ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sendika Hukuku ÇEK403 GÜZ 3+0 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çalışma hayatının en önemli aktörlerinden olan sendikaları tanımlar.
  2-Sendikal hakların gelişimini tanıtır.
  3-Uygulamada sendikal güvencelere ilişkin karşılaşılabilecek sorunlara çözüm üretir.
  4-Sendikaların organlarının kuruluş ve faaliyetlerini kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler3011515
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   168
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sendika kavramı ve Hukuksal Boyutu
  2 6356 sayılı Kanunun Amacı, Tanımlar ve Sendika Hukukuna Hakim Olan İlkeler
  3 İşçi ve İşveren Sendikalarının Kuruluş Esasları ve İşkolunun Belirlenmesi
  4 İşkolu Tespiti ve İşkolu Tespitine İtiraz
  5 Sendikaların Kuruluşu, Sendika ve Konfederasyon Tüzüğü
  6 Sendika Organlarına İlişkin Genel Hükümler
  7 Sendika Genel Kurulu
  8 Ara Sınav
  9 Yönetim Kurulu, Denetleme ve Disiplin Kurulu
  10 Sendika Üyeliği ve Sendika Üyeliği Güvencesi
  11 Sendika Yöneticiliği Güvencesi
  12 İşyeri Sendika Temsilcisi ve Teminatı
  13 İş Sözleşmesinin Feshi ve Sendikal Tazminat
  14 Sendika ve Konfederasyonların Faaliyetleri
  15 Sendika Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Arş. Gör. DR. Firdes Şeyda KAHRAMAN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Firdes Şeyda Kahraman

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Ömer EKMEKÇİ, Toplu İş Hukuku Dersleri
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders Notları
  Dersin Amacı Çalışma yaşamında tarafların sendikal haklarının tanımlanması, sendikalar ve konfederasyonların kuruluşu, teşkilatı, faaliyeti ve denetlenmesi esaslarının öğretilmesidir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çalışma yaşamını ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuksal boyutları ile analiz edebilecek düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak ve diğer bilim dalları ile yorumlayabilmek. 5
  2 Sosyal politika, iş hukuku, çalışma psikolojisi, çalışma sosyolojisi ve çalışma ilişkileri bilim dalında ileri düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak. 4
  3 Küresel ve toplumsal çerçevedeki çalışma ilişkilerinin özellikle sosyal politika, iş sağlığı, insan kaynakları sorunlarına katkı yapabilmek. 3
  4 Çalışma ilişkileri ile ilgili temel problemleri tanımlamak, modelleme ve çözme becerisi geliştirmek. 5
  5 İşsizlik ve istihdam sorunlarını diğer bilim dalları ile birlikte geniş açıdan algılayabilmek, taraflarını belirleyebilmek, çözüm üretmek ve uygulayabilmeye ilişkin analitik düşünce ve bakış açısına sahip olabilmek. 4
  6 Sosyal politikayı ulusal ve uluslararası boyutta çözümlemek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, DPT ve AB, ILO, BM, UNDP gibi kurumlarda karar alıcı ve ülkeyi temsil eden pozisyonlarda yer alabilmek, kamu politikaları oluşturmak, politikalar arası ilişkileri kurabilmek. 4
  7 Sosyal hakların evrenselliğine değer vermek, toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilincine sahip olmak. 2
  8 Lisans düzeyinde alan araştırması becerisini kazanmak, bilimsel bakış açısına sahip olmak, analitik düşünebilmek ve olgulara, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 4
  9 Sosyal güvenlik olgusu ve uygulamalarını kavrayabilmek, kısa, orta ve uzun vadeli çözümler üretebilmek, karşılaştırmalı analiz yapabilmek. 2
  10 Çalışma yaşamında barış, adalet ve düzeni sağlamak, bireysel ve toplu iş ilişkilerine ilişkin kuramsal bilgilere ve mevzuat bilgilerine sahip olmak ve sosyal diyaloga katkıda bulunmak. 4
  11 Sunulan verileri olağan dönemlerde ve kriz dönemlerinde çözümleme ve sonuçlarını yorumlama becerisine sahip olmak. 3
  12 Makro ve mikro düzeyde insan kaynağı planlamasını yapabilmek ve uygulayabilmek. 2
  13 Takım çalışması yapabilmek, kendini sözlü ve yazılı olarak düzgün ifade edebilmek. 5
  14 Mesleki ahlak ve sorumluluk bilincine sahip olabilmek. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster