ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sosyal Koruma ve Dezavantajlı Gruplar ÇEK210 BAHAR 3+0 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sosyal politika bilim dalını tanımlar
  2-Sosyal politikaların kamusal niteliği, araçları, finansmanı ve hedeflerini değerlendirir
  3-Sosyal Politika ve Sosyal koruma ilişkisini kurar
  4-Sosyal güvenlik yöntemlerini, dezavantajlı grupları tanır
  5-Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmet ilişkisini kurarak, Sosyal hizmetin niteliklerini açıklar
  6-Sosyal hizmetin amacını ve uygulama ilkelerini açıklar
  7-Sosyal hizmetin uygulandığı grupları açıklar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler2012020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   172
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,73 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Konuya ilişkin terminolojik açıklamalar. Sosyal Politika?nın bir sosyal bilim dalı olarak tanımı.
  2 Sosyal politika araçları
  3 Sosyal Politika ve Sosyal Koruma ilişkisi
  4 Sosyal güvenlik ve sosyal hizmet
  5 Risk olgusu ve dezavantajlı gruplar
  6 Sosyal hizmet ve dezavantajlı gruplar
  7 Çocukların ve gençlerin korunması
  8 Ara Sınav
  9 Engellilerin korunması
  10 Evsizlerin korunması
  11 Kadınların korunması
  12 Yaşlıların bakımı, gözetimi ve korunması
  13 Yoksulluklar yoksullukla savaşım
  14 Yoksulluk ve türleri
  15 Gelir Dağılımı ve Özellikleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Barış Öztuna
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Betül Altıntaş, Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Politika, Nobel Kitabevi, Ankara,2014.
  Yardımcı Kitap Kongar, E. (1978) İnsanı Yönlendirme ve Sosyal Hizmetler. Ankara: Şafak Matbaası
  Döküman -
  Dersin Amacı Sosyal Politika ve sosyal güvenlik ve sosyal koruma ile ilgili temel kavramlar üzerine daha ayrıntılı bilgiler vererek, sosyal politikaya daha evrensel bakabilme amacı bulunmaktadır.
  Dersin İçeriği Sosyal politikanın tarihsel gelişimi, dar ve geniş anlamda sosyal politika sosyal politikanın araçları, sosyal güvenlik kavramı, Dünya`da ve Türkiye`de sosyal koruma, refah devleti modelleri, Türk Sosyal Güvenlik Sistemi, Dezavantajlı gruplar, sosyal yardım ve hizmetler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çalışma yaşamını ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuksal boyutları ile analiz edebilecek düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak ve diğer bilim dalları ile yorumlayabilmek. 4
  2 Sosyal politika, iş hukuku, çalışma psikolojisi, çalışma sosyolojisi ve çalışma ilişkileri bilim dalında ileri düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak. -
  3 Küresel ve toplumsal çerçevedeki çalışma ilişkilerinin özellikle sosyal politika, iş sağlığı, insan kaynakları sorunlarına katkı yapabilmek. 4
  4 Çalışma ilişkileri ile ilgili temel problemleri tanımlamak, modelleme ve çözme becerisi geliştirmek. 4
  5 İşsizlik ve istihdam sorunlarını diğer bilim dalları ile birlikte geniş açıdan algılayabilmek, taraflarını belirleyebilmek, çözüm üretmek ve uygulayabilmeye ilişkin analitik düşünce ve bakış açısına sahip olabilmek. 5
  6 Sosyal politikayı ulusal ve uluslararası boyutta çözümlemek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, DPT ve AB, ILO, BM, UNDP gibi kurumlarda karar alıcı ve ülkeyi temsil eden pozisyonlarda yer alabilmek, kamu politikaları oluşturmak, politikalar arası ilişkileri kurabilmek. 4
  7 Sosyal hakların evrenselliğine değer vermek, toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilincine sahip olmak. 4
  8 Lisans düzeyinde alan araştırması becerisini kazanmak, bilimsel bakış açısına sahip olmak, analitik düşünebilmek ve olgulara, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 4
  9 Sosyal güvenlik olgusu ve uygulamalarını kavrayabilmek, kısa, orta ve uzun vadeli çözümler üretebilmek, karşılaştırmalı analiz yapabilmek. 5
  10 Çalışma yaşamında barış, adalet ve düzeni sağlamak, bireysel ve toplu iş ilişkilerine ilişkin kuramsal bilgilere ve mevzuat bilgilerine sahip olmak ve sosyal diyaloga katkıda bulunmak. 4
  11 Sunulan verileri olağan dönemlerde ve kriz dönemlerinde çözümleme ve sonuçlarını yorumlama becerisine sahip olmak. -
  12 Makro ve mikro düzeyde insan kaynağı planlamasını yapabilmek ve uygulayabilmek. -
  13 Takım çalışması yapabilmek, kendini sözlü ve yazılı olarak düzgün ifade edebilmek. 5
  14 Mesleki ahlak ve sorumluluk bilincine sahip olabilmek. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster