ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sosyal Diyalog ve Endüstriyel Demokrasi ÇEK 203 GÜZ 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sosyal Diyalog Sosyal Diyalog Kavramının Unsurları
  2-Dünyada Sosyal Diyalog Uygulamaları ve Sosyal Diyalog ve Endüstri İlişkileri
  3-Demokrasi ve Endüstriyel Demokrasi Kavramları ve Dünyada ve Türkiye?de Sosyal Diyalog ve Endüstriyel Demokrasi Süreçleri
  4-Sosyal Diyalog ve Endüstriyel Demokrasinin Tarafları ve Yöntemleri ve Sosyal Diyalog ve Endüstriyel Demokrasinin Hukuki Çerçevesi
  5-Dünyada ve Türkiye?de Sosyal Diyalog ve Endüstriyel Demokrasi Süreçleri Sosyal Diyalog ve Endüstriyel Demokrasinin Tarafları ve Yöntemleri
  6-Sosyal Diyalog ve Endüstriyel Demokrasinin Hukuki Çerçevesi Avrupa Birliğinde Endüstriyel Demokrasi ve Uygulamaları
  7-Türkiye`de Karşılaştırmalı Olarak Sosyal Diyalog ve Endüstriyel Demokrasi Uygulamaları Küreselleşme Süreci
  8-Küreselleşme Süreci ve Endüstriyel Demokrasiye Etkileri Endüstriyel Demokrasinin Geleceği Öngörüler ve Değerlendirmeler
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)148112
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   189
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,3 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sosyal Diyalog
  2 Sosyal Diyalog Kavramının Unsurları
  3 Dünyada Sosyal Diyalog Uygulamaları
  4 Sosyal Diyalog ve Endüstri İlişkileri
  5 Demokrasi ve Endüstriyel Demokrasi Kavramları
  6 Dünyada ve Türkiye?de Sosyal Diyalog ve Endüstriyel Demokrasi Süreçleri
  7 Sosyal Diyalog ve Endüstriyel Demokrasinin Tarafları ve Yöntemleri
  8 Ara Sınav
  9 Sosyal Diyalog ve Endüstriyel Demokrasinin Hukuki Çerçevesi
  10 Avrupa Birliğinde Endüstriyel Demokrasi ve Uygulamaları
  11 Türkiye`de Karşılaştırmalı Olarak Sosyal Diyalog ve Endüstriyel Demokrasi Uygulamaları
  12 Küreselleşme Süreci
  13 Küreselleşme Süreci ve Endüstriyel Demokrasiye Etkileri
  14 Endüstriyel Demokrasinin Geleceği
  15 Öngörüler ve Değerlendirmeler
  Ön Koşul yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü .......
  Dersi Verenler

  1-)Araştırma Görevlisi Ruhal Samanlı

  Ders Yardımcıları .........
  Kaynaklar İşgücünün Temsili ve İşyerinde Sosyal Diyalog, Murat Engin, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2012.
  Yardımcı Kitap Sosyal Diyalog, Özlem Işığıçok, Ezgi Kitabevi, 2007
  Döküman Ders Notları
  Dersin Amacı Bu dersin amacı endüstri ilişkilerinin temelini oluşturan sosyal diyalog kavramı çerçevesinde endüstriyel demokrasinin neyi ifade ettiğini anlatmak ve bu bağlamda öğrencilere gerekli bilgi vermek
  Dersin İçeriği Sosyal diyalog, çalışma barışı, toplumsal uzlaşma ve endüstriyel demokrasi kavramlarını, işlevlerini açıklayabilme
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çalışma yaşamını ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuksal boyutları ile analiz edebilecek düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak ve diğer bilim dalları ile yorumlayabilmek. 4
  2 Sosyal politika, iş hukuku, çalışma psikolojisi, çalışma sosyolojisi ve çalışma ilişkileri bilim dalında ileri düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak. 5
  3 Küresel ve toplumsal çerçevedeki çalışma ilişkilerinin özellikle sosyal politika, iş sağlığı, insan kaynakları sorunlarına katkı yapabilmek. 4
  4 Çalışma ilişkileri ile ilgili temel problemleri tanımlamak, modelleme ve çözme becerisi geliştirmek. 3
  5 İşsizlik ve istihdam sorunlarını diğer bilim dalları ile birlikte geniş açıdan algılayabilmek, taraflarını belirleyebilmek, çözüm üretmek ve uygulayabilmeye ilişkin analitik düşünce ve bakış açısına sahip olabilmek. 5
  6 Sosyal politikayı ulusal ve uluslararası boyutta çözümlemek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, DPT ve AB, ILO, BM, UNDP gibi kurumlarda karar alıcı ve ülkeyi temsil eden pozisyonlarda yer alabilmek, kamu politikaları oluşturmak, politikalar arası ilişkileri kurabilmek. 4
  7 Sosyal hakların evrenselliğine değer vermek, toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilincine sahip olmak. 4
  8 Lisans düzeyinde alan araştırması becerisini kazanmak, bilimsel bakış açısına sahip olmak, analitik düşünebilmek ve olgulara, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 5
  9 Sosyal güvenlik olgusu ve uygulamalarını kavrayabilmek, kısa, orta ve uzun vadeli çözümler üretebilmek, karşılaştırmalı analiz yapabilmek. 4
  10 Çalışma yaşamında barış, adalet ve düzeni sağlamak, bireysel ve toplu iş ilişkilerine ilişkin kuramsal bilgilere ve mevzuat bilgilerine sahip olmak ve sosyal diyaloga katkıda bulunmak. 3
  11 Sunulan verileri olağan dönemlerde ve kriz dönemlerinde çözümleme ve sonuçlarını yorumlama becerisine sahip olmak. 4
  12 Makro ve mikro düzeyde insan kaynağı planlamasını yapabilmek ve uygulayabilmek. 5
  13 Takım çalışması yapabilmek, kendini sözlü ve yazılı olarak düzgün ifade edebilmek. 5
  14 Mesleki ahlak ve sorumluluk bilincine sahip olabilmek. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster