabilmek. 4
  7 Sosyal hakların evrenselliğine değer vermek, toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilincine sahip olmak. 4
  8 Lisans düzeyinde alan araştırması becerisini kazanmak, bilimsel bakış açısına sahip olmak, analitik düşünebilmek ve olgulara, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 4
  9 Sosyal güvenlik olgusu ve uygulamalarını kavrayabilmek, kısa, orta ve uzun vadeli çözümler üretebilmek, karşılaştırmalı analiz yapabilmek. 5
  10 Çalışma yaşamında barış, adalet ve düzeni sağlamak, bireysel ve toplu iş ilişkilerine ilişkin kuramsal bilgilere ve mevzuat bilgilerine sahip olmak ve sosyal diyaloga katkıda bulunmak. 4
  11 Sunulan verileri olağan dönemlerde ve kriz dönemlerinde çözümleme ve sonuçlarını yorumlama becerisine sahip olmak. 3
  12 Makro ve mikro düzeyde insan kaynağı planlamasını yapabilmek ve uygulayabilmek. 4
  13 Takım çalışması yapabilmek, kendini sözlü ve yazılı olarak düzgün ifade edebilmek. 5
  14 Mesleki ahlak ve sorumluluk bilincine sahip olabilmek. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster