ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri ÇEK320 BAHAR 3+0 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türkiye` de ve Dünya` da endüstri ilişkileri faaliyetlerini belirler.
  2-Endüstri ilişkileri ve sendikacılıkla ilgili olgu ve ilkeleri kavrar, geneller.
  3-Endüstri ilişkileriyle ilgili kavram ve ilkeleri yeni durumlara uygular, ilişkilendirir ve sergiler.
  4-Türkiye` de ve Dünya` da endüstriyel ilişkiler ve sendika ile ilgili ilişkiyi değerlendirir.
  5-Türkiye`de ve Dünya` da endüstri ilişkilerini ve sendikal yapılanmayı analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2013030
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   184
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,13 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Karşılaştırmalı Endüstri İlişkilerinin teorik çerçevesi
  2 Birleşik Krallık`ta Endüstri İlişkileri
  3 Amerika Birleşik Devletleri`nde Endüstri İlişkileri
  4 Japonya´da Endüstri İlişkileri
  5 İsveç´te Endüstri İlişkileri
  6 Almanya´da Endüstri İlişkileri
  7 Fransa´da Endüstri İlişkileri
  8 Ara Sınav
  9 İtalya´da Endüstri İlişkileri
  10 İspanya´da Endüstri İlişkileri
  11 Avustralya´da Endüstri İlişkileri
  12 Çin´de Endüstri İlişkileri
  13 Hindistan´da Endüstri İlişkileri
  14 Rusya` da Endüstri İlişkileri
  15 Güney Kore`de Endüstri İlişkileri ve Dersin Genel Değerlendirilmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Dağlar
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Tokol, A. (2000) Avrupa Birliğine Üye Ülkelerde Sendikal Hareket, VİPAŞ: BursaPetrol-İş, (2002) Avrupa Ülkelerinde Sendikal Hareket.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Endüstri ilişkilerinin teorik temelleri hakkında bilgi vermek ve gelişmiş ekonomilerde endüstri ilişkileri sistemlerinde ortaya çıkan güncel sorunları tartışmaktır.
  Dersin İçeriği Türkiye` de ve Dünya` da endüstri ilişkileri faaliyetleriyle ilgili temel kavramlar bilgisi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çalışma yaşamını ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuksal boyutları ile analiz edebilecek düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak ve diğer bilim dalları ile yorumlayabilmek. 4
  2 Sosyal politika, iş hukuku, çalışma psikolojisi, çalışma sosyolojisi ve çalışma ilişkileri bilim dalında ileri düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak. 5
  3 Küresel ve toplumsal çerçevedeki çalışma ilişkilerinin özellikle sosyal politika, iş sağlığı, insan kaynakları sorunlarına katkı yapabilmek. 4
  4 Çalışma ilişkileri ile ilgili temel problemleri tanımlamak, modelleme ve çözme becerisi geliştirmek. 4
  5 İşsizlik ve istihdam sorunlarını diğer bilim dalları ile birlikte geniş açıdan algılayabilmek, taraflarını belirleyebilmek, çözüm üretmek ve uygulayabilmeye ilişkin analitik düşünce ve bakış açısına sahip olabilmek. 5
  6 Sosyal politikayı ulusal ve uluslararası boyutta çözümlemek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, DPT ve AB, ILO, BM, UNDP gibi kurumlarda karar alıcı ve ülkeyi temsil eden pozisyonlarda yer alabilmek, kamu politikaları oluşturmak, politikalar arası ilişkileri kurabilmek. 4
  7 Sosyal hakların evrenselliğine değer vermek, toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilincine sahip olmak. -
  8 Lisans düzeyinde alan araştırması becerisini kazanmak, bilimsel bakış açısına sahip olmak, analitik düşünebilmek ve olgulara, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 4
  9 Sosyal güvenlik olgusu ve uygulamalarını kavrayabilmek, kısa, orta ve uzun vadeli çözümler üretebilmek, karşılaştırmalı analiz yapabilmek. 3
  10 Çalışma yaşamında barış, adalet ve düzeni sağlamak, bireysel ve toplu iş ilişkilerine ilişkin kuramsal bilgilere ve mevzuat bilgilerine sahip olmak ve sosyal diyaloga katkıda bulunmak. 4
  11 Sunulan verileri olağan dönemlerde ve kriz dönemlerinde çözümleme ve sonuçlarını yorumlama becerisine sahip olmak. -
  12 Makro ve mikro düzeyde insan kaynağı planlamasını yapabilmek ve uygulayabilmek. -
  13 Takım çalışması yapabilmek, kendini sözlü ve yazılı olarak düzgün ifade edebilmek. 5
  14 Mesleki ahlak ve sorumluluk bilincine sahip olabilmek. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster