ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Uluslararası Sosyal Politika ÇEK308 BAHAR 3+0 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Uluslararası sosyal politikanın doğuşunu ve gelişimini anlatır.
  2-Uluslararası Çalışma Örgütünün yapısı ve işleyişini belirtir.
  3-Uluslararası sosyal politika ilke ve kurallarının hazırlanmasını gösterir.
  4-Uluslararası sosyal politika ilke ve kurallarının üye ülkelerde uygulamaya konulmasını tanır.
  5-UÇÖ. Normlarının üye ülkelerde gelirin yaratılması ve dağıtılmasına etkisini saptar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 2011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3513535
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4514040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   169
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,63 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Uluslararası Sosyal Politikaya Kavramsal Bakış
  2 Uluslararası Sosyal Politikanın Tarihsel Gelişimi
  3 Uluslararası Sosyal Politikanın Oluşumunda Rol Oynayan Nedenler ve Örgütler
  4 Uluslararası Sosyal Politikanın Aktörleri (BM)
  5 Uluslararası Sosyal Politikanın Aktörleri (ILO)
  6 Uluslararası Sosyal Politikanın Aktörleri (ILO)
  7 Uluslararası Sosyal Politikanın Aktörleri (IMF ve Dünya Bankası)
  8 Ara Sınav
  9 Uluslararası Sosyal Politikanın Bölgesel Aktörleri (Avrupa Konseyi)
  10 Uluslararası Sosyal Politikanın Bölgesel Aktörleri (Avrupa Birliği)
  11 Uluslararası Sosyal Politikanın Bölgesel Aktörleri (Avrupa Birliği)
  12 Uluslararası İşçi ve İşveren Örgütleri
  13 Doğu Asya ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Sosyal Politika
  14 Uluslararası Sosyal Politika ve Küreselleşme
  15 Uluslararası Sosyal Politika ve Göç
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr.Öğretim Üyesi Emrah ÖZDEMİR
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Emrah Özdemir

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Pir Ali KAYA; Uluslararası Sosyal Politika. Siyasal Kitabevi Yayınları, Ankara, 2014. Aysen TOKOL; Uluslararası Sosyal Politika, Dora Yayınevi, Bursa, 2013. Pete AlCOCK vd.; Sosyal Politika, Ankara, 2011.
  Yardımcı Kitap Mesut Gülmez; Uluslararası Sosyal Politika. 2. Baskı, Hatiboğlu Yayınları: 144, Ankara, Mayıs 2008.
  Döküman -
  Dersin Amacı Uluslararası sosyal politikanın yanlarını, onların oluşturduğu uzmanlık kuruluşu olarak Uluslararası Çalışma Örgütünü, örgütün sosyal adalet ve sosyal barış hedeflerine ulaşmak için hazırlanan evrensel ilke ve kurallar ile bu kuralların üye ülkelerde uygulamaya konulmasının gerekçe, biçim ve sonuçlarını öğrenmektir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çalışma yaşamını ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuksal boyutları ile analiz edebilecek düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak ve diğer bilim dalları ile yorumlayabilmek. 5
  2 Sosyal politika, iş hukuku, çalışma psikolojisi, çalışma sosyolojisi ve çalışma ilişkileri bilim dalında ileri düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak. 4
  3 Küresel ve toplumsal çerçevedeki çalışma ilişkilerinin özellikle sosyal politika, iş sağlığı, insan kaynakları sorunlarına katkı yapabilmek. 5
  4 Çalışma ilişkileri ile ilgili temel problemleri tanımlamak, modelleme ve çözme becerisi geliştirmek. 5
  5 İşsizlik ve istihdam sorunlarını diğer bilim dalları ile birlikte geniş açıdan algılayabilmek, taraflarını belirleyebilmek, çözüm üretmek ve uygulayabilmeye ilişkin analitik düşünce ve bakış açısına sahip olabilmek. 5
  6 Sosyal politikayı ulusal ve uluslararası boyutta çözümlemek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, DPT ve AB, ILO, BM, UNDP gibi kurumlarda karar alıcı ve ülkeyi temsil eden pozisyonlarda yer alabilmek, kamu politikaları oluşturmak, politikalar arası ilişkileri kurabilmek. 5
  7 Sosyal hakların evrenselliğine değer vermek, toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilincine sahip olmak. 4
  8 Lisans düzeyinde alan araştırması becerisini kazanmak, bilimsel bakış açısına sahip olmak, analitik düşünebilmek ve olgulara, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 4
  9 Sosyal güvenlik olgusu ve uygulamalarını kavrayabilmek, kısa, orta ve uzun vadeli çözümler üretebilmek, karşılaştırmalı analiz yapabilmek. 3
  10 Çalışma yaşamında barış, adalet ve düzeni sağlamak, bireysel ve toplu iş ilişkilerine ilişkin kuramsal bilgilere ve mevzuat bilgilerine sahip olmak ve sosyal diyaloga katkıda bulunmak. 4
  11 Sunulan verileri olağan dönemlerde ve kriz dönemlerinde çözümleme ve sonuçlarını yorumlama becerisine sahip olmak. 3
  12 Makro ve mikro düzeyde insan kaynağı planlamasını yapabilmek ve uygulayabilmek. 4
  13 Takım çalışması yapabilmek, kendini sözlü ve yazılı olarak düzgün ifade edebilmek. 2
  14 Mesleki ahlak ve sorumluluk bilincine sahip olabilmek. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster