ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çalışma Sosyolojisi ÇEK105 GÜZ 3+0 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çalışma sosyolojisinin temel kavramlarını belirler, elde edilen sonuçlara göre teori ve metotları yeniden açıklar ve ilişkilendirir.
  2-Çalışma sosyolojisiyle ilgili ilkeleri açıklar.
  3-Uygulama yaptırmak (ödev vermek) suretiyle öğrenilen teorik bilgileri ilişkilendirir ve uygular.
  4-Çalışma sosyolojisiyle ilgili kavram, teori ve metotların uygunluğunu günümüzle ve ülkemiz toplumunun çalışma hayatıyla analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2013030
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   174
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,8 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Çalışma kavramının tarihsel gelişimi
  2 Antik göçebe toplumlarda çalışma olgusu
  3 Antik yerleşik toplumlarda çalışma olgusu
  4 Antik Avrupa`da çalışma kavramı ve çalışma olgusu
  5 Antik Hindistan`da çalışma kavramı ve çalışma olgusu
  6 Endüstrileşme Sürecinde Avrupa`da çalışma şartları ve çalışma olgusu
  7 Endüstri Toplumunda çalışma şartları ve çalışma olgusu
  8 Ara Sınav
  9 İş gücünde yaş ve cinsiyet farklılaşması
  10 Çocuk ve kadın işçiliği
  11 Dünya`da işçi azınlıklarının oluşumu
  12 Şehirde fabrika işçiliği ve aile hayatı
  13 Şehirde yarı zamanlı ve tam zamanlı çalışma biçimleri
  14 Kadının şehirde modern çalışma hayatına adaptasyonu ve aile hayatı
  15 Postmodern toplum, postmodern çalışma olgusu ve şartları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Barış Öztuna
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Nevzat Güldiken, Çalışma Sosyolojisi. Nobel Yayıncılık, Ankara Kenan Ören, Çalışma Sosyolojisi, Nobel Yayıncılık, Ankara
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Öğrencilere çalışma sosyolojisi konusunda teorik bilgi vermektir. Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrencinin iş ortamlarındaki yapılaşmış davranışın nedenleri ve sonuçlarını anlaması beklenmektedir.
  Dersin İçeriği Çalışma sosyolojisinin temel kavramlarını belirler, çalışma sosyolojisiyle ilgili ilkeleri açıklar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çalışma yaşamını ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuksal boyutları ile analiz edebilecek düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak ve diğer bilim dalları ile yorumlayabilmek. 4
  2 Sosyal politika, iş hukuku, çalışma psikolojisi, çalışma sosyolojisi ve çalışma ilişkileri bilim dalında ileri düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak. 5
  3 Küresel ve toplumsal çerçevedeki çalışma ilişkilerinin özellikle sosyal politika, iş sağlığı, insan kaynakları sorunlarına katkı yapabilmek. 4
  4 Çalışma ilişkileri ile ilgili temel problemleri tanımlamak, modelleme ve çözme becerisi geliştirmek. 4
  5 İşsizlik ve istihdam sorunlarını diğer bilim dalları ile birlikte geniş açıdan algılayabilmek, taraflarını belirleyebilmek, çözüm üretmek ve uygulayabilmeye ilişkin analitik düşünce ve bakış açısına sahip olabilmek. -
  6 Sosyal politikayı ulusal ve uluslararası boyutta çözümlemek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, DPT ve AB, ILO, BM, UNDP gibi kurumlarda karar alıcı ve ülkeyi temsil eden pozisyonlarda yer alabilmek, kamu politikaları oluşturmak, politikalar arası ilişkileri kurabilmek. -
  7 Sosyal hakların evrenselliğine değer vermek, toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilincine sahip olmak. -
  8 Lisans düzeyinde alan araştırması becerisini kazanmak, bilimsel bakış açısına sahip olmak, analitik düşünebilmek ve olgulara, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 4
  9 Sosyal güvenlik olgusu ve uygulamalarını kavrayabilmek, kısa, orta ve uzun vadeli çözümler üretebilmek, karşılaştırmalı analiz yapabilmek. -
  10 Çalışma yaşamında barış, adalet ve düzeni sağlamak, bireysel ve toplu iş ilişkilerine ilişkin kuramsal bilgilere ve mevzuat bilgilerine sahip olmak ve sosyal diyaloga katkıda bulunmak. 4
  11 Sunulan verileri olağan dönemlerde ve kriz dönemlerinde çözümleme ve sonuçlarını yorumlama becerisine sahip olmak. 3
  12 Makro ve mikro düzeyde insan kaynağı planlamasını yapabilmek ve uygulayabilmek. 4
  13 Takım çalışması yapabilmek, kendini sözlü ve yazılı olarak düzgün ifade edebilmek. 5
  14 Mesleki ahlak ve sorumluluk bilincine sahip olabilmek. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster