ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Toplu İş Hukuku ÇEK306 BAHAR 3+0 Fakülte Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çalışma yaşamında toplu iş ilişkilerini hukuki boyutuyla süreç ve içerik açısından analiz eder.
  2-İşçi ve işveren ilişkilerinde barış ve mücadele yöntemlerini hukuksal yönü ile analiz eder.
  3-Toplu iş ilişkilerinde çalışma barış, düzen ve adaletini sağlayabilecek bakış açısı ile hukuki gelişmeleri izler.
  4-İş uyuşmazlıkları ve iş mücadelesinde (grev ve lokavt) ortaya çıkan sorunları çözebilme yeteneğini kazanır.
  5-Kamu veya özel sektörde toplu pazarlık uzmanlığı görevini yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler30155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0050
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011717
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   146
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,87 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Toplu iş hukukunun konusu, ortaya çıkışı, gelişimi, temel ilkeleri, Toplu iş hukukunun özel ve genel kaynakları
  2 Temel kavramlar: işçi, işveren, işveren vekili, işyeri ve işletme, alt işverenlik Sendikalar hukuku: kavramlar, örgütlenme düzeyleri
  3 Sendikaların kuruluşu
  4 Üyelik ( şartları ve kazanılması, üyenin hak ve borçları), üyeliğin kaybedilmesi
  5 Sendikalar hukukunda güvenceler
  6 Sendikaların faaliyetleri; serbest ve yasak faaliyetler, çalışma hayatına ilişkin faaliyetler-sosyal faaliyetler, sendikacılık ve siyaset
  7 Sendikaların gelir ve giderleri, sendikaların sona ermesi ve faaliyetinin durdurulması, Toplu iş sözleşmesi: sözleşme özerkliği, sözleşme türleri, yorumlanması
  8 Ara Sınav
  9 Toplu iş sözleşmelerinin yapılması; ehliyet ve yetki, pazarlık ve anlaşma; sözleşmenin değiştirilmesi, sona ermesi
  10 Toplu iş sözleşmelerinin içeriği ve uygulama alanı
  11 Toplu iş uyuşmazlıkları: türleri (arabuluculuk, tahkim ve bunların türleri)
  12 İş mücadeleleri: grev ve lokavt, unsurları, yasal ve yasadışı grev ve lokavt, uygulanmaları
  13 Grev yasakları ve grevin yasaklanması, ertelenmesi, sona ermesi
  14 Grev Türleri
  15 Yasal ve yasadışı grev ve lokavtın sonuçları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doktor Öğr. Üyesi Firdes Şeyda Kahraman
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Firdes Şeyda Kahraman

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Prof.Dr. Ömer Ekmekçi, Toplu İş Hukuku Dersleri, İstanbul, 2018
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Türk iş kanunlarına göre toplu pazarlık süreci, uyuşmazlıkların çözümü ve mücadele yönleri ile analiz edilmesi. Sosyal ve ekonomik olaylarla hukuki düzenlemeler arasında ilişki kurarak, bunları iş hukukunun temel ilkelerine uygun biçimde yorumlayabilme becerisi kazandırarak, toplu iş ilişkilerinin süreç ve içerik açısından analizi, toplu pazarlık uzmanlığına hazırlamak.
  Dersin İçeriği İşçi ve işveren kuruluşlarının kuruluş ve işleyişleri, işçi ve işveren kuruluşlarına üyelik, işçi ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri, sendika özgürlüğü ve hakkı, denetim ve sona ermeleri, toplu pazarlık sisteminin önemi, toplu sözleşme özerkliği, toplu iş sözleşmesinin tanımı ve içeriği, toplu iş sözleşmesinin yapılması, toplu iş sözleşmesinin hükümleri, uygulama alanı ve sona ermesi, toplu iş uyuşmazlıkları ve barışçı çözüm yolları, grev, lokavt.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çalışma yaşamını ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuksal boyutları ile analiz edebilecek düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak ve diğer bilim dalları ile yorumlayabilmek. 3
  2 Sosyal politika, iş hukuku, çalışma psikolojisi, çalışma sosyolojisi ve çalışma ilişkileri bilim dalında ileri düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak. 4
  3 Küresel ve toplumsal çerçevedeki çalışma ilişkilerinin özellikle sosyal politika, iş sağlığı, insan kaynakları sorunlarına katkı yapabilmek. 4
  4 Çalışma ilişkileri ile ilgili temel problemleri tanımlamak, modelleme ve çözme becerisi geliştirmek. 5
  5 İşsizlik ve istihdam sorunlarını diğer bilim dalları ile birlikte geniş açıdan algılayabilmek, taraflarını belirleyebilmek, çözüm üretmek ve uygulayabilmeye ilişkin analitik düşünce ve bakış açısına sahip olabilmek. 5
  6 Sosyal politikayı ulusal ve uluslararası boyutta çözümlemek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, DPT ve AB, ILO, BM, UNDP gibi kurumlarda karar alıcı ve ülkeyi temsil eden pozisyonlarda yer alabilmek, kamu politikaları oluşturmak, politikalar arası ilişkileri kurabilmek. 4
  7 Sosyal hakların evrenselliğine değer vermek, toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilincine sahip olmak. 5
  8 Lisans düzeyinde alan araştırması becerisini kazanmak, bilimsel bakış açısına sahip olmak, analitik düşünebilmek ve olgulara, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 5
  9 Sosyal güvenlik olgusu ve uygulamalarını kavrayabilmek, kısa, orta ve uzun vadeli çözümler üretebilmek, karşılaştırmalı analiz yapabilmek. 5
  10 Çalışma yaşamında barış, adalet ve düzeni sağlamak, bireysel ve toplu iş ilişkilerine ilişkin kuramsal bilgilere ve mevzuat bilgilerine sahip olmak ve sosyal diyaloga katkıda bulunmak. 5
  11 Sunulan verileri olağan dönemlerde ve kriz dönemlerinde çözümleme ve sonuçlarını yorumlama becerisine sahip olmak. 4
  12 Makro ve mikro düzeyde insan kaynağı planlamasını yapabilmek ve uygulayabilmek. 3
  13 Takım çalışması yapabilmek, kendini sözlü ve yazılı olarak düzgün ifade edebilmek. 4
  14 Mesleki ahlak ve sorumluluk bilincine sahip olabilmek. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster