ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Gelir ve Servet Dağılımı ÇEK205 GÜZ 3+0 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Gelir kavramını açıklar.
  2-Gelir dağılımı ve türlerini değerlendirir.
  3-Gelir dağılımı ölçütlerini analiz eder.
  4-Yoksulluk ve türleri hakkında genel bilgileri tartışır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2013030
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   174
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,8 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sosyal Politika
  2 Sosyal Politika ve Gelir İlişkisi
  3 Gelir, Milli Gelir
  4 Gelir Dağılımı
  5 Gelir Eşitsizliği ve Adaletsizliği
  6 Gelir Dağılımı Ölçütleri
  7 Dünya`da Gelir Dağılımı
  8 Ara Sınav
  9 Türkiye`de Gelir Dağılımı
  10 Yoksulluk Kavramı ve Boyutları
  11 Yoksulluk Türleri
  12 Dünya`da Yoksulluk Problemi ve Bileşenleri
  13 Türkiye`de Yoksulluk Problemi ve Dinamikleri
  14 Gelir Dağılımı Yoksulluk İlişkisi
  15 Öngörüler ve Değerlendirme
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yurtseven
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Emel İslamoğlu, Mustafa Çağlar Özdemir. Gelir Dağılımı ve Yoksulluk. Seçkin Yayıncılık Mehmet Rauf Kesici. Emek Piyasalar. Dipnot.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Sosyal politika çerçevesinde gelir dağılımı ve yoksullukla ilgili bilgi vermek, günümüzde Dünya`da ve Türkiye`de gelir eşitsizliği ve yoksulluğun ulaştığı boyutları incelemektir.
  Dersin İçeriği Sosyal Politika ve Gelir İlişkisi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çalışma yaşamını ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuksal boyutları ile analiz edebilecek düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak ve diğer bilim dalları ile yorumlayabilmek. 4
  2 Sosyal politika, iş hukuku, çalışma psikolojisi, çalışma sosyolojisi ve çalışma ilişkileri bilim dalında ileri düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak. 3
  3 Küresel ve toplumsal çerçevedeki çalışma ilişkilerinin özellikle sosyal politika, iş sağlığı, insan kaynakları sorunlarına katkı yapabilmek. -
  4 Çalışma ilişkileri ile ilgili temel problemleri tanımlamak, modelleme ve çözme becerisi geliştirmek. -
  5 İşsizlik ve istihdam sorunlarını diğer bilim dalları ile birlikte geniş açıdan algılayabilmek, taraflarını belirleyebilmek, çözüm üretmek ve uygulayabilmeye ilişkin analitik düşünce ve bakış açısına sahip olabilmek. 5
  6 Sosyal politikayı ulusal ve uluslararası boyutta çözümlemek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, DPT ve AB, ILO, BM, UNDP gibi kurumlarda karar alıcı ve ülkeyi temsil eden pozisyonlarda yer alabilmek, kamu politikaları oluşturmak, politikalar arası ilişkileri kurabilmek. -
  7 Sosyal hakların evrenselliğine değer vermek, toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilincine sahip olmak. -
  8 Lisans düzeyinde alan araştırması becerisini kazanmak, bilimsel bakış açısına sahip olmak, analitik düşünebilmek ve olgulara, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 4
  9 Sosyal güvenlik olgusu ve uygulamalarını kavrayabilmek, kısa, orta ve uzun vadeli çözümler üretebilmek, karşılaştırmalı analiz yapabilmek. -
  10 Çalışma yaşamında barış, adalet ve düzeni sağlamak, bireysel ve toplu iş ilişkilerine ilişkin kuramsal bilgilere ve mevzuat bilgilerine sahip olmak ve sosyal diyaloga katkıda bulunmak. 3
  11 Sunulan verileri olağan dönemlerde ve kriz dönemlerinde çözümleme ve sonuçlarını yorumlama becerisine sahip olmak. 4
  12 Makro ve mikro düzeyde insan kaynağı planlamasını yapabilmek ve uygulayabilmek. -
  13 Takım çalışması yapabilmek, kendini sözlü ve yazılı olarak düzgün ifade edebilmek. 4
  14 Mesleki ahlak ve sorumluluk bilincine sahip olabilmek. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster