ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  AB Sosyal Politikası ÇEK405 GÜZ 3+0 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-AB`nin doğuşunu, kurumlarını ve işleyişlerini açıklar.
  2-Bütünleşme kuramlarını açıklar.
  3-Avrupa Sosyal Modelini analiz eder.
  4-AB`nin kendine özgü sosyal politikasının bileşenlerini tartışır.
  5-Üye ülkelerdeki sosyal politikalarla karşılıklı etkileşimi aktarır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2012626
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   180
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 AB Sosyal Politikasının Kökleri
  2 AB Sosyal Politikasının Doğuşu
  3 AB`de Sosyal Politikanın Kurumsallaşması
  4 AB Karar Organları
  5 AB Sosyal Politikasının Gelişimi
  6 Lizbon Anlaşması Sonrasında AB Sosyal Politikası
  7 AB `deSosyal Politika Yönergeleri
  8 Ara Sınav
  9 AB Temel Haklar Şartı
  10 AB`nde Temel Sosyal Hakların Korunması
  11 Türkiye`de Sosyal Politika
  12 Türkiye`nin AB Sosyal Politikasına Uyumsuzluğu
  13 AB Sosyal Politikasının Yorumlanması Sorunu
  14 AB Uyum Yasaları ve Sosyal Politika
  15 AB Sosyal Politikası ve Sendikal Hak ve Özgürlükler
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Hasan DAĞLAR
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Hasan Dağlar

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar AB Sosyal Politikası ve Türkiye Mesut Gülmez, Avrupa Birliği?nde Sosyal Politika. Hatipoğlu Yayınları, Ankara, 2008.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Avrupa Birliği`nin doğuşu, kurumsal yapısı, bütünleşme süreci, Avrupa Sosyal Modeli, bu bağlamda oluşturulan sosyal politika ve üye ülkelerdeki sosyal politikalarla karşılıklı etkileşimini analiz etmek ve Türkiye`nin uyum sürecini tartışmak.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çalışma yaşamını ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuksal boyutları ile analiz edebilecek düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak ve diğer bilim dalları ile yorumlayabilmek. 5
  2 Sosyal politika, iş hukuku, çalışma psikolojisi, çalışma sosyolojisi ve çalışma ilişkileri bilim dalında ileri düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak. 4
  3 Küresel ve toplumsal çerçevedeki çalışma ilişkilerinin özellikle sosyal politika, iş sağlığı, insan kaynakları sorunlarına katkı yapabilmek. 4
  4 Çalışma ilişkileri ile ilgili temel problemleri tanımlamak, modelleme ve çözme becerisi geliştirmek. 5
  5 İşsizlik ve istihdam sorunlarını diğer bilim dalları ile birlikte geniş açıdan algılayabilmek, taraflarını belirleyebilmek, çözüm üretmek ve uygulayabilmeye ilişkin analitik düşünce ve bakış açısına sahip olabilmek. 4
  6 Sosyal politikayı ulusal ve uluslararası boyutta çözümlemek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, DPT ve AB, ILO, BM, UNDP gibi kurumlarda karar alıcı ve ülkeyi temsil eden pozisyonlarda yer alabilmek, kamu politikaları oluşturmak, politikalar arası ilişkileri kurabilmek. 4
  7 Sosyal hakların evrenselliğine değer vermek, toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilincine sahip olmak. 5
  8 Lisans düzeyinde alan araştırması becerisini kazanmak, bilimsel bakış açısına sahip olmak, analitik düşünebilmek ve olgulara, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 3
  9 Sosyal güvenlik olgusu ve uygulamalarını kavrayabilmek, kısa, orta ve uzun vadeli çözümler üretebilmek, karşılaştırmalı analiz yapabilmek. 4
  10 Çalışma yaşamında barış, adalet ve düzeni sağlamak, bireysel ve toplu iş ilişkilerine ilişkin kuramsal bilgilere ve mevzuat bilgilerine sahip olmak ve sosyal diyaloga katkıda bulunmak. 5
  11 Sunulan verileri olağan dönemlerde ve kriz dönemlerinde çözümleme ve sonuçlarını yorumlama becerisine sahip olmak. 4
  12 Makro ve mikro düzeyde insan kaynağı planlamasını yapabilmek ve uygulayabilmek. 4
  13 Takım çalışması yapabilmek, kendini sözlü ve yazılı olarak düzgün ifade edebilmek. 3
  14 Mesleki ahlak ve sorumluluk bilincine sahip olabilmek. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster